Otrdiena, 18.06.2024 12:24
Alberts, Madis
Trešdiena, 24. janvāris, 2024 12:03

Ogres pašvaldība plāno pārņemt divus nekustamos īpašumus parku ierīkošanai

Leta
Ogres pašvaldība plāno pārņemt divus nekustamos īpašumus parku ierīkošanai
Trešdiena, 24. janvāris, 2024 12:03

Ogres pašvaldība plāno pārņemt divus nekustamos īpašumus parku ierīkošanai

Leta

Ogres pašvaldība plāno pārņemt savā īpašumā nekustamos īpašumus Ogrē Saulstaru ielā 2 un Zvaigžņu ielā 6, lai ierīkotu parkus, liecina domes Finanšu komitejas sēdē atbalstītie lēmumprojekti.
Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju par atsavināšanai paredzēto valsts nekustamo īpašumu Saulstaru ielā 2, Ogrē, kurš sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 7625 kvadrātmetri (m2), tajā skaitā 5026 m2 platību aizņem mežs, un būves - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis sanatorija "Saulstari".

Savukārt VAS "Valsts nekustamie īpašumi" iesnieguši lūgumu izvērtēt Finanšu ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 6, Ogrē, kur kopējā platība 0,358 hektāri (ha), tajā skaitā 0,34 ha mežu teritorija, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem "Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" šīm zemes vienībām noteikta funkcionālās zonas "Zaļās teritorijas" apakšzona "Parki", līdz ar to atļautais izmantošanas veids ir parks, arī dendroloģiskais parks, dārzs, skvērs. Uz šīm zemes vienībām esošais mežs iekļaujas pilsētvidē un teritorija saglabājama kā publiskā ārtelpa.

Pēc īpašumu pārņemšanas tos paredzēts nodot Ogres novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" valdījumā.

Gala lēmums tiks pieņemts 25.janvāra Ogres novada domes sēdē.