Piektdiena, 24.05.2024 19:08
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Otrdiena, 31. janvāris, 2023 10:01

Par tauvas joslu skaidro Ogres novada pašvaldības būvvalde

ogresnovads.lv
Par tauvas joslu skaidro Ogres novada pašvaldības būvvalde
Otrdiena, 31. janvāris, 2023 10:01

Par tauvas joslu skaidro Ogres novada pašvaldības būvvalde

ogresnovads.lv

Tauvas josla bez maksas un iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta kājāmgājējiem, zivju un ūdens resursu uzraudzībai un izpētei, robežu aizsardzībai, vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.

Zemes īpašniekam tauvas josla ir apgrūtinājums – viņam jānodrošina brīva josla kājāmgājējiem, un iešanu pa to nekādi nedrīkst ierobežot ne ar žogu, ne kādām būvēm vai citu veidu norobežojumiem.

Saskaņojot ar zemes īpašnieku, tauvas joslā drīkst piestāt laivas un kuģi, drīkst tos izkraut un uz laiku uzglabāt, remontēt, būvēt, ierīkot zvejnieku un ūdens tūristu apmetnes, atpūtas vietas, veikt nepieciešamās darbības ar zvejas rīkiem, ievērojot vides aizsardzības normas.

Šeit aizliegts būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tajā skaitā nožogojumus (izņēmums ir esošo būvju atjaunošana, kultūras pieminekļu restaurācija, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu būvniecība u.c., kas ietverti konkrētajā likuma pantā).

Savukārt Aizsargjoslu likumā cita starpā uzskaitītas aizliegtās darbības virszemes ūdensobjektos 10 m platā piekrastes joslā, kas sakrīt ar tauvas joslas platumu.

Aicinām iedzīvotājus, kuriem nekustamie īpašumi atrodas publisko ūdeņu tuvumā,  ņemot vērā shēmā attēloto, izvērtēt, vai bez būvvaldes (vēsturiskajās lietās pilsētas vai rajona arhitekta) saskaņojuma viņi vai iepriekšējie īpašnieki nav nožogojuši, norobežojuši apbūvējuši teritoriju – tauvas joslu, kur apbūve, norobežošana, nožogošana nav pieļaujama.

Gadījumā, ja minētās darbības iedzīvotāji  ir veikuši bez pašvaldības būvvaldes skaņojuma, aicinām, līdz 2023.gada 1.aprīlim demontēt pašiem patvaļīgi izbūvētās būves tauvas joslā, jo Būvvalde, sākot no 2023.gada 1.aprīļa, veiks publisko ūdeņu tauvas joslu apsekošanu.

Vienlaikus Ogres novada būvvalde jautājumu gadījumā aicina iedzīvotājus sazināties ar Ogres novada būvvaldi rakstiski uz e-pastu: , nosūtot informāciju par savu nekustamo īpašumu, norādot nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru, lai Ogres novada būvvaldes speciālisti spētu izvērtēt situāciju un sniegt informāciju iedzīvotājiem kā rīkoties attiecīgajā gadījumā.