Piektdiena, 14.06.2024 20:49
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Ceturtdiena, 26. janvāris, 2023 09:01

Pārbūvējamās ielas jāuztur pienācīgā kārtībā arī būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā

ogresnovads.lv
Pārbūvējamās ielas jāuztur pienācīgā kārtībā arī būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā
Ceturtdiena, 26. janvāris, 2023 09:01

Pārbūvējamās ielas jāuztur pienācīgā kārtībā arī būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā

ogresnovads.lv

24. janvāra pēcpusdienā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis bija sasaucis sanāksmi saistībā ar ielu pārbūves darbiem Lielvārdē.

Lielvārdē tiek pārbūvētas piecas ielas – Rembates iela, Stacijas iela, Andreja Pumpura iela, Meža iela un Uzvaras iela.

Ņemot vērā būvniecības darbiem nepiemērotos laikapstākļus, kopš 2022. gada decembra ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums, tas nozīmē, ka būvdarbi nenotiek, taču  būvuzņēmējiem šajā laikā ir pienākums nodrošināt ielu seguma uzturēšanu   satiksmei piemērotā stāvoklī.

Šoziem laikapstākļi ir mainīgi – sals mijas ar atkušņiem, un, saprotams, tas ietekmē ielas seguma stāvokli, savukārt ielas seguma sliktais stāvoklis izraisa iedzīvotāju neapmierinātību. Visvairāk sūdzību pašvaldība saņem par Rembates ielas pārbūvējamo posmu – un kā gan ne, ja ir jābrien pa dubļiem un automašīnām jābrauc pa teju neizbraucamu, dziļām bedrēm izdangātu ielu.

Kritiskais Rembates ielas posms ir 135 metru garš – no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Andreja Pumpura ielai. Lai gan būvuzņēmējs šo posmu cenšas uzturēt, tas tomēr netiek veikts atbilstošā kvalitātē.

“Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai iela būtu lietojama arī tehnoloģiskā pārtraukuma laikā,  turklāt gan braucējiem, gan gājējiem – tā ir pašvaldības prasība, kas būvniekam ir jāpilda. Mums ir svarīgi, lai iedzīvotājiem, kas dzīvo pārbūvējamo ielu rajonā vai arī izmanto pārbūvējamo ielu posmu satiksmei, justos ērti arī ielu pārbūves laikā, lai gājējiem nebūtu jābrien pa dubļiem,” tiekoties ar būvuzņēmējiem, uzsvēra domes priekšsēdētājs. E. Helmanis arī norādīja par līgumos paredzētajām sankcijām darbu neizpildes gadījumos un aicināja būvuzņēmējus atbildīgi ievērot līgumu nosacījumus un godprātīgi izpildīt darbus, lai pašvaldībai nenāktos šīs sankcijas piemērot.

“Pats personīgi regulāri sekošu darbiem šajās ielās, apsekošu katru ielu. Pašvaldība negaida no būvniekiem nekādas atrunas un skaidrošanos, mēs gaidām reālu darbu un pozitīvu attieksmi. Mēs gaidām, lai šo ielu pārbūves darbi tiktu godam pabeigti un lai iedzīvotāji beidzot varētu izmantot sakārtotu satiksmes infrastruktūru,” uzsvēra domes priekšsēdētājs.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš sanāksmes laikā atgādināja, ka būvuzņēmējam ir jāpārzina situācija savā objektā un jārīkojas, negaidot iedzīvotāju sūdzības un pašvaldības vadības vai speciālistu aizrādījumus.

Sanāksmes laikā ar būvuzņēmējiem tika pārrunātas arī ar meliorāciju saistītas lietas, jo ne vienmēr ūdens ielu malās vai namīpašumu sētās un pagrabos krājas būvnieku vainas dēļ. Šīs problēmas risināšanā iesaistīsies pašvaldības meliorācijas inženiere.

Lai varētu operatīvāk risināt ar ielu pārbūvi saistītus jautājumus, pēc pašvaldības izpilddirektora Pētera Špakovska ierosinājuma visu Lielvārdes ielu pārbūvē iesaistīto  būvuzņēmēju pārstāvji turpmāk regulāri piedalīsies sanāksmēs par ielu un ceļu uzturēšanas jautājumiem – šīs sanāksmes notiek katru otrdienu plkst. 11.00.