Sestdiena, 13.07.2024 22:15
Margarita, Margrieta
Otrdiena, 3. oktobris, 2023 12:14

Ogres novadā tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos

Tieslietu ministrija
Ogres novadā tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos
Otrdiena, 3. oktobris, 2023 12:14

Ogres novadā tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos

Tieslietu ministrija

Ogres novada pašvaldība šoruden ir iesaistījusies Tieslietu ministrijas, Juridiskās palīdzības administrācijas un Eiropas Padomes komisijas tiesu efektivitātei rīkotajā pilotprojektā, kura laikā iedzīvotājiem ir iespējams bez maksas saņemt sākotnēju juridisku konsultāciju.

Konsultācijas mērķis ir sniegt tās saņēmējam norādi par to, kur un kādā veidā vai formā risināma tikko radusies vai varbūt jau ilgstoši pastāvējusi, bet malā atlikta un nerisināta problēma.

Konsultācijas tiks sniegtas ierobežotu laika periodu – no 2023. gada 2. oktobra līdz 8. decembrim. Ogres novadā tās tiks sniegtas Ogres novada Sociālajā dienestā (Upes prospekts 16, Ogrē, 318. kabinets) otrdienās no plkst. 13.00 - 17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29244813.

Konsultācijās būs iespējams saņemt jautājumos, kas saistīti ar mantojumu, īpašumu un parādiem, dzīvokļa īri un darba attiecībām, ģimenes problēmām, kuras nav izdevies atrisināt saviem spēkiem, kā arī gadījumos, kad saņemtas vēstules no tiesām, valsts un pašvaldību iestādēm, par kuru saturu un nepieciešamo tālāko rīcību nav radusies skaidra izpratne vai pārliecība.

Plašāka informācija par konsultāciju saņemšanas laikiem un vietām pieejama Juridiskās palīdzības administrācijas interneta vietnē (https://www.jpa.gov.lv/lv/jaunums/konsultejies-un-rikojies-lai-izvairitos-no-nepatiksanamb).

Informācijai

Bezmaksas sākotnējo juridisko konsultāciju varēs saņemt septiņās Latvijas pašvaldībās – Aucē, Madonā, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, Rīgā un Siguldā, kā arī Mālpilī. Tās tiek nodrošinātas Tieslietu ministrijas, Eiropas Padomes komisijas tiesu efektivitātei (CEPEJ) un Juridiskās palīdzības administrācijas kopīgi īstenotā projekta ietvaros.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas pilnveidošana, tostarp sākotnējās juridiskās palīdzības sistēmas ieviešana un sabiedrības pieejas tiesiskumam uzlabošana ir akcentēta visos nozīmīgākajos valsts politikas plānošanas dokumentos un izvirzīta kā Tieslietu ministrijas prioritāte. Projekts tiek īstenots, lai paplašinātu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieejamību Latvijā un veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību juridiska rakstura problēmas risināt to agrīnā stadijā.

Konsultācijas sniegs speciālisti, kas parasti ir pirmie, pie kuriem cilvēki vēršas pēc palīdzības, – pašvaldību sociālo dienestu, krīžu centru un nevalstisko organizāciju darbinieki, kā arī Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs. “Šo konsultāciju galvenais uzdevums ir panākt, lai cilvēki apzinās savu problēmu un sāk to risināt, pirms tā samilzusi,” atzina Juridiskās palīdzības administrācijas direktora vietniece Jeļena Bārbale.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: “Ne visiem Latvijas iedzīvotājiem līdz šim bijis pieejams kvalitatīvs juridiskais atbalsts dažādu dzīves situāciju risināšanā, savukārt juridisko problēmu savlaicīga nerisināšana būtiski palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Piemēram, nesakārtoti ātrie kredīti, mantojuma, nekustamā īpašuma vai ilgstoša uzturlīdzekļu piedziņas prasības necelšana ietekmē ģimenes labklājību. Valsts ir atbildīga par tiesiskuma stiprināšanu un pieeju tam, tāpēc esam uzsākuši pilotprojektu, lai nodrošinātu bezmaksas juridisko atbalstu savlaicīgai jautājumu risināšanai. Saredzu, ja būs pieprasījums šādam pakalpojumam, turpmāk valsts to varētu nodrošināt pastāvīgi visā Latvijas teritorijā.”

“Jau 2020. gadā īstenotais pilotprojekts pierādīja, ka Latvijas iedzīvotāji sākotnējo juridisko palīdzību izmanto labprāt un, ka tā viņiem ir nepieciešama,” pirms jaunā projekta uzsākšanas uzsvēra CEPEJ pārstāvis Morics Teilors (Moritz Taylor), norādot, ka nepieciešamā atbalsta saņemšana ir viena no cilvēka pamattiesībām.

* Eiropas Komisijas Tehniskā atbalsta instrumenta finansēto projektu “Strengthening the access to justice in Latvia through fostering and legal aid services (2-nd phase)” ("Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus (2. daļa)) īsteno Eiropas Padomes komisija tiesu efektivitātei (CEPEJ), sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu. Tieslietu ministrija un Juridiskās palīdzības administrāciju ir labuma guvēji projektā.

*Projekta ietvaros atbalstu sākotnējās juridiskās palīdzības sniedzējiem nodrošina “Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns” SIA.