Trešdiena, 24.04.2024 03:36
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Ceturtdiena, 15. jūnijs, 2023 22:27

P.Špakovskis un D.Bārbale pārvēlēti savos amatos uz pieciem gadiem

Ogresnovads.lv
P.Špakovskis un D.Bārbale pārvēlēti savos amatos uz pieciem gadiem
Ceturtdiena, 15. jūnijs, 2023 22:27

P.Špakovskis un D.Bārbale pārvēlēti savos amatos uz pieciem gadiem

Ogresnovads.lv

Šodien, 15. jūnijā, Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika atbalstīta pašreizējā Ogres novada pašvaldības domes izpilddirektora Pētera Špakovska un izpilddirektores vietnieces Danas Bārbales pārvēlēšana amatos uz pieciem gadiem, pilnvaru termiņu skaitot no 2023. gada 15. jūnija.

Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 4. punkts nosaka, ka dome līdz 2023. gada 30. jūnijam lemj par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku (ja tāds amats ir paredzēts pašvaldības nolikumā), ja viņš tam piekrīt, un viņa iecelšanu amatā, ievērojot šā likuma 21. pantā noteikto kārtību.

Ogres novada pašvaldībā saņemts Pētera Špakovska un Danas Bārbales iesniegums par piekrišanu turpināt darba tiesiskās attiecības Ogres novada pašvaldībā esošajos  amatos. Izvērtējot Ogres novada pašvaldībā rīcībā esošo un kompetento iestāžu sniegto informāciju, darbinieku līdzšinējo darba novērtējumu, tika secināts, ka viņi pilnībā atbilst Pašvaldību likuma 21. panta ceturtajā daļā pašvaldības noteiktajām prasībām.  Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu turpināt esošās darba tiesiskās attiecības ar Pēteri Špakovski izpilddirektora amatā un Danu Bārbali izpilddirektora vietnieces amatā uz pieciem gadiem, pilnvaru termiņu skaitot no 2023. gada 15. jūnija.