Piektdiena, 19.07.2024 05:36
Digna, Jautrīte, Kamila
Piektdiena, 20. maijs, 2022 09:06

Ogres novadā spraigi rit būvniecības darbi

ogresnovads.lv
Ogres novadā spraigi rit būvniecības darbi
Piektdiena, 20. maijs, 2022 09:06

Ogres novadā spraigi rit būvniecības darbi

ogresnovads.lv

Pirms Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdēm 19. maijā Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja par aktuālajiem būvniecības darbiem Ogrē.

Sporta centra ēkas Skolas ielā 12 energoefektivitātes paaugstināšana

Šobrīd notiek Ogres novada Sporta centra ēkas Skolas ielā 12 energoefektivitātes paaugstināšana. Ir pabeigta ēkas būvkonstrukciju stiprināšanā un pandusa izbūve uz galveno ieeju. Objektā šobrīd norit jumta pārbūves darbi, ruberoīda demontāža, siltumizolācijas montāža, fasādes plaknes siltināšana un sastatņu montāža. Tuvākā mēneša laikā tiks turpināti fasādes pārbūves, siltināšanas darbi un tiks uzsākta logu nomaiņa. Šajā objektā darbi notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus” īstenošanu ietvaros.

Ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība

P.Špakovskis ziņo, ka šomēnestiks pabeigta skolas un sporta ēku pārsegumu izbūve, kā arī jumta nesošā profila montāža, turpināsies jumta siltumizolācijas montāža un inženierkomunikāciju (apkure, vēdināšana, ūdensapgāde) izbūves darbi.

Jūnijāturpināsiesjumta konstrukciju izbūve, jumta siltumizolācijas montāža, kā arī stiklojuma konstrukciju montāža, skolas ēkas fasādes apdare un iekšdarbi – sienu un griestu sagatavošana un krāsošana, starpsienu izbūve, flīzēšanas darbi, liftu piegāde un montāža.

Jau informējām, ka 9. maijā tika uzsākti ūdens un kanalizācijas, kā arī lietus kanalizācijas un siltumtrases pieslēguma izbūves darbi jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas vajadzībām G.Astras ielā 1, Ogrē. Uz šo darbu veikšanas laiku transporta satiksme Mednieku ielas un Gunāra Astras ielas krustojumā ir slēgta. Darbus plānots pabeigt līdz 10. jūnijam, ietverot arī ceļa posma sakārtošanu Meža prospektā gar Ogres Valsts ģimnāzijas sporta stadionu.

Vairāk par šiem darbiem šeit: 

“Jauniešu mājas” pārbūve Brīvības ielā 40

P.Špakovskis norāda, ka jauniešu mājā tiek veikti iekšējie remontdarbi, notiks iekšējā elektrotīkla un apsildes sistēmas izbūve, ēkas ārējā siltināšana un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbi.

Vairāk par projektu šeit: 

Dizaina objekta “Logo” - bākas būvniecība uz mola

Šajā objektā ir veikta metāla konstrukciju un platformu montāža, uzstādītas metāla plāksnes, veikta elektrības un apgaismojuma montāža, apkārtējās teritorijas labiekārtošana, kā arī Ogres logo montāža. Tuvākajā laikā notiks pēdējie objekta izbūves darbi - sagatavotas un iemontētas dzelzs durvis ieejai dizaina objektā, kā arī ierīkots apgaismojuma stars.

Vairāk par projektu šeit: 

Klinšu kāpšanas sienas būvniecība Zvaigžņu ielā 11

Šajā objektā turpinās tērauda konstrukciju uzstādīšana kāpšanas sienas izveidei - tiek veidots skelets apkārt inženierbūvei. Pirms laukuma izveidošanas notiek lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana. Tiek veidots jauns elektropieslēgums, lai nodrošinātu objektu ar nepieciešamo jaudu.

Vairāk par projektu šeit: 

Projekts “Ogres vārti - Daugavas krasta aizsargbūve” Rīgas ielā 45

P.Špakovskis norāda, ka ir pabeigta būvprojekta “Ogres vārti - Daugavas krasta aizsargbūve” ekspertīze, šobrīd projektētājs pilnveido projektu. Būvprojekts atkārtotai ekspertīzei tiks iesniegts 25. maijā.

Vairāk par projektu šeit:

Ceļa pārbūve “Dubkalnu ezera meži”

Objektā ir izbūvēti apmēram 90% apgaismojuma, uzstādīti bortakmeņi. No starta laukuma līdz kapu stāvlaukumam ir izbūvēts aptuveni 300 metrus garš ceļš ar šķembu segumu, pārējā ceļa posmā ir izveidots uzbērums visā garumā un tiek izbūvēta salizturīgā kārta.

Jau informējām, ka šogad tika uzsākti Dubkalnu ceļa “Dubkalna ezera meži”Tīnūžu pagastāpārbūves darbi posmā no valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka – Ogre līdz Smiltāju kapiem, kā arī jauna ceļa posma izbūve. Darbu veikšanas laikā tika slēgts un arī turpmāk autotransporta satiksmei būs slēgts ceļa posms no valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka – Ogre līdz Smiltāju kapiem, tas tiks rekonstruēts 462 m garumā un turpmāk to varēs izmantot gājēji un velosipēdisti. Lai nodrošinātu ceļu specifikācijām un satiksmes drošībai atbilstošu risinājumu, projekta ietvaros tiek izbūvēts jauns ceļa posms ar asfaltbetona segumu 900 metru garumā ar pieslēgumu pie valsts autoceļa P5 Ulbroka – Ogre.

Vairāk šeit: 

Bezdelīgu, Madlienas, Lauberes ielas seguma atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveide

P.Špakovskis informē, ka Lauberes un Bezdelīgu ielā darbi ir atsākušies, tiek līmeņoti aku vāki un gatavots ceļa segums asfaltēšanas darbiem. Madlienas ielā šobrīd notiek vājstrāvu tīklu izbūve.

Taurupes muižas klēts atjaunošanas darbi

P.Špakovskis norāda, ka Taurupes muižas klēts ēkai no ārpuses veikta vecā mūra šuvju atjaunošana un nostiprināšana, nostiprināti vecie mūri ēkas galos. Notiek pirmā stāva grīdai paredzēto slāņu izbūve. Jūnijā plānots uzsākt jumta konstrukciju izbūves darbus.

Noslēdzot ziņojumu par aktuālajiem būvniecības darbiem, P.Špakovskis norādīja, ka šobrīd lielākais izaicinājums būvniecības jomā ir straujais materiālu un citu pakalpojumu sadārdzinājums, līdz ar kuru pašvaldībā praktiski visi būvdarbu veicēji vēršas ar iesniegumiem par izmaiņām sākotnēji sagatavotajās būvniecības izmaksu tāmēs. “Šie iesniegumi šobrīd tiek izskatīti un vērtēti. Galvenais izaicinājums šogad būs pabeigt uzsāktos darbus būvniecības objektos,” atzina P.Špakovskis.

Vairāk par projektu šeit: 

Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu pakalpojumu centru

Turpinot par būvniecības projektiem, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis informēja, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pašvaldība ir iesniegusi divus investīciju projektus, tuvākajā laikā sagaidāma atbilde, vai tie tiks atbalstīti. Viens no tiem – ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Plānots, ka tajā darbosies Klientu apkalpošanas centrs, doktorāts ar ģimenes ārstu un citu ārstu praksēm, Ikšķiles bibliotēka un citas iestādes, attīstot pašvaldības pakalpojumu infrastruktūra, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu centru Ķeipenē

Otrs projekts - ēkas “Viļņi” pārbūve Ķeipenē par daudzfunkcionālu centru. Ēkai plānots veikt jumta nomaiņu, apkures ierīkošanu, 1.stāvā izveidot pašdarbības kolektīvu mēģinājuma un jaunrades telpas, ģērbtuves, telpas rekvizītu un tautas tērpu glabāšanai, savukārt 2.stāvā ierīkot izstāžu zāli vairākām tematiskajām ekspozīcijām, semināru telpas, attīstot pašvaldības kultūras pakalpojumu infrastruktūra, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

E.Helmanis piebilda, ka, ņemot vērā esošo situāciju pasaulē, pašvaldībai ir aktīvi jāstrādā, lai maksimāli piesaistītu resursus no malas, apgūstot Eiropas fondu līdzekļus projektu īstenošanai.

Bākas foto autors Wind Films (Ģirts Ceriņš).