Piektdiena, 14.06.2024 21:06
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Ceturtdiena, 19. janvāris, 2023 09:05

Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās skolas un sporta ēku būvniecība tuvojas noslēgumam

ogresnovads.lv
Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās skolas un sporta ēku būvniecība tuvojas noslēgumam
Ceturtdiena, 19. janvāris, 2023 09:05

Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās skolas un sporta ēku būvniecība tuvojas noslēgumam

ogresnovads.lv

Februāra beigās plānots uzsākt ēku nodošanu ekspluatācijā, pieaicinot Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvjus. Ēku pilnīga aprīkošana ar mēbelēm un iekārtām ilgs līdz pavasarim, tomēr atsevišķas telpas – skolēnu pašpārvaldes telpu, dažas sporta ēkas telpas un citas – jaunieši varēs iedzīvināt jau agrāk, iespējami drīz pēc ēku pieņemšanas ekspluatācijā.

Pilnvērtīgas mācības jaunajās skolas telpās sāksies pēc pilnīgas ēku aprīkošanas.

Būvniecības darbus apgrūtina sagādes problēmas

Skolas un sporta ēku nodošanu ekspluatācijā paredzēts pabeigt 2023. gada martā. Iepriekš to bija plānots veikt 2022. gada novembrī/decembrī. Kavēšanos radīja materiālu un iekārtu piegādes problēmas. Būvuzņēmējs ilgstoši nevarēja saņemt ventilācijas un gaisa rekuperācijas iekārtas, jo trūka to komplektējošās detaļas iekārtu ražotnē. Secīgi kavējas gan šo iekārtu montāža, gan saistīto iekārtu pieslēgšanas un apsaistes darbi, telpu apdares darbi. Kavējas arī fasādes apdares materiāla ražošana un piegāde objektā skolas un sporta ēkas dienvidu fasādei. Jāuzsver, ka laikapstākļi neietekmēs fasādes montāžas darbu veikšanu. Tiklīdz materiāli būs pieejami, tie tiks piegādāti un uzsākti to montāžas darbi.

Šobrīd atlikušie būvniecības darbi ir centrālās fasādes abu ēku apdares materiālu montāžas darbu pabeigšana, ventilācijas iekārtu montāža, apsaiste un palaišana, iekšējo apdares darbu pabeigšana, visu atzinumu par ēku gatavību saņemšana un ēku kadastrālā uzmērīšana un nodošana ekspluatācijā.

Pēc ēku nodošanas ekspluatācijā notiks tās aprīkošana

Pēc ēkas pieņemšanas ekspluatācijā notiks ēku aprīkošana ar nepieciešamo mēbelējumu un aprīkojumu saskaņā ar skolas un sporta ēku interjera projektiem. Lai to veiktu, Ogres novada pašvaldība visu nepieciešamo iegādes apjomu ir sadalījusi vairākos iepirkumos. Šobrīd turpinās iepirkumu procedūras, notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana, līgumu slēgšana par aprīkojuma piegādēm un uzstādīšanu. Plānots, ka mēbeļu, iekārtu piegāde un uzstādīšana notiks pakāpeniski 3 līdz 4 mēnešu laikā. Skolas un sporta ēka pilnā apjomā būs aprīkotas 2023. gada maijā, kad savās telpās varēs uzņemt Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnus, darbiniekus un viesus.

Skolēni ēkās ienesīs skolas gaisotni

Skola sākas ar skolēniem un skolas darbiniekiem. Lai iespējami drīz iedzīvinātu Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās mājas, pēc ēku nodošanas ekspluatācijā jaunieši varēs izmantot atsevišķas to telpas un pakāpeniski pēc telpu aprīkošanas arī visu skolas un sporta ēku. Pabeidzot ēku izbūves un aprīkošanas darbus pilnā apjomā, tiks sperts vēl viens solis pretī skolas vīzijai: “Ilgtspējīga izglītība, kas pedagogu, vecāku un sabiedrības mijiedarbībā veicina skolēnu individuālās intereses pētniecībā, zinātnē, radošajā darbībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī attīsta vispusīgu, emocionāli inteliģentu un karjeras izvēlē motivētu personību.”