Trešdiena, 29.05.2024 05:37
Maksis, Raivis, Raivo
Piektdiena, 15. septembris, 2023 10:58

Pie trim Ogres novada skolām arī šogad plīvos ekoskolu Zaļais karogs

Ogresnovads.lv
Pie trim Ogres novada skolām arī šogad plīvos ekoskolu Zaļais karogs
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 15. septembris, 2023 10:58

Pie trim Ogres novada skolām arī šogad plīvos ekoskolu Zaļais karogs

Ogresnovads.lv

13.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē Rīgā norisinājās ikgadējā ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. Šogad 94 izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp divām izglītības iestādēm tika piešķirts ekoskolu vēstnieka statuss, 52 ieguva Latvijas ekoskolas sertifikātu. Starptautisko Zaļo karogu 2023./2024.mācību gadam piešķīra arī trim izglītības iestādēm Ogres novadā - Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai, Ogresgala pamatskolai un Ikšķiles Brīvajai skolai.

Zaļais karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē. Balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un ikreiz jānopelna, visa gada garumā organizējot jēgpilnus vides izglītības pasākumus skolā un veicinot apkārtējās sabiedrības līdzdalību tajos.

Pie Ogresgala pamatskolas šajā mācību gadā jau 16.reizi plīvos Zaļais karogs. Ogresgala pamatskolas Ekopadomes pārstāvji stāsta: “Katru gadu ar saviem darbiem jāapstiprina mūsu piederība ekoskolu saimei un jānopelna Zaļais karogs, iegūstot jaunas zināšanās mācību stundās, nodarbībās un tikšanās reizēs ar vides jomas speciālistiem. Mūsu rīcība vides interesēs un apkārtējās sabiedrības iesaistīšana palīdzēs saudzēt vidi un domāt par ilgtspējīgu attīstību.”

Ogresgala pamatskolas gada tēma ir “Vide un veselīgs dzīvesveids”. Skolas Ekopadome aicina Ogresgala pamatskolas skolēnus: “Sadarbosimies un atbalstīsim cits citu, lai palīdzētu mums visiem justies droši, veicināsim veselīgu dzīvesveidu, rūpēsimies, lai skolas un apkārtnes vide ir tīrāka, mazāk piesārņota ar kaitīgām vielām.”

Ikšķiles Brīvā skola ekoskolu Zaļo karogu ir saņēmusi jau sesto reizi. Ekoskolu programmā Ikšķiles Brīvā skola ir iesaistījusies kopš 2014.gada. "Zaļā domāšana un dzīvošana ir mūsu ikdiena un dzīvesveids," uzsver Ikšķiles Brīvās skolas vadība, kura sirsnīgi pateicas ekoskolas programmas koordinatorei Līgai Andersonei, Ekopadomes dalībniekiem - skolotājiem, skolēniem un vecākiem - par atbalstu zaļajai domāšanai un rīcībai. Darbs pie jaunajā mācību gadā izvēlētās tēmas "Skolas vide un apkārtne" jau ir iesācies.

Pie Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas jau piekto gadu turpinās plīvot Zaļais karogs. “Šogad ekoskolu veikumu vēroja nacionālā žūrija 13 cilvēku sastāvā - jomas speciālisti no 11 dažādām valsts institūcijām. Katras skolas darbs Ekoskolu programmā tika rūpīgi izvērtēts. Esam gandarīti, ka šo izvērtēšanas posmu esam veiksmīgi izturējuši - starptautiskais ekoskolas sertifikāts saņemts, Zaļais karogs pie mūsu skolas turpinās plīvot vēl gadu,” saka Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Ekoskolas padomes koordinatore Velta Gobiņa.

“Īpaši pateicamies skolotājai Veltai, skolēniem, pedagogiem, kas līdzdarbojās, un vecākiem par atbalstu. Nepieciešams tiekties vēl tālāk — uz augstāko programmas apbalvojumu - ekoskolu vēstnieka statusu -, līdz ar to ceram arī uz turpmāku sadarbību gan ar vecākiem, gan pašvaldību,” uzsver Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktore Kristīne Baltā.

Šogad ekoskolu apbalvošanas ceremonijas fokusā bija tēma - aprites ekonomikas pieeja, kas var palīdzēt veicināt atbildīgu resursu patēriņu un novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt atkritumu daudzumu un veicināt lietu atkārtotu izmantošanu, remontēšanu, atjaunošanu, pārveidošanu, atkritumu pārstrādi un citas svarīgas rīcības.

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 185 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistīti 48 700 izglītības iestāžu 73 valstīs.