Otrdiena, 21.05.2024 13:52
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Piektdiena, 26. aprīlis, 2024 12:01

Ogres pašvaldība apstiprina Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2024-2028

Ogresnovads.lv
Ogres pašvaldība apstiprina Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2024-2028
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 26. aprīlis, 2024 12:01

Ogres pašvaldība apstiprina Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2024-2028

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības dome 25. aprīlī apstiprināja “Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2024-2028”, kas paredz paplašināt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu, attīstīt atkritumu apsaimniekošanas institucionālo sistēmu, veidojot spēcīgāku atkritumu apsaimniekošanas reģionu, un īstenot aprites ekonomikas principus, lai būtiski palielinātu atkritumu pārstrādi un samazinātu apglabājamo atkritumu apjomus.

Ogres novada pašvaldība ietilpst Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ir lielākais atkritumu apsaimniekošanas reģions Latvijā, kurā dzīvo teju puse Latvijas iedzīvotāju un ik gadu tiek ražoti 0,5 miljoni tonnu atkritumu. Šajā reģionā ietilpst Rīgas un Jelgavas valstspilsētas, kā arī Ādažu, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ogres, Ropažu, Salaspils un Siguldas novada administratīvās teritorijas.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības izstrādā atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu (AARP). Pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā savāktie atkritumi tiek nodoti apsaimniekošanai atkritumu poligonā “Brakšķi” (Jelgavas valstspilsēta, Jelgavas novads un Dobeles novads), ir vienojušies izstrādāt savu Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu 2023.-2027. gadam. Savukārt pārējās pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā savāktie atkritumi tiek nodoti apsaimniekošanai atkritumu poligonā “Getliņi”, tai skaitā Ogres novads, izstrādājuši Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023-2028. gadam projektu, iekļaujot tajā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Plāna galvenie mērķi ir novērst atkritumu rašanos, nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu, atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu, kā arī nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai. Lai tos sasniegtu, paredzēts veikt atkritumu radītāju informēšanu, izglītošanu, paplašināt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu (jaunu atkritumu šķirošanas vietu un laukumu izveide, dārzu un parku atkritumu kompostēšanas veicināšana u.c.), izveidot lietu un mantu apmaiņas centrus u.c.

Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024-2028 stāsies spēkā pēc tam, kad to būs apstiprinājušas visas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības.