Sestdiena, 13.04.2024 15:20
Egils, Egīls, Nauris
Otrdiena, 14. jūnijs, 2022 09:02

Par derīgo izrakteņu ieguvi atradnēs Birzgales pagastā ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

ogresnovads.lv
Par derīgo izrakteņu ieguvi atradnēs Birzgales pagastā ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Otrdiena, 14. jūnijs, 2022 09:02

Par derīgo izrakteņu ieguvi atradnēs Birzgales pagastā ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

ogresnovads.lv

Paziņojums par derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguvi atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni” Birzgales pagastā, Ogres novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu:

Paredzētās darbības nosaukums:  Derīgo izrakteņu ieguve smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnēs “Pieturdailes”, “Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči” un “Garkalnu pakalni”.

Ierosinātājs:  SIA GARKALNI VV; Reģ. Nr. 40003579836

Iespējamās paredzētās darbības vieta:  Ogres novads, Birzgales pagasts:

-derīgo izrakteņu atradne “Pieturdailes”, nekustamais īpašums “Pieturdailes” (kadastra Nr. 74440100136, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100146);

-derīgo izrakteņu atradne “Elksnīši VV”, nekustamais īpašums “Elksnīši VV” (kadastra Nr.  74440100130, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100026);

-derīgo izrakteņu atradne, “Garkalni - Līči”, nekustamais īpašums “Līči - 1” (kadastra Nr.  74440100124, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100124);

-derīgo izrakteņu atradne “Garkalnu pakalni”, nekustamais īpašums “Garkalnu pakalni” (kadastra Nr.  74440100138, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100148).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 24. augusta Lēmums Nr. 5-02/19.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: “SIA “Garkalni VV” plānotās smilts, smilts-grants un mālsmilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni” Birzgales pagastā, Ogres novadā”, 2022.gada 2.jūnijs.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

-Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ogresnovads.lv/lv, un ziņojuma sagatavotāja mājaslapā SIA “Vides eksperti” www.videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2022. gada 20. jūnija plkst. 10:00.

-Neklātienes apspriešana notiks no 2022. gada 20. līdz 28. jūnijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: . Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz .

Tiešsaistes videokonference notiks 22. jūnijā plkst. 16:00 platformā “Zoom”, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv/pazinojumi 21. jūnijā plkst. 10:00 un Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ogresnovads.lv/lv .

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

-Elektroniskā versija pieejama šeit;

-Ogres novada pašvaldībā (Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001) darba laikā (klātienē);

-Ķeguma pilsētas pārvaldē (Lāčplēša 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020) un Birzgales pagasta pārvaldē (Lindes iela 2, Birzgales pagasts, Ogres novads, LV-5033) darba laikā (klātienē).

-SIA "Vides eksperti" tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par novērtējuma ziņojumu var iesūtīt līdz 2022. gada 9. jūlijam:

-SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, tālrunis: 26542378, e-pasts: , tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv);

-Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: , tīmekļa vietne: https://www.vpvb.gov.lv/lv ) 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma elektroniskā versija pieejama šeit: https://ieej.lv/jgi4a .

Publicēts Ogres novada laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem” 2022. gada 10. jūnija izdevumā Nr.44 (1227).