Pirmdiena, 17.06.2024 15:43
Artis, Artūrs
Trešdiena, 12. aprīlis, 2023 08:20

Pašvaldība aicina noslēgt zemes nomas līgumus par mazdārziņiem Ogrē

Ogresnovads.lv
Pašvaldība aicina noslēgt zemes nomas līgumus par mazdārziņiem Ogrē
Ogresnovads.lv
Trešdiena, 12. aprīlis, 2023 08:20

Pašvaldība aicina noslēgt zemes nomas līgumus par mazdārziņiem Ogrē

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība aicina personas, kuras izmanto Ogres novada pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 74010020165 un 74010020264, teritorijā starp Mākoņu, Mēness, Ausmas un Rietumu ielām, Ogrē, Ogres nov., mazdārziņu vajadzībām, līdz š.g. 1.jūnijam noslēgt zemes nomas līgumus.

Iesniegumus zemes nomas līgumu noslēgšanai var iesniegt:

Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001, darba laiks: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 08.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 08.00 līdz 16.00;
elektroniski:
Pirms iesniegumu iesniegšanas lūdzam sazināties ar Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas nekustamo īpašumu speciālisti: Aiju Mežali, tālr. +371 65049152, e-pasts: vai Dagniju Vilnīti, tālr. +371 65049151, e-pasts:

Informējam, ka teritorijas par kurām nebūs noslēgti zemes nomas līgumi, tiks izmantotas pašvaldības vajadzībām.