Sestdiena, 13.04.2024 16:41
Egils, Egīls, Nauris
Pirmdiena, 20. jūnijs, 2022 08:06

Pašvaldība piešķir finansiālus līdzekļus peldēšanas klubam "Ogre"

ogresnovads.lv
Pašvaldība piešķir finansiālus līdzekļus peldēšanas klubam "Ogre"
Pirmdiena, 20. jūnijs, 2022 08:06

Pašvaldība piešķir finansiālus līdzekļus peldēšanas klubam "Ogre"

ogresnovads.lv

Ogres novada domes sēdē 16. jūnijā deputāti lēma par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Peldēšanas klubs “Ogre””, lai sportistiem nodrošinātu nepārtrauktu treniņu procesu arī vasaras sezonā.

Ogres novada pašvaldībā 2022. gada 8. aprīlī un 2022. gada 26. aprīlī saņemti peldēšanas kluba valdes locekles Gaļinas Šikinas iesniegumi ar lūgumu nodrošināt Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” struktūrvienības “Neptūns” aktīvo sezonu un pieejamību apmeklētājiem līdz šī gada 30. jūnijam un atsākt sezonu ar 1. augustu, taču, ja tas nav iespējams, izvērtēt iespēju sniegt finansiālu atbalstu sportistiem, lai norādītajā laika posmā izmantotu peldbaseinus citās pašvaldībās.

Biedrība norādīja, ka jau daudzu gadu garumā aktīvi nodarbojas ar peldēt apmācību, izveidotas un darbojas arī sporta grupas - sportisti veiksmīgi piedalās valsts un starptautiska mēroga sacensībās, iegūstot tajās arī godalgotas vietas. Tāpat biedrības sportisti piedalās un cīnās par godalgotām vietām Latvijas Peldēšanas federācijas atjaunotajā Latvijas kausa izcīņā, kas norisinās līdz šī gada jūlijam, tādēļ ir būtiski saglabāt treniņa iespējas.  Biedrības sportistiem ir augsti sasniegumi Latvijas valsts, reģionālā un starptautiska mēroga sacensībās, tādā veidā popularizējot arī Ogres pilsētu un novadu.

Talantīgākie biedrības sportisti - Maksims Kagans, Toms Tomass Puzirevskis, Emīls Pastars, Erlends Teodors Neibergs, Jānis Dzirkalis, Ģertrūde Grjunberga, Emīlija Kraukle, Arīna Goļikova, Madara Rība, Madara Stikute, Karolīna Sammuta tika izvirzīti arī 2021. gada Ogres novada Sporta laureāta nominācijām par vērā ņemamiem sasniegumiem 2021. gadā.

Lai uzturētu un uzlabotu sportistu fizisko sagatavotību un sekmētu rezultātu uzlabošanos, biedrība laika posmā no 2022. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam un no 1. augusta līdz 14. septembrim ir ieplānojusi sportistu intensīvās sagatavošanas treniņu kursu, tai skaitā vairākas sporta nometnes, tādēļ talantīgākajiem un veiksmīgākajiem biedrības sportistiem ir būtiska treniņprocesa nepārtrauktība. Lai to nodrošinātu, ir svarīgi saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu peldbaseina apmeklēšanai vasaras sezonā citās pašvaldībās - laikā, kad peldbaseins “Neptūns” ir slēgts, norādīja biedrības valdes locekle G. Šikina.

Ņemot vērā, kapeldbaseins “Neptūns” laika posmā no 1. jūnija līdz 14. septembrim apmeklētājiem nav pieejams, jo šajā laikā tiek veikti plānotie remontdarbi, profilakses un citi komunikāciju uzlabošanas darbi, peldēšanas treniņi peldbaseinā “Neptūns” notikt nevar, tādēļ, noklausoties Ogres novada Sporta centra direktores Dzirkstītes Žindigas ziņojumu, Ogres novada domes deputāti nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 3300 eiro apmērā biedrībai “Peldēšanas klubs “Ogre”” peldbaseina izmantošanai citās pašvaldībās biedrības talantīgāko sportistu nepārtraukta treniņu procesa nodrošināšanai laikā no 2022. gada 1. jūnija līdz 14. septembrim. Finansējums piešķirts no sporta komandu un biedrību atbalstīšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem.