Otrdiena, 25.06.2024 15:23
Maiga, Milija
Ceturtdiena, 15. decembris, 2022 09:01

Par pašvaldības līdzfinansējumu bērnudārza celtniecībai Lielvārdē un Kaibalas skolas pārbūvei

ogresnovads.lv
Par pašvaldības līdzfinansējumu bērnudārza celtniecībai Lielvārdē un Kaibalas skolas pārbūvei
Ceturtdiena, 15. decembris, 2022 09:01

Par pašvaldības līdzfinansējumu bērnudārza celtniecībai Lielvārdē un Kaibalas skolas pārbūvei

ogresnovads.lv

Saistībā ar pieaugušām izmaksām Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 13. decembrī deputāti pieņēma lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības Lielvārdē un Kaibalas skolas pārbūves par pirmsskolas izglītības iestādi projekta īstenošanai.

Jauna bērnudārza celtniecība Lielvārdē

Domes ārkārtas sēdē Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Edgars Pārpucis informēja, ka ir veikta atklāta konkursa iepirkuma procedūra par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Lielvārdē, Riekstu ielā 2 (bijusī Meža iela 18A). Saņemti 7 piedāvājumi. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līgumu par būvdarbiem plānots slēgt ar piegādātāju apvienību “CMB&NEWCOM” par kopējo summu 4 659 673,53 eiro (ar PVN). Kopējās projekta izmaksas plānotas 4 674 193,53 eiro (aizņēmums 2 640 000 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2 034 193,53 eiro).

E. Pārpucis informēja, ka sadārdzinājuma pamatojums ir saistīts ar normatīvo regulējumu, kas paredz investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo ēku paplašināšanai un normatīvie akti nosaka, ka maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs nepārsniedz 22 000 euro par vienas vietas izveidi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai un ar to saistītu būvju būvdarbiem zemes vienībā. Līdz ar to šī summa tika plānota 2021. gada cenās, bet, veicot būvprojekta izstrādi un būvdarbu iepirkumu 2022. gadā, pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbu kopējās izmaksas ir augušas, kas saistīts ar Krievijas Federācijas iebrukumu un agresiju Ukrainā un COVID-19 pandēmijas radītajām sekām.

Ārkārtas sēdē deputāti lēma piešķirt Ogres novada pašvaldības projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē” īstenošanai Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu 1 968 194 eiro apmērā nopašvaldības 2023. gada budžeta (projekta realizācijai 2022. gada budžetā paredzēti 594 000,00 eiro, no kuriem aizņēmums 528 000,00 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 66 000,00 eiro).

Projekta īstenošanas rezultātā (skatīt projekta vizualizāciju foto) Lielvārdē tiks uzbūvēta mūsdienu prasībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde 120 bērniem (6 grupas). Papildus ēkas izbūvei ir paredzēta arī teritorijas labiekārtošana – gājēju celiņu un laukumu, apgaismojuma, rotaļu laukumu un nojumes izbūve, kā arī apzaļumošanas veikšana. Pēc investīciju projekta īstenošanas tiks uzlabota pakalpojuma pieejamība un bērnu psihoemocionālais stāvoklis, jo tiks nodrošināta pirmsskolas izglītība tuvāk bērna dzīvesvietai.

Jaunā bērnudārza celtniecības darbus plānos uzsākt jau šogad decembrī un tie jāpabeidz 12 mēnešu laikā.

Kaibalas skolas pārbūve

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska sēdē informēja deputātus, ka pēc pašvaldības veiktā atklātā konkursa iepirkuma procedūras par Kaibalas skolas ēkas pārbūvi plānots slēgt līgumu SIA “KUUM” par būvniecības maksimālo kopējo summu līdz 1 655 750,34 eiro (ar PVN) un būvuzraudzības līgumu par 11 960,85 eiro (ar PVN), kā arī autoruzraudzību par 543,88 eiro (ar PVN). Kopējās projekta izmaksas plānotas 1 668 255,07 eiro. Projekta realizācijai 2022. gada budžetā ir paredzēti 187 454 eiro, no kuriem aizņēmums 140 800 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 46 654 eiro, un 2023. gadā ir nepieciešams paredzēt 1 480 802 eiro, no kuriem aizņēmums 563 200 eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 917 602 eiro.

Būvprojekta izstrādes un būvdarbu iepirkuma izmaksu aprēķins šim projektam tika veikts 2021. gadā, bet saistībā ar Krievijas Federācijas iebrukumu un agresiju Ukrainā un COVID-19 pandēmijas radītajām sekām pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbu kopējās izmaksas 2022. gadā ir pieaugušas.

Ārkārtas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt Ogres novada pašvaldības 2023. gada budžetā projekta “Kaibalas skolas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi” īstenošanai papildu aizņēmumam pašvaldības līdzfinansējumu 917 601 eiro.

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā ir plānots atjaunot bijušās Kaibalas skolas ēkas vizuālo un uzlabot tās tehnisko, kā arī energoefektīvo stāvokli. Sākuma posmā ēkas 1.stāvā plānots ierīkot 2 grupiņas, kur katrā būtu 18 audzēkņi. Ēkai ir paredzēti vairāki energoefektivitātes pasākumi (logu, durvju nomaiņa, gaisa apmaiņas sistēmas izveidošana, apkures sistēmas un siltummezgla pilnveidošana), ēku paredzēts nosiltināt no ārpuses. Ēkai ir pagraba telpas, kur tiks atjaunots virtuves mezgls ar palīgtelpām, kā arī ēdamzāle. Ēkā tiks nodrošināta vides pieejamība. Plānots veikt arī labiekārtošanas darbus (bruģēti/asfaltēti laukumi, gājēju celiņi, brauktuves daļas, vides pieejamības nodrošināšanai izbūvēts panduss, kā arī izbūvēts āra apgaismojums). Bērniem tiks izbūvēts jauns rotaļu laukuma komplekss.

Darbus Kaibalas skolas ēkā plānots uzsākt nākamā gada sākumā, šobrīd tiek paredzēts, ka darbi tiks pabeigti līdz 2023. gada augustam.