Sestdiena, 18.05.2024 10:33
Ēriks, Inese, Inesis
Pirmdiena, 22. aprīlis, 2024 14:31

Pēc reformas, Ogres novadā ir plašākas iespējas attīstīties vēsturisko novadu teritorijām

Ogresnovads.lv
Pēc reformas, Ogres novadā ir plašākas iespējas attīstīties vēsturisko novadu teritorijām
Pirmdiena, 22. aprīlis, 2024 14:31

Pēc reformas, Ogres novadā ir plašākas iespējas attīstīties vēsturisko novadu teritorijām

Ogresnovads.lv

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR), kas notika 2021. gadā, izveidotajā Ogres novadā ir plašākas iespējas attīstīties vēsturisko novadu teritorijām.

Izveidojot novada administratīvo centru Ogrē, ir centralizētas administrācijas funkcijas, kas iepriekš bija katra vēsturiskā novada izdevumi. Tagad vienota Ogres novada pašvaldība var lielākus līdzekļus ieguldīt novada labiekārtošanā un attīstībā.

mceu_43694175931713785727294.jpg

Siltumapgādes infrastruktūra Ikšķiles katlu mājā

Klientu centros visa novada iedzīvotāji tiek uzklausīti un pakalpojumu sniegšana tiek nemitīgi uzlabota. Gan pašvaldības policija, sociālais dienests, izglītības pārvalde u. c. ir viena iestāde visam novadam. Tas atbrīvo novada teritorijas no iepriekš tām saistošā administratīvo izdevumu sloga un dod iespēju novirzīt vairāk līdzekļu ieguldījumiem.

mceu_87410824611713785608864.jpg

Asfaltētas velo trases (pump-track) izbūve pie Madlienas vidusskolas

Salīdzinājumā ar laiku pirms ATR, visām izglītības iestādēm ir palielināts finansējums, kas atsaucas uz nozares darbiniekiem, kuriem ir algu pieaugumi, tajā skaitā pedagogiem. Ogres Valsts ģimnāzijā mācās skolēni no visa Ogres novada un citiem Latvijas novadiem. Piemēram, no Ikšķiles Ogres Valsts ģimnāzijā mācās 75  skolēni, 8 no Rīgas, 7 no Salaspils novada, pārstāvēti arī Aizkraukles, Ropažu, Jēkabpils u. c. novadi.

mceu_62066533921713785673868.jpg

Ogres Valsts ģimnāzija

Ogrē kā novada administratīvajā centrā ir saglabāti un visiem novada iedzīvotājiem ir pieejami arī valsts iestāžu, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, sniegtie pakalpojumi.

mceu_23222447841713785770845.jpg

Ēkas “Viļņi”, Ķeipenē, pārbūve par daudzfunkcionālu centru

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis:

“Kopā mēs varam vairāk. Katra teritorija atsevišķi attīstītos daudz lēnāk un ar mazāku potenciālu. Pašlaik attīstības projekti Ogres novadā ir apjomīgāki, vieglāk realizējami un ar daudz lielāku pašu kapitālu, nekā tas bija iepriekš.”

mceu_49210301451713785821666.jpg

Katlu māja Lielvārdē

Ikšķilē un Lielvārdē uzceltas jaunas šķeldas katlumājas. Iepriekš šīs teritorijas bija atkarīgas no gāzes siltumenerģijas ražošanā, ko īpaši izjuta apkures sezonā. Gāzes cena ir svārstīga un tarifa kāpums ir neparedzams, to arī nav iespējams ietekmēt. Šķelda ir vietējais kurināmais, kas tiek iepirkts no vietējiem ražotājiem. Šķeldas cena ir stabila, līdz ar to šo teritoriju iedzīvotājiem vairāk nav jāuztraucas par neprognozējamiem siltumenerģijas rēķiniem.

Investīcijas vēsturisko novadu teritorijās ir palielinājušās, ja salīdzina ar laiku pirms ATR. Ēka Skolas ielā 4 Ikšķilē izveidota par daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Šajā objektā Ogres novada pašvaldība ieguldīja gandrīz 4 miljonus eiro būvdarbos, kā arī objekts tiks aprīkots ar nepieciešamajām mēbelēm. Šis daudzfunkcionālais centrs ir uzbūvēts par valsts finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu, projekta īstenošanai pašvaldība nav ņēmusi kredītu. Tik lielas investīcijas bez aizņēmuma var atļauties ieguldīt tikai visa novada vienota pašvaldība.

mceu_43766249871713786140785.jpg

Kaibalas skolas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi

Salīdzinot ieguldījumu apmēru pirms ATR, piemēram, bijušajā Ikšķiles novadā, 2020.  gadā Ikšķilē kopumā tika ieguldīti 414  471  eiro no pašu budžeta līdzekļiem bez aizņēmumu finansējuma. Pēc ATR Ogres novada pašvaldība 2021. gadā Ikšķilē ieguldīja – 977 233 eiro no pašu budžeta līdzekļiem bez aizņēmumu finansējuma, savukārt 2024. gada budžeta ietvaros plānotās investīcijas Ikšķilē ir 916  960  eiro. Tātad kopējais ieguldījumu apjoms vienā gadā pēc ATR Ikšķilē no pašu budžeta līdzekļiem ir vairāk nekā uz pusi lielāks kā pirms ATR.

mceu_16671193881713786213063.jpg

Jauna pašvaldības bērnudārza celtniecība Lielvārdē

Tajā pašā laikā Ogres novada pašvaldība sedz arī milzīgo aizņēmuma saistību Euribor likmes kāpumu pēdējos gados. Piemēram, 2024.  gada budžetā Ikšķilei ņemtajiem aizņēmumiem procentu maksājumi ir palielinājušies līdz 532 394 eiro. Šī summa ir gandrīz 15 reizes lielāka, nekā tā bija 2021. gadā, kas liecina, ka šādu saistību apjoms vēsturiskajam novadam būtu ievērojams papildu slogs.

Bijušais Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš:

“Ikšķile Ogres novadā ir spēcīgāka nekā agrāk. Neprognozējamais Euribor likmes lēciens bijušajam Ikšķiles novadam radītu būtiskas problēmas uzņemto saistību atmaksai. Šobrīd Ogres novads ir spējīgs ne tikai tās segt, bet arī plānot Ikšķiles attīstību.”

Ogres novads ir pārņēmis visu vēsturisko novadu, tajā skaitā bijušā Ikšķiles novada, projektu aizņēmumu atmaksu. 2021. gadā, vēl pirms ATR, Ikšķiles novada kopējais aizņēmumu atlikums bija lielāks par 13 miljoniem eiro, no kuriem būtiska daļa attiecas uz izglītības iestādēm, kā arī ceļu infrastruktūras un ēku apsaimniekošanu.

mceu_22793534591713786279636.jpg

Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē pārveide, ierīkojot tajā pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru

Ikšķiles novada iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2021.  gadā pirms ATR bija plānotas 367 084 eiro, kas būtiski samazinājušās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu iemaksām (2019. gadā bija 1 213 618 eiro; 2020. gadā 1 059 744 eiro).

Potenciāls nākotnes ieguldījumiem visā Ogres novada teritorijā tikai pieaugs, ņemot vērā prognozes par Euribor likmes gaidāmo samazinājumu un Ogres novada pašvaldības attīstības plāniem. Visās novada teritorijās vienlaicīgi ieguldīt nav iespējams, taču novadam kļūstot arvien spēcīgākam, pašvaldība var plānot vēl veiksmīgu tā attīstību.