Svētdiena, 21.07.2024 23:19
Meldra, Meldris, Melisa
Piektdiena, 19. janvāris, 2024 19:08

Parku ierīkošanai pašvaldība plāno pārņemt īpašumā divas teritorijas Ogrē

Ogresnovads.lv
Parku ierīkošanai pašvaldība plāno pārņemt īpašumā divas teritorijas Ogrē
Piektdiena, 19. janvāris, 2024 19:08

Parku ierīkošanai pašvaldība plāno pārņemt īpašumā divas teritorijas Ogrē

Ogresnovads.lv

Lai nodrošinātu Pašvaldību likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – parku un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana –, Ogres novada pašvaldības Finanšu komiteja 18. janvāra sēdē apstiprināja sagatavotos lēmumprojektus par nekustamā īpašuma Saulstaru ielā 2 un Zvaigžņu ielā 6, Ogrē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju par atsavināšanai paredzēto valsts nekustamo īpašumu Saulstaru ielā 2, Ogrē, kurš sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 7625 m2 (tai skaitā 5026 m2 platībā aizņem mežs) un būves - valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (sanatorijas “Saulstari”).

Savukārt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iesnieguši lūgumu izvērtēt Finanšu ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 6, Ogrē (kopējā platība 0,358 ha, tai skaitā 0,34 ha mežu teritorija), pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Atbilstoši saistošajos noteikumiem šīm zemes vienībām noteikta funkcionālās zonas “Zaļās teritorijas” apakšzona “Parki”, līdz ar to atļautais izmantošanas veids ir parks, arī dendroloģiskais parks, dārzs, skvērs. Uz šīm zemes vienībām esošais mežs iekļaujas pilsētvidē un teritorija saglabājama kā publiskā ārtelpa. Pēc īpašumu pārņemšanas tos paredzēts nodot Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” valdījumā.

Gala lēmums tiks pieņemts 25. janvāra Ogres novada pašvaldības domes sēdē.