Piektdiena, 14.06.2024 22:09
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Ceturtdiena, 16. marts, 2023 10:06

Pabeigti kopšanas darbi Ķeguma piepilsētas mežos

ogresnovads.lv
Pabeigti kopšanas darbi Ķeguma piepilsētas mežos
Ceturtdiena, 16. marts, 2023 10:06

Pabeigti kopšanas darbi Ķeguma piepilsētas mežos

ogresnovads.lv

AS “Latvijas valsts meži” Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Jānis Belickis informē, ka ir pabeigti plānotie Ķeguma piepilsētas mežu apsaimniekošanas darbi.

Iestājoties siltākam laikam, vēl tiks veikta ciršanas atlieku un zaru savākšana, ko pašreiz nevar kvalitatīvi paveikt, jo zemi klāj sniegs. AS “Latvijas valsts meži” ir veikuši visu sauso un bojāto koku nozāģēšanu, taču, ņemot vērā egļu astoņzobu mizgrauža iespējamo tālāku izplatību, iespējams, ka no meža būs jāveic papildu egļu izvākšana. Vietās, kur kukaiņu bojājumu intensitātes dēļ bija jānozāģē visa mežaudze, 2023. gadā ir plānota augsnes sagatavošana un secīga tālāka meža atjaunošana. Tāpat Ķeguma teritorijā 2023. gadā notiks ozolu iepriekš stādīto platību papildināšana un to kopšana.

Iepretī atjaunojamajai Jumpravas estrādei tiek veikta plānotā ainaviskā cirte, kas pēc vietas apsekošanas ir saskaņota ar pašvaldības pārstāvjiem. Arī šajās teritorijās tiks novākti zari un ciršanas atliekas. Plānots, ka turpmāk pašvaldība sadarbībā ar uzņēmumu AS “Latvijas valsts meži” varētu iesaistīties šīs estrādei pieguļošā meža teritorijas ikgadējā uzturēšanā.

2020.gadā tika uzsākti meža apsaimniekošanas un kopšanas darbi Ķeguma piepilsētas mežā. Darbi norit saskaņā ar plānu, kas paredz gan mežaudžu apsaimniekošanu darbu veikšanu, gan iedzīvotāju atpūtas iespēju uzlabošanu.

Ar AS “Latvijas valsts meži” sastādīto "Ķeguma meži" apsaimniekošanas plāna elektronisko versiju var iepazīties šeit.