Trešdiena, 24.04.2024 03:58
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Pirmdiena, 14. novembris, 2022 06:12

Paziņojums par piedāvāto tarifu Madlienas, Suntažu, Ķeipenes un Lauberes pagastā

ogresnovads.lv
Paziņojums par piedāvāto tarifu Madlienas, Suntažu, Ķeipenes un Lauberes pagastā
Pirmdiena, 14. novembris, 2022 06:12

Paziņojums par piedāvāto tarifu Madlienas, Suntažu, Ķeipenes un Lauberes pagastā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, Reģ. nr. LV40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, 2022. gada 29.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu Madlienas, Suntažu, Ķeipenes un Lauberes pagastā, Ogres novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa ( tarifs šeit:) orientējošais spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 1.decembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., no 8.00 līdz 17.00., iepriekš sazinoties ar Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums” valdes priekšsēdētāju Normundu Ševelu, tālruņa Nr.29169962.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, e-pasta adrese:  ,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese:  , septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.