Svētdiena, 21.07.2024 23:44
Meldra, Meldris, Melisa
Otrdiena, 20. septembris, 2022 09:07

Paziņojums par būvprojektā Ikšķilē cērtamajiem kokiem

ogresnovads.lv
Paziņojums par būvprojektā Ikšķilē cērtamajiem kokiem
Otrdiena, 20. septembris, 2022 09:07

Paziņojums par būvprojektā Ikšķilē cērtamajiem kokiem

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība (turpmāk- Pašvaldība) sniedz informāciju, ka SIA "Vertex projekti" pēc VSIA "Latvijas Valsts ceļi" pasūtījuma, pamatojoties uz savstarpējo noslēgto līgumu, veic būvprojekta "Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) abas brauktuves (Ikšķile) posma km 28.00 - 29.37 pārbūve" (turpmāk Būvprojekts) izstrādi.

Objekta atrašanās vieta ir valsts galvenais autoceļš A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posmā km 28.00 – 29.37, Ikšķilē, Ogres novadā. Būvprojektā paredzēto risinājumu realizācijai nepieciešama atsevišķi augošu koku ciršana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 74050020473, 74050020560, 74050020486, 74050020094, 74050020080 un 74050020169 sarkano līniju robežās.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana, lūdzu skatīt klāt pievienotajos pielikumos šeit:

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 16.09.2022 līdz 29.09.2022. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 vai nosūtīt pa e-pastu:  līdz 29.09.2022.