Piektdiena, 24.05.2024 18:59
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Otrdiena, 21. februāris, 2023 12:00

Paziņojums par SIA "Ikšķiles māja" noteikto tarifu

ogresnovads.lv
Paziņojums par SIA "Ikšķiles māja" noteikto tarifu
Otrdiena, 21. februāris, 2023 12:00

Paziņojums par SIA "Ikšķiles māja" noteikto tarifu

ogresnovads.lv

SIA "Ikšķiles māja", Reģ. nr. LV 40103416198, juridiskā adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novadā, Latvija, LV-5052, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” un pamatojumu noteiktajam  tarifam šeit:

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  2023.gada 1.aprīlī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijanebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA "Ikšķiles māja" noteikto tarifu, kas 18.01.2023. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr.13.DA33) un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 08.08.2012. lēmumu Nr.192 ,,Par Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Ikšķiles pilsētā, Ikšķiles novadā” apstiprināto tarifu.”

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) cenas samazinājumu. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām parsabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA "Ikšķiles māja" biroja telpās Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00, kur lietotājs var iepazīties ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, iepriekš sazinotiesar  Siltumapgādes nodaļas vadītāju Daci Kizino, zvanot uz tālruņa numuru 25444127 vai rakstot e-pastu uz: .

Priekšlikumus un ieteikumus par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, zvanot uz tālruņa numuru 65030316 vai rakstot e-pastu uz: 

Priekšlikumus un ieteikumus par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, zvanot uz tālruņa numuru 65030316 vai rakstot e-pastu uz: , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".