Pirmdiena, 17.06.2024 21:09
Artis, Artūrs
Piektdiena, 1. decembris, 2023 13:43

Pašvaldība plāno būvēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Ogrē

Ogresnovads.lv
Pašvaldība plāno būvēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Ogrē
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 1. decembris, 2023 13:43

Pašvaldība plāno būvēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Ogrē

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības dome 30. novembra sēdē atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu par pašvaldības dalību atklātajā projektu konkursā ar projektu "Jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogres pilsētā". Tā ietvaros plānots izbūvēt jaunu bērnudārzu “Bitīte” Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, ar kopējām izmaksām 6 426 806,63 eiro apmērā.

Projekta "Jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogres pilsētā" ietvaros paredzēts veikt esošās ēkas Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, nojaukšanu, tās vietā izbūvējot jaunu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte” - videi draudzīgu, energoefektīvu un ergonomiski aprīkotu ēku divos stāvos. Tāpat plānots veikt teritorijas labiekārtošanas darbus atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām un stāvvietas izveidei. Bērnudārzā tiktu izveidotas 12 grupiņas bērniem vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atzīmēja, ka šī projekta ieguvēji būs visi iedzīvotāji, jo lielākam bērnu skaitam tiks nodrošināta pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamība, kā arī tiks sakārtota degradētā teritorija.

Projekta apstiprināšanas gadījumā Ogres novada pašvaldība apņemas nodrošināt finansējumu 6 426 806,63 eiro apmērā, kas sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 5 000 000 eiro apmērā, projekta iesniedzēja nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 1 362 287,01 eiro apmērā un pašvaldības finansējuma projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 64 519,62 eiro apmērā. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu un daļēju priekšfinansējumu projekta īstenošanai, nepieciešamības gadījumā ņemot Valsts kases kredītu.

Ēka Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, savulaik tika uzbūvēta bērnudārza vajadzībām, un tajā atradās pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”. Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā bērnudārzs savu darbību pārtrauca, ēka nonāca valsts īpašumā. Vairākus gadus tajā tika izvietota Valsts centrālā arhīva struktūrvienība, Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa, kā arī kopš 2016. gada vairākas telpas iznomātas privātajai pirmsskolas izglītība iestādei “Mikausis”. Daļa ēkas netiek izmantota.

2016. gadā tika uzsāktas sarunas ar valsts institūcijām par šī nekustamā īpašuma bezatlīdzības nodošanu pašvaldības īpašumā, lai pašvaldība, realizējot likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību –, varētu nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām bērnudārzā. Apmaiņai pret šo ēku pašvaldība nodrošināja Zemesgrāmatu nodaļas izvietošanu pašvaldībai piederošajā ēkā Brīvības ielā 44, Ogrē.

Jau tolaik E. Helmanis uzsvēra, ka ēka Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, nepieciešama, lai paplašinātu pirmsskolas izglītības bāzi un nodrošinātu bērniem vietas bērnudārzā, tādējādi gādājot par ģimenēm. 2017. gadā ēka nonāca pašvaldības īpašumā ar mērķi tajā ierīkot pirmsskolas izglītības iestādi. Sākotnēji projektu ietvaros tika plānots veikt ēkas pārbūvi un energoefektivitātes paaugstināšanu, tomēr izvērtējot situāciju, tika secināts, ka ekonomiski izdevīgāk ir veikt jaunas ēkas būvniecību.