Pirmdiena, 17.06.2024 17:20
Artis, Artūrs
Pirmdiena, 15. maijs, 2023 16:42

Pēdējo 30 gadu laikā Latvija zaudējusi turpat 1 miljonu cilvēku

Biedrība "Asociācija ģimene"
Pēdējo 30 gadu laikā Latvija zaudējusi turpat 1 miljonu cilvēku
Unsplash.com
Pirmdiena, 15. maijs, 2023 16:42

Pēdējo 30 gadu laikā Latvija zaudējusi turpat 1 miljonu cilvēku

Biedrība "Asociācija ģimene"

Atklāta vēstule LR Saeimas deputātiem.
Pēdējo 30 gadu laikā Latvijā ir notikušas ievērojamas demogrāfiskās pārmaiņas. Deviņdesmito gadu sākumā Latvijas iedzīvotāju skaits bija aptuveni 2,7 miljoni, šobrīd tas ir samazinājies līdz aptuveni 1,9 miljoniem 2021. gadā. Iedzīvotāju skaita samazināšanos nosaka vairāki faktori, tostarp mērķtiecīgas un sistemātiskas demogrāfiskās politikas trūkums visos publiskās pārvaldes līmeņos.

Laikā no 2002. līdz 2009. gadam, kad izpildvaras līmenī strādāja Bērnu un ģimenes lietu ministrija, tika paveikts nozīmīgs darbs demogrāfiskās situācijas uzlabošanā, kas ir būtiski ietekmēja gan dzimstības rādītāju uzlabošanos, gan sekmēja ģimenei draudzīgas vides veidošanos. 2011. gadā tika izveidota Demogrāfisko lietu padome, kurā ietilpa ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kopš 2016. gada demogrāfisko jautājumu risināšana norisinājās sadarbības platformas ''Demogrāfisko lietu centrs'' ietveros Pārresoru koordinācijas centra un Ministru prezidenta padomnieka demogrāfijas jautājumos vadībā.

Dzimušo skaits Latvijā turpina samazināties – 2022. gadā piedzima 15 535 bērni, kas ir viszemākais dzimstības rādītājs pēdējo 100 gadu laikā un par 10,8% jeb 1885 jaundzimušajiem mazāk nekā 2021. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati.

2022. gadā Demogrāfisko lietu centrs tika likvidēts, vienlaikus 14. Saeimā uzsāka darbību Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisija. Demogrāfiskie jautājumi pēdējo 30 gadu laikā tiek mētāti no likumdevējvaras pie izpildvaras un otrādi.

Lai nodrošinātu tautas ataudzi, summārajam dzimstības koeficientam jāpārsniedz 2,1 . Latvijā 2021. gadā tas bija 1,6. Demogrāfi apgalvo, ka, summārajam dzimstības koeficientam nokrītot līdz atzīmei 1,5, iedzīvotāju skaits strauji samazināsies un tā rezultātā var rasties ievērojamas ekonomiskās un sociālās problēmas, turklāt šādu valsti var uzskatīt par izzūdošo nāciju.

Demogrāfiskā situācija ir kritiska, un tieši tāpēc nevalstiskās organizācijas vēršas ar atkārtotu aicinājumu veidot Demogrāfijas un ģimenes lietu ministriju, kas izpildvaras līmenī mērķtiecīgi strādātu ar mūsu tautas pastāvēšanas svarīgāko elementu – cilvēkiem un to vēlmi veidot noturīgas attiecības, kurās dzimst mūsu tautas turpinājums – bērni.

Demogrāfijas un ģimenes lietu ministrijas izveidošanas priekšrocības un ieguvumi:

1. Mērķtiecīga un koordinēta pieeja: Demogrāfijas un ģimenes lietu ministrija varētu nodrošināt mērķtiecīgāku pieeju demogrāfiskās krīzes risināšanai, apvienojot nozaru ekspertus un koordinēti veidojot visaptverošu un integrētu pieeju nozares politiku atbilstoši pieejamajiem finanšu un cilvēkresursiem.

2. Uzlabota datu vākšana un analīze: Demogrāfijas un ģimenes lietu ministrija varētu uzlabot datu vākšanu un analīzi, nodrošinot aktuālu informāciju par iedzīvotāju skaita tendencēm un dinamiku, kā arī demogrāfiskajām problēmām un to risināšanas mehānismiem.

3. Veicināt ģimenes vērtības: Demogrāfijas un ģimenes lietu ministrija varētu koordinēti popularizēt ģimenes vērtības, veidojot ģimenēm draudzīgāku sabiedrību, kas mudinētu jauniešus veidot ģimenes un radīt bērnus.

Kopš 2009. gada ir bijuši dažādi mēģinājumi risināt demogrāfijas jautājumus, taču līdz šim tas ir bijis nepietiekami un nav nesis vēlamos rezultātus. Ir pienācis laiks rīkoties mērķtiecīgāk.

Aicinām koalīcijas partnerus vienoties par Demogrāfijas un ģimenes lietu ministrijas veidošanu, tādējādi sekmējot koordinētāku un mērķtiecīgāku pieeju demogrāfisko problēmu risināšanai, kā arī veicinot tādu nozaru politiku, kas atbalsta ģimenes un veicina iedzīvotāju skaita pieaugumu.

Ar patiesu cieņu
Biedrība "Asociācija "Ģimene""
Biedrība "Peripatos"
Biedrība Latvijas Vīru biedrība
Biedrība IZDZĪVOŠANAS SKOLA
Biedrība Ģimenes atbalsta biedrība "Ģimenes akadēmija"
Biedrība Kristīgo Mediķu Biedrība
Biedrība Brīvības ceļš
Nodibinājums fonds Dzīvības Maize
Biedrība Dievmātes bērnu biedrība
Biedrība Laulāto Tikšanās biedrība
Nodibinājums Invalīdu un mazturīgo senioru atbalsta fonds
Biedrība "Līdzvērtība"
Biedrība Gādīgās rokas
Biedrība Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs.
Biedrība Latvijas Vairogi
Biedrība Tabitas sirds
Biedrība Labdarības biedrība "Nāc gaismā"
Biedrība Eiropas Kristigā Koalīcija
Biedrība "Sieviešu klubiņš" Veiksme""
Biedrība "Vai vari?"
Biedrība Ģimenes Šūpulis
Biedrība Nepaliec Viens
Biedrība Atver acis
Biedrība Palīdzi Otram
Nodibinājums “Mantojums”
Biedrība Jaunatne ar misiju-Liepāja
Biedrība Biedrība "Dzīvais tilts"