Otrdiena, 18.06.2024 11:27
Alberts, Madis
Pirmdiena, 11. decembris, 2023 12:18

Ogres novada un Hāpsalu pašvaldība apspriež sadarbības iespējas cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanai sabiedrībā

Ogresnovads.lv
Ogres novada un Hāpsalu pašvaldība apspriež sadarbības iespējas cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanai sabiedrībā
Pirmdiena, 11. decembris, 2023 12:18

Ogres novada un Hāpsalu pašvaldība apspriež sadarbības iespējas cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanai sabiedrībā

Ogresnovads.lv

7. decembrī Ogrē viesojās Hāpsalu pilsētas pašvaldības (Igaunijā) Sociālā dienesta pārstāvji, lai iepazītos ar Ogres novada pašvaldības pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jomā, kā arī pārrunātu turpmāko rīcības plānu Ogres novada un Hāpsalu pilsētas pašvaldības sadarbības projekta “Sociālās uzticēšanās un iekļaušanas veicināšana: pārrobežu pieeja: iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Tikšanās notika nesen atklātajā sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrā "Ogres Zelta liepa". Tās ietvaros Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale iepazīstināja ar pašvaldības pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jomā, uzsverot, ka Ogres novada pašvaldība ir viena no pirmajām pašvaldībām, kas atbalstījusi sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, tomēr ceļš uz to nebūt nav bijis vienkāršs. “Iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām ir mūsu sabiedrības daļa, un šiem cilvēkiem ir jādod iespēja iegūt iztikas līdzekļus, zināšanas, darba pieredzi, sajusties kā līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Diemžēl cilvēkiem trūkst izpratnes par sociālo uzņēmējdarbību un līdz šim pašvaldības sadarbība ar sociālajiem uzņēmumiem nav bijusi veiksmīga. Tomēr pašvaldība joprojām ir izvirzījusi mērķi veicināt iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām integrēšanu sabiedrībā un darba tirgū, tāpēc ir izveidota “Ogres Zelta liepa”, kuras pamatfunkcija ir izglītošana. Šeit cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiks nodrošinātas iespējas apgūt jaunas prasmes, lai iekļautos darba tirgū. Vienlaikus tiks izglītota arī sabiedrība, parādot, ka šie cilvēki ir starp mums, arī viņi vēlas būt piederīgi un noderīgi,” atzīmēja D. Bārbale.

Abu pašvaldību pārstāvji apsprieda nākotnes biznesa vides un nodarbinātības iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām plāna izstrādi. Pavasarī paredzēti cilvēku ar invaliditāti pieredzes apmaiņas braucieni, lai darbotos kopējās darbnīcās.

Vizītes ietvaros viesi apmeklēja Ogres novada Sociālo dienestu un tajā esošās  Specializētās darbnīcas, kurās iepazinās ar to dalībniekiem un viņu darbošanās iespējām. Jāatzīmē, ka Hāpsalu pilsētas pašvaldības Sociālajā dienestā pieejams līdzīgs pakalpojums – darbnīcas, kas nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes, darba iemaņu apguvi, darba vietu un speciālistu atbalstu.

KONTEKSTS

Ilgstoša sadarbība ar Hāpsalu pilsētas pašvaldību Igaunijā bijusi Ikšķiles pilsētai. Igaunijā līdzīgi kā Latvijā tiek veicināta personu ar īpašām vajadzībām apmācības iespējas, viņu integrācija darba tirgū, sabiedrības izglītošana, tāpēc Hāpsalu pilsētas pašvaldība tika uzrunāta sadarboties kopīga projekta īstenošanā.

Šobrīd Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Hāpsalu pilsētas pašvaldību īsteno projektu “Sociālās uzticēšanās un iekļaušanas veicināšana: pārrobežu pieeja: iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (TRUST2INTEGRATE) Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas ietvaros. Tā mērķis ir paaugstināt Ogres un Hāpsalu pašvaldību personāla kapacitāti, radīt vienlīdzīgu iespēju ienākumu gūšanas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām videi, veicināt integrāciju, īstenojot apmācību programmas un izstrādājot plānu cilvēku ar īpašām vajadzībām radītu produktu un pakalpojumu komercializēšanai.

Projekta ietvaros sasniedzamie rezultāti:

  • nodrošināt dažādu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, jo īpaši jauniešu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, atbilstoši to spējām un kvalifikācijai;
  • veicināt sabiedrības izglītošanu par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespējām;
  • nodrošināt apmācības iespējas potenciālajiem darba devējiem darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu;
  • nodrošināt izpratni par dažādām profesijām (apkopējs, trauku mazgātājs, pavārs, virtuves strādnieks, darbs apkalpojošajā sfērā, bārmenis, uzņēmējdarbība un vadītprasme, grāmatvedība, personālvadība, u.c.) un praktiskās apmācības iespējas dažādām sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām;
  • veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū.

Projekta ietvaros piesaistītais ERAF finansējums ir 69 993,60 eiro, valsts līdzfinansējums - 4 691 eiro, Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums - 4 691 eiro, Hāpsalu pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 8 116,40 eiro.

Šī bija otrā tikšanās starp pašvaldību pārstāvjiem, pirmā tikšanās notika Hāpsalu pilsētas pašvaldībā Igaunijā, kuras ietvaros Ogres novada pašvaldības pārstāvji tika iepazīstināti ar Hāpsalu pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām.