Piektdiena, 12.04.2024 20:16
Ainis, Jūlijs
Trešdiena, 27. decembris, 2023 12:45

Paldies visiem labdarības akcijas “Neesi svētkos viens” Ogresgala pagastā dalībniekiem!

Ogresgala pagasta pārvalde
Paldies visiem labdarības akcijas “Neesi svētkos viens” Ogresgala pagastā dalībniekiem!
Trešdiena, 27. decembris, 2023 12:45

Paldies visiem labdarības akcijas “Neesi svētkos viens” Ogresgala pagastā dalībniekiem!

Ogresgala pagasta pārvalde

Ik gadu Ogresgala pagasta pārvalde sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centra filiālēm Ogresgala tautas namu un Ciemupes tautas namu, kā arī Ogresgala un Ciemupes bibliotēkām aicina piedalīties labdarības akcijā “Neesi svētkos viens”. Tās mērķis ir iepriecināt svētkos Ogresgala pagasta vientuļos seniorus un ģimenes, kuras šobrīd nonākušas grūtībās.

Dāvanu saņemšana mums katram ir sirdi sildošs un priecīgs mirklis, bet reizēm daudz lielāks saviļņojums un prieks ir dāvanu sarūpēšana un došana. Tāpēc katru gadu decembrī aicinām Ogresgala iedzīvotājus, iestādes un uzņēmējus piedalīties, sarūpējot gan praktiskas, gan garšīgas, gan citādi noderīgas un prieku radošas dāvaniņas.

Milzīgs paldies iedzīvotājiem Ogresgalā, kuri katru gadu rod laiku un atrod iespējas sagādāt gan pārtikas produktus, gan higiēnas preces, gan pašadītas zeķes, cimdus, kas lieliem un maziem tik noderīgas ikdienā un svētku brīdī.

Paldies PII “Ābelīte” audzēkņiem un viņu skolotājiem, kuri sagatavoja katram senioram un ģimenei krāšņus apsveikumus, kuros ielikta rūpība, centība un, protams, labas domas.

Ģimene ir mūsu mīlestība, drošā vide un arī spraiga ikdiena. Ir jauki, ja ģimenēs visiem kopā rodas ideja un tiek atrasta iespēja palīdzēt un iepriecināt sava pagasta iedzīvotājus, jā, savus līdzcilvēkus. Paldies Nagļu un Priedīšu ģimenēm no Ogresgala par sarūpēto gardo medu katram senioram un ģimenei, par svētku kārumiem, gardu kafiju lieliem un maziem.

Ļoti īpašs paldies Ogresgala pagasta uzņēmējam Artim Galējam, z/s “Sprīdīši” īpašniekam, kurš nepagurstoši jau sesto gadu piedalās šajā notikumā, ziedojot gan svētku kārumus, bet galvenais – savu produkciju – augstas kvalitātes vistu olas, kuras allaž iepriecina katru saimnieci pirms svētku laikā. Mums liels prieks, ka atkārtoti piedalās arī “VSL pārtikas grupa” no Ogresgala, milzīgs paldies vadītājai Valentīnai, kura katram sagatavo un iepako veselīgu un galvenais tieši Ziemassvētkiem veltītu maltīti – pelēkos zirņus ar speķīti. Tā mēs kopā radam un uzturam lokālpatriotismu, kas nozīmē darot labu vairot labo un sākt ar savu māju, sētu, pagastu un novadu.

Vēlreiz, sakot visiem paldies, iepriecinājām un apciemojām 38 Ogresgala pagasta seniorus un 8 ģimenes gan Ogresgalā, gan Ciemupē.

Vēlējums, kas šajās ciemošanās reizēs izskanēja visvairāk – labu veselību! Laba veselība ir ne tikai mūsu fiziskā veselība, kas, protams, ir ļoti svarīgi, bet būtiska šajā trauksmainajā laikā ir arī mūsu psihiskā veselība, kas tāpat ir svarīga mūsu labbūtībai. Tāpēc, lai laba veselība veidojot, uzturot un kopjot labas attiecības ar saviem tuvākajiem, ar līdzcilvēkiem, ar ikvienu, kuru satiekam savās dzīves gaitās. Vēlam labiem notikumiem bagātu Jauno gadu!