Ceturtdiena, 20.06.2024 11:19
Maira, Rasa, Rasma
Ceturtdiena, 11. aprīlis, 2024 17:04

Turpinās sabiedriskā apspriešana par vēja elektrostaciju parka “Birzgale” izveidošanu

Turpinās sabiedriskā apspriešana par vēja elektrostaciju parka “Birzgale” izveidošanu
Ceturtdiena, 11. aprīlis, 2024 17:04

Turpinās sabiedriskā apspriešana par vēja elektrostaciju parka “Birzgale” izveidošanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2024. gada 5. janvārī ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vēja elektrostaciju parka "Birzgale" un ar to saistītās infrastruktūras būvniecībai.

SIA “Crosswind” Ogres novada Birzgales pagasta teritorijā ir iecerējusi izveidot vēja parku “Birzgale”. Lai gan šobrīd precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums nav noteikts, veicot izvietojuma iespēju analīzi, ir aplēsts, ka pētāmajā teritorijā būtu iespējams izvietot līdz 24 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostacijām. Līdz ar to paredzams, ka vēja parka kopējā jauda pārsniegs 50 MW. Informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama iesniegumā Vides pārraudzības valsts birojam. 

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisinās no 2024. gada 5. aprīļa līdz 2024. gada 25. aprīlim. Klātienes sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 16. aprīlī, Birzgales tautas namā (adrese: Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ogres novads), plkst. 18:00.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties klātienes sanāksmei, Jums būs iespēja noklausīties prezentācijas ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē https://environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  • Ogres novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā - Brīvības iela 33, Ogre (darba laikā);
  • Birzgales pagasta pārvaldē - Lindes iela 2, Birzgale (darba laikā);
  • Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē https://environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 25. aprīlim.