Piektdiena, 19.07.2024 06:37
Digna, Jautrīte, Kamila
Ceturtdiena, 16. marts, 2023 09:06

Paredzēti ūdens līmeņa pazeminājumi Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs

AS "Latvenergo"
Paredzēti ūdens līmeņa pazeminājumi Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs
Ceturtdiena, 16. marts, 2023 09:06

Paredzēti ūdens līmeņa pazeminājumi Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs

AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo" informē, ka 2023. gada vasarā Pļaviņu un Rīgas HES ūdenskrātuvēs ir paredzēti ūdens līmeņa pazeminājumi hidrotehnisko būvju remontdarbu veikšanai.

Lai HES ūdenskrātuvju līmeņa svārstības pēc iespējas mazāk ietekmētu iedzīvotājus un tūrisma pakalpojuma sniedzējus, vienlaicīgi nodrošinot valsts enerģētiskajai neatkarībai svarīgas funkcijas, AS "Latvenergo" informē par plānotajām ūdens līmeņa pazemināšanām Pļaviņu HES un Rīgas HES ūdenskrātuvēs 2023. gadā.

Daugavas HES ir stratēģiskas nozīmes būves ar neaizstājamu nozīmi valstij un sabiedrībai un pret tām ekspluatācijas gaitā jāizturas ar vislielāko atbildību. Rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu, AS "Latvenergo" 2023. gada vasaras sezonā īstenos būvju atjaunošanas un uzturēšanas darbus Pļaviņu HES un Rīgas HES, pazeminot ūdenslīmeni zem ikdienā ierastā uzstādinājuma. 

Ūdenslīmeņa pazeminājuma periodi izvēlēti, labākajā veidā salāgojot sabiedrības un koncerna intereses, jo hidrotehnisko būvju atjaunošanas un apsekošanas darbus viskvalitatīvāk var veikt laikā starp pavasara paliem un rudens lietavām, kad Daugavā pietece un ūdens līmenis ir viszemākais.

AS "Latvenergo" aicina Daugavas HES ietekmes zonā esošās pašvaldības informēt iedzīvotājus un uzņēmumus par ūdens līmeņa pazemināšanu Pļaviņu HES un Rīgas HES ūdenskrātuvēs atjaunošanas darbu veikšanai.

Pļaviņu HES

Sazinoties ar vietējām pašvaldībām un uzņēmējiem, visām pusēm piemērotākais izvēlētais darbu veikšanas periods Pļaviņu HES remontdarbiem ar ūdens līmeņa pazemināšanu ir vasaras otrajā pusē. No 14. augusta līdz 29. septembrim (ieskaitot) remontdarbu veikšanai Pļaviņu HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 68,5 m līdz 69,14 m LAS 2000,5. Atkarībā no hidroloģiskajiem apstākļiem upē un elektroenerģijas sistēmas nosacījumiem ārkārtas situācijās ūdens līmenis var tikt pazemināts līdz 67,50 m LAS atzīmei.

Šajā laikā notiks būvprojekta "Pļaviņu HES augšas bjefa balstu un atbalstsienu atjaunošana" 2. kārtas zemūdens konstrukciju atjaunošanas darbi -  bojāto dzelzsbetona virsmu atjaunošana mainīgajā un zemūdens līmeņa zonā.

Rīgas HES

No 3. līdz 9. jūlijam (ieskaitot) Rīgas HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana augstuma atzīmju robežās no 16,25 līdz 16,45 m LAS, nodrošinot projektam "Rīgas HES ūdens pārgāznes balstu virsmu no augšas bjefa puses atjaunošanas būvprojekta izstrāde" nepieciešamo mainīgās ūdens līmeņa zonas apsekošanu.

Norādītajos līmeņa pazemināšanas periodos iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētajai atzīmei, un ūdenskrātuves līmeņa paaugstināšanai līdz normālam darba režīma līmenim.

AS "Latvenergo" darbības, kas saistītas ar HES ūdenskrātuvju līmeņa pazemināšanu un noturēšanu, noritēs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā arī tiks saņemti nepieciešamie iestāžu saskaņojumi.