Trešdiena, 24.07.2024 08:35
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Pirmdiena, 25. jūlijs, 2022 09:00

Par Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieci plāno iecelt Inesi Dilāni

ogresnovads.lv
Par Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieci plāno iecelt Inesi Dilāni
Pirmdiena, 25. jūlijs, 2022 09:00

Par Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieci plāno iecelt Inesi Dilāni

ogresnovads.lv

Finanšu komitejas sēdē 21. jūlijā tika izskatīts jautājums par Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka iecelšanu amatā.

Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvalde tika izveidota ar Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija lēmumu “Par Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes izveidošanu”. Ķeguma pilsētas pārvalde ir Ogres novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Ķeguma pilsētā. Šogad janvārī tika apstiprināts Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes nolikums, kas stājas spēkā  1. martā, kad pārvalde uzsāka savu darbību. Domes lēmums nosaka, ka pārvaldi vada pārvaldes vadītājs un viņam ir viens vietnieks.

Ogres novada pašvaldība pirmo atklāto konkursu uz Ķeguma pilsēta pārvaldes vadītāja vietnieka amatu izsludināja 2022. gada 4. februārī ar pieteikšanās termiņu līdz 18. februārim. Saņemto pretendentu pieteikumu izvērtēšanu veica amatu pretendentu izvērtēšanas komisija, tomēr pārvaldes vadītāja vietnieka amatam netika izvirzīts neviens no pretendentiem. Arī nākamais izsludinātais konkurss uz vietnieka amatu noslēdzās bez rezultāta.

Darba likuma 4. daļa nosaka, ka uzteikt darba līgumu darbinieku skaita samazināšanas dēļ ir atļauts, ja darba devējam nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā tai pašā vai citā uzņēmumā. Kā zināms, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novads tika apvienoti un likvidētas to centrālās administrācijas, tostarp Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā auditora amata vienība.

Izvērtējot Lielvārdes novada pašvaldības iekšējās auditores Ineses Dilānes amata pienākumus, darba rezultātus, kvalifikāciju un profesionālo pieredzi, starp darba devēju un darbinieku panākta vienošanās par darba tiesisko attiecību turpināšanu Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatā.

Izskatot šo jautājumu komiteju sēdē, deputāti nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu balsošanai domes sēdē 28. jūlijā. Lēmumprojekts paredz ar 2022. gada 1. augustu Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatā iecelt Inesi Dilāni, nosakot mēnešalgu 1600 eiro apmērā bez pārbaudes laika.

Par iekšējo auditori Lielvārdes novada pašvaldībā I.Dilāne strādā kopš 2013. gada, pirms tam – Rīgas plānošanas reģionā par maršruta tīkla plānotāju. I.Dilāne guvusi arī darba pieredzi Rīgas Reģiona attīstība aģentūrā kā ekonomiskās attīstības un biznesa vides veicināšanas darba grupas vadītāja, kā arī Ogres rajona pašvaldībā kā Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja, tostarp ir vadījusi, koordinējusi finanses vairākiem Eiropas Savienības finansētiem projektiem.

I.Dilāne ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā, kā arī ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja izglītību.