Trešdiena, 24.04.2024 16:20
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Sestdiena, 25. jūnijs, 2022 08:01

Pašvaldība nodod telpas bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"

ogresnovads.lv
Pašvaldība nodod telpas bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"
Sestdiena, 25. jūnijs, 2022 08:01

Pašvaldība nodod telpas bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"

ogresnovads.lv

Ogres novada domes sēdē 16. jūnijā deputāti lēma par vairāku telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, kas tiks izmantotas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) paku izdales punkta vajadzībām.

Ogres novada pašvaldībā tika saņemti iesniegumi no sabiedriskā labuma organizācijas – biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Zemgales komitejas izpilddirektores ar lūgumu rast iespēju nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā telpas Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, telpas ēkā “Pagastmāja” Madlienā; Madlienas vidusskolā un Suntažu internātpamatskolā.

Biedrības darbības joma ir labdarība, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociālo mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana un palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās. Organizācija jau vairāk nekā 10 gadus visā Latvijas teritorijā nodrošina EAFVP ietvaros atbalstāmās darbības. 2021. gada 25. martā Latvijas Sarkanais Krusts un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) parakstīja līgumu par EAFVP ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu nākamajam periodam līdz 2024. gada 31. martam, tādējādi šajā laikā varēs sniegt atbalstu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem Ogres novadā. Biedrībai no 2005.gada 2. jūnija ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Izvērtējot telpu nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, tika secināts, ka telpu nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai netraucēs citus ēku lietotājus, kas nodrošina pašvaldības funkcijas, īsteno nevalstisko organizāciju darbības mērķus vai veic saimniecisko darbību.

Ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, lai biedrība varētu nodrošināt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, deputāti nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” telpas pašvaldības nekustamajos īpašumos:

-Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, Veselības un sociālo lietu pārvaldes ēkas pirmā stāva telpu Nr. 8 ar platību 23,2  m2 biedrības apmeklētāju pieņemšanai piektdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 un pagraba stāva telpu Nr. 32 ar platību 13,7 matbalsta paku uzglabāšanai. Biedrība jau iepriekš ir darbojusies minētajās telpās.

-Pirmā stāva telpu Nr.47 ar platību 16,4 m2 ēkā "Pagastmāja", Madlienas pagastā;

-Suntažu sanatorijas internātskolas pirmā stāva telpu Nr.39 ar platību 6,9 m2.Ņemot vērā, ka šajā adresē izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, lai atvieglotu palīdzības paku pieejamību, biedrība atbalsta pakas transportēs uz šo adresi.

-Madlienas vidusskolas pirmā stāva izglītības iestāžu telpu Nr.35 ar platību 10,6 m2,jo arī šajā adresē izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Telpas nodotas bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 2024. gada 31. martu.