Pirmdiena, 27.05.2024 16:23
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Pirmdiena, 1. augusts, 2022 11:29

Pašvaldība īstenos pirmsskolu projektus Lielvārdē un Kaibalā

ogresnovads.lv
Pašvaldība īstenos pirmsskolu projektus Lielvārdē un Kaibalā
Pirmdiena, 1. augusts, 2022 11:29

Pašvaldība īstenos pirmsskolu projektus Lielvārdē un Kaibalā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 28. jūlijā tika pieņemts lēmums par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases investīciju projektiem “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē” un “Kaibalas skolas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi”.

Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska informē, ka pašvaldība piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā investīciju projektu konkursā ar investīciju projektiem “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē” un “Kaibalas skolas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi”. Tie ir akceptēti ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija rīkojumu Nr.491 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”.

Lai varētu turpināt virzīties uz minēto projektu īstenošanu, nepieciešams domes lēmums apstiprināt aizņēmumu ņemšanu.

Domes pieņemtais lēmums paredz apstiprināt Ogres novada pašvaldībai aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 2 640 000,00 eiro ar izņemšanu vidējā termiņā 2022.-2023. gadā uz divdesmit gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz diviem gadiem investīciju projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē” īstenošanai, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu 330 000,00 eiro. Lēmumprojekts paredz apstiprināt Ogres novada pašvaldībai aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 704 000,00 eiro ar izņemšanu vidējā termiņā 2022.-2023. gadā no Valsts kases uz divdesmit gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz diviem gadiem investīciju projekta “Kaibalas skolas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi” īstenošanai, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu 124 235,30 eiro.

Pašlaik tiek virzīta izsludināšanai dokumentācija būvdarbu iepirkumiem. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti 2022. gada septembrī un pabeigti līdz 2023. gada rudenim.

Jauna bērnudārza celtniecība plānota Lielvārdē, Avotos, Meža ielā 18A pretī Lielvārdes pamatskolai 1834 m2 platībā, nodrošinot vietu 120 bērniem 6 grupiņās. Iepriekš bērnudārzs darbojās arī Kaibalas vecajā skolas ēkā, bet pēc negatīva Būvniecības valsts kontroles biroja atzinuma saņemšanas tas tika aizvērts. Kaibalas skolas ēkā plānots novērst biroja norādītos trūkumus un pielāgot ēku bērnudārza vajadzībām ar Montesori apmācības metodiku. Plānots nomainīt 1.stāva klases telpas pārseguma bojātās sijas, atjaunojot atbalsta sienu ārtelpā, veikt energoefektivitātes pasākumus, kāpņu pārbūvi, uzlabot ugunsdrošības pasākumus, uzbūvēt rotaļu laukumu. Īstenojot šos projektus, Lielvārdē būtiski samazināsies rinda uz vietu bērnudārzā, kā arī tiks atslogots esošais Lielvārdes bērnudārzs "Pūt vējiņi!".