Otrdiena, 23.04.2024 14:34
Georgs, Jurģis, Juris
Otrdiena, 12. marts, 2024 11:38

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Ogre-Bauska-Aizkraukle” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Ogresnovads.lv
Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Ogre-Bauska-Aizkraukle” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Otrdiena, 12. marts, 2024 11:38

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Ogre-Bauska-Aizkraukle” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Ogresnovads.lv

Paredzētā darbība: Vēja elektrostaciju (VES) parka “Ogre-Bauska-Aizkraukle” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Ogres novada Birzgales pagastā, Bauskas novada Valles un Kurmenes pagastos un Aizkraukles novada Sērenes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Latvijas vēja parki” (reģ. nr. 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: ).

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Ogres novada Birzgales pagasta, Bauskas novada Valles un Kurmenes pagastu un Aizkraukles novada Sērenes pagasta nekustamo īpašumu zemes vienības vai zemes vienību daļas:

Nr.

Nekustamā īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Zemes vienības

kadastra apzīmējums

1.

Birzgales meži 3

7444 001 0165

7444 008 0093

2.

Birzgales meži 3

7444 001 0165

7444 005 0304

3.

Birzgales meži 5

7444 009 0013

7444 009 0013

4.

Birzgales meži 5

7444 009 0013

7444 008 0128

5.

Birzgales meži 5

7444 009 0013

7444 009 0011

6.

Birzgales meži 5

7444 009 0013

7444 009 0012

7.

Birzgales meži 5

7444 009 0013

7444 008 0131

8.

Birzgales meži 5

7444 009 0013

7444 010 0060

9.

Birzgales meži 5

7444 009 0013

7444 010 0031

10.

Birzgales meži 5

7444 009 0013

7444 010 0046

11.

Birzgales meži 6

7444 011 0073

7444 011 0073

12.

Birzgales meži 6

7444 011 0073

7444 011 0057

13.

Birzgales meži 6

7444 011 0073

7444 011 0056

14.

Mežāres meži

3280 005 0001

3280 005 0003

15.

Mežāres meži

3280 005 0001

3280 006 0037

16.

Mežāres meži

3280 005 0001

3280 005 0001

17.

Reizēnu meži

3290 003 0082

3290 006 0020

18.

Reizēnu meži

3290 003 0082

3290 005 0074

19.

Reizēnu meži

3290 003 0082

3290 004 0007

20.

Reizēnu meži

3290 003 0082

3290 005 0088

21.

Reizēnu meži

3290 003 0082

3290 006 0018

22.

Reizēnu meži

3290 003 0082

3290 006 0021

23.

Reizēnu meži

3290 003 0082

3290 004 0008

24.

Reizēnu meži

3290 003 0082

3290 006 0017

25.

Reizēnu meži

3290 003 0082

3290 006 0022

26.

Reizēnu meži

3290 003 0082

3290 005 0075

27.

Sērenes meži

3280 006 0037

3280 007 0025

28.

Sērenes meži

3280 006 0037

3280 002 0239

29.

Sērenes meži

3280 006 0037

3280 006 0041

30.

Taurkalnes meži

3290 005 0016

3290 005 0078

31.

Taurkalnes meži

3290 005 0016

3290 005 0079

32.

Taurkalnes meži

3290 005 0016

3290 005 0089

33.

Tabakpurva meži

3280 006 0042

3280 006 0039

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 16. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/19/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu vēja elektrostaciju parka “Ogre-Bauska-Aizkraukle” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanu Ogres novada Birzgales pagastā, Bauskas novada Valles un Kurmenes pagastos un Aizkraukles novada Sērenes pagastā.

VES parkā “Ogre-Bauska-Aizkraukle” plānots uzstādīt līdz 60 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi šobrīd nav noteikti. VES novietojums un skaits, kā arī vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas tiks precizētas IVN procesa gaitā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta:

2024. gada 25. martā plkst. 18:00 Birzgales tautas namā,

Skolas ielā 2, Birzgales pagastā, Ogres novadā

2024. gada 27. martā plkst. 18:00 Jaunjelgavas kultūras centrā,

Jaunjelgavas ielā 31, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā

2024. gada 3. aprīlī plkst. 18:00 Valles saieta namā,

Rīgas ielā 4, Vallē, Valles pagastā, Bauskas novadā 

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

 1. Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.bauskasnovads.lv un Bauskas novada pašvaldībā Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, darba laikā
 2. Vecumnieku apvienības pārvaldē (Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā), Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, darba laikā
 3. Valles pagasta nodaļā, “Dzirnas”, Vallē, Valles pagastā, Bauskas novadā, darba laikā
 4. Kurmenes pagasta nodaļā, Pagastmājā, Kurmenē, Kurmenes pagastā, Bauskas novadā, darba laikā
 5. Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.ogresnovads.lv  un Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novadā, darba laikā
 6. Birzgales pagasta pārvaldē, Klientu apkalpošanas centrā, Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ogres novadā, darba laikā
 7. Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.aizkraukle.lv un Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, darba laikā
 8. Jaunjelgavas apvienības pārvaldē, Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā, darba laikā
 9. Sērenes pagasta pakalpojumu centrā, “Zvaniņš”, Sērenes pagastā, Aizkraukles novadā, darba laikā
 10. Paredzētās darbības ierosinātājas SIA “Latvijas vēja parki” tīmekļa vietnē: www.vejaparki.lv
 11. Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavotājas SIA “Skepast&Puhkim” tīmekļa vietnē: www.skpk.lv/zinas/

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: www.vpvb.gov.lv) līdz 2024. gada 12. aprīlim.

veja-elektrostaciju-parka-ogre-bauska-aizkraukle.pdf