Piektdiena, 19.04.2024 04:18
Fanija, Vēsma
Trešdiena, 21. septembris, 2022 09:00

Paziņojums par iesnieguma saņemšanu no SIA "Baltic Pork"

ogresnovads.lv
Paziņojums par iesnieguma saņemšanu no SIA "Baltic Pork"
Trešdiena, 21. septembris, 2022 09:00

Paziņojums par iesnieguma saņemšanu no SIA "Baltic Pork"

ogresnovads.lv

Paziņojums par iesnieguma saņemšanu no SIA “Baltic Pork” par paredzētās darbības – cūku audzēšanas kompleksa “Rukši”, Lauberes pag., pārbūves – akceptu:

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve Lauberes pagastā, Ogres novadā

Paredzētās darbības īstenošanas vieta: cūku audzēšanas komplekss “Rukši”, Lauberes pagasts, Ogres novads (īpašuma kadastra Nr. 7460 002 0119)

Ierosinātājs: SIA “Baltic Pork”, reģistrācijas numurs 40003486540

Datums, kad sniegts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu: atzinums Nr. 5-04/9/2022 sniegts 2022. gada 7. septembrī

Ierosinātāja adrese, tālruņa numurs un ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Baltic Pork” juridiskā adrese ir “Krastmalas”, Allažu pag., Siguldas nov., LV‑2154 (tālr. 26669625)

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.