Trešdiena, 24.04.2024 02:58
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Piektdiena, 11. novembris, 2022 08:06

Piešķir Ogres novada pašvaldības apbalvojumus

ogresnovads.lv
Piešķir Ogres novada pašvaldības apbalvojumus
Piektdiena, 11. novembris, 2022 08:06

Piešķir Ogres novada pašvaldības apbalvojumus

ogresnovads.lv

Ceturtdien, 10. novembrī, Ogres novada pašvaldības domes deputāti ārkārtas sēdē lēma par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā 18. novembrī plkst. 16 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē.

Titulu “OGRES GODA NOVADNIEKS” piešķīra:

SILVIJAI BOREIKO,  ģimenes ārstei un pediatrei;

Iesniegumā par Silvijas Boreiko izvirzīšanu pašvaldības apbalvojumam minēts, ka daktere jau vairākus gadu desmitus nesavtīgi rūpējas par mazo un lielo Ogres novada iedzīvotāju veselību, pārzinot jaunākās tendences medicīnā un ārstēšanas metodes. “Kas viņu padara par īpašu? Jo viņa godprātīgi dara savu darbu, jo ir pieejama, jo visu laiku nebeidz mācīties, jo savu darbu dara no sirds! Ārsts, kam sekot un līdzināties,” iesniegumā par S.Boreiko raksta pieteicēja.

IRĒNAI TAMPA, SIA “Ozolkalnu nams” autoveikala pārdevējai;

Irēnu Tampu pašvaldības apbalvojumam “Ogres gada novadnieks” par īpašiem nopelniem Ogres novada labā sabiedriskajā un sociālajā darbā 23 gadu garumā izvirzījis Ogres novada pašvaldības domes deputāts Jānis Siliņš.

Birzgaliete Irēna Tampa ikdienā strādā SIA “Ozolkalnu nams” autoveikalā par pārdevēju.  “Apbalvojumam Irēnu šoreiz izvirzu autoveikala dēļ, jo jau 23 gadus ik nedēļu Irēna (autoveikala idejas autore un uzturētāja) ar šoferīti mēro 200 kilometrus dienā, lai pārtiku nogādātu uz attālākiem Ogres novada pagastiem un viensētās dzīvojošiem sirmgalvjiem. Vēlos uzsvērt, ka tas nav tikai pārtikas veikals, tā ir nenovērtējama sociāla funkcija, ko Irēna veic ikdienā iedzīvotāju labā. Un, lai vieglāk būt saprast par to, kāda ir pagastu iedzīvotāju dzīve Irēnas stāstos, šogad ar komandu (pagājušā gad ziemā un šī gada vasarā) esam uzfilmējuši lielisku video sižetu par Irēnas ikdienas gaitām, kurās ir ietverts Irēnas mūža darbs un ieguldījums Ogres novada iedzīvotāju labā,” iesniegumā raksta pieteicējs, piebilstot, ka Irēna Trampa ir arī pieteikta mediju grupas “TV3 Group” projektā “Latvijas Lepnums 2022”, kas jau 19. reizi svinīgajā godināšanas ceremonijā apbalvos līdzcilvēkus, kuri ar savu darbu un pašaizliedzību padarījuši Latviju labāku, veicinot pozitīvas pārmaiņas, vairojot iejūtību, iekļaušanu, uzlabojot cilvēku savstarpējās attiecības un sabiedrības domu.

IRINAI GRIGALEI, Ogres 1. vidusskolas ilggadējai bioloģijas skolotājai un direktora vietniecei izglītības jomā.

Irinu Grigali apbalvojumam “Ogres Goda novadnieks” izvirzījis Ogres 1. vidusskolas pedagogu kolektīvs. Ogres 1.vidusskolā I.Grigale strādājusi no 1981. gada līdz 2022. gadam un sevi pierādījusi kā izcilu bioloģijas skolotāju, izcilu daudzu klašu audzinātāju, bijusi skolas arodkomitejas ilggadīga vadītāja, direktora vietniece, direktores pienākumu izpildītāja,  kā arī Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere (šo apbalvojumu viņa saņēmusi 2009. gadā).

Būdama bioloģijas skolotāja, viņa pratusi iedvesmot savus audzēkņus padziļināti apgūt bioloģijas kursu, ik gadu piedaloties gan kārtējās novada bioloģijas olimpiādēs, kā arī ar bioloģijas jomu saistītos konkursos, iegūstot godalgotas vietas gan novadā, gan valstī. Gadu desmitiem skolotāja vadījusi skolēnu zinātniski pētniecisko darbību. I.Grigales skolēnu izstrādātie zinātniski pētnieciskie darbi augstu novērtēti arī valstī.

Vairāk kā 10 gadus I.Grigale bijusi skolas arodorganizācijas vadītāja, pratusi saliedēt kolektīvu, regulāri rūpējoties par kolēģu labsajūtu, organizējot izbraukuma seminārus, pieredzes apmaiņas un kolektīva saliedēšanas pasākumus svētku laikā.

Laikā no 2014. gada līdz 2022. gadam I.Grigale teicami veikusi direktora vietnieka un arī direktora pienākumu izpildītājas pienākumus, ieguldot milzīgu enerģiju, nodrošinot sekmīgu mācību procesa organizāciju lielākajā Ogres novada skolā. Nenoliedzams ir  I.Grigales ieguldījums skolas darba izvērtēšanā un turpmāko prioritāšu izvirzīšanā.

Savukārt Ogres novada pašvaldības titulu “OGRES GADA NOVADNIEKS” piešķīra:

ANDIM PĒTERSONAM, Lielvārdes pamatskolas direktoram;

A.Pētersonu, Lielvārdes pamatskolas direktoru, apbalvojuma izvirzījis šīs izglītības iestādes kolektīvs. Viņš Lielvārdes pamatskolu vada kopš 1995. gada un ir izveidojis to par mūsdienīgu skolu – ar modernu materiāli tehnisko bāzi, ar saliedētu un profesionālu pedagogu kolektīvu.  Skolas kolektīvs direktoru raksturo kā ļoti radošu, prasīgu vadītāju ar augstu atbildības sajūtu, ar spēju un prasmi domāt un saimniekot ilgtspējīgi, atbalstīt inovācijas izglītības procesā.

Katru gadu, t.sk. 2021./ 2022. mācību gadā, skolā tiek īstenoti dažādi projekti mācību vides uzlabošanā. “Direktors ir ieguldījis ļoti daudz enerģijas un degsmes, lai izauklētu idejas līdz  īstenošanai par skolas sporta laukuma un bērnudārza tapšanu,” savā iesniegumā norāda pieteicēji.

ELMĀRAM PĻAVIŅAM, Nacionālo bruņoto spēku vecākajam ekspertam starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos;

E.Pļaviņu apbalvojumam izvirza Ogres Pensionāru biedrība un Ogres novada Sociālā dienesta pārstāve Anita Ausjuka – par nesavtīgu devumu labdarībā.

Ikdienā E.Pļaviņš strādā Nacionālajos bruņotajos par vecāko ekspertam starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos.

E.Pļaviņš 2022. gadā sešas reizes ir bijis Ukrainā, ļoti “karstos” un bīstamos punktos, riskējot ar savu veselību un dzīvību, tā atbalstot Ukrainas armijas karavīrus un kapelānus ar humānajiem ziedojumiem no Latvijas. Pateicoties E.Pļaviņam, arī mūsu novada pensionāru adījumi ir nogādāti Ukrainas karavīriem.

2022.gadā Ikšķilē ir nodibināta un sekmīgi darbojas jauna baptistu draudze, divas reizes mēnesī, piesaistot pieredzējušus speciālistus, tiek organizēti forumi, kuros liela uzmanība veltīta bērnu, pusaudžu problēmjautājumiem.

Šajā gadā E.Pļaviņš ļoti lielu darbu ieguldījis humānā palīdzības kravu koordinēšanā visā Latvijā, palīdzējis izvietot 230 Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri Krievijas izraisītā kara dēļ bija spiesti pamest savu valsti un doties bēgļu gaitās.

ULDIM VELIKAM, Zemessardzes 54. bataljona virsseržantam;

Arī U. Veliku, Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona virsseržantu, apbalvojumam izvirza Ogres Pensionāru biedrība un Ogres novada Sociālā dienesta pārstāve Anita Ausjuka – par nesavtīgu devumu labdarībā. 

U.Veliks 2022. gadā īpašu uzmanību un savas zināšanas veltījis apmācību procesam jaunajiem zemessargiem. Šogad, pateicoties U. Velika organizatora talantam, tika veiksmīgi noorganizēts militāri patriotiskās audzināšanas pasākums Tīnūžos, pieminot Juglas kauju gadadienu.

Šajā gadā Uldis Veliks ļoti lielu darbu ieguldījis humānās palīdzības kravu koordinēšanā un humānās palīdzības preču piegādē Ogres novada nevalstiskajām organizācijām visā novadā teritorijā, tādējādi sniedzot palīdzību mazturīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Lielu atbalstu humānās palīdzības nodrošināšanā iedzīvotājiem U.Veliks sniedzis biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” Ogres nodaļai.

Pateicoties U.Velika aktīvai organizatoriskai darbībai, dažādos pasākumos Ogrē, t.sk. Ogres pilsētas svētkos, piedalās zemessargi, demonstrējot Zemessardzes ekipējumu un iepazīstinot ar tās vēsturi, tādējādi veicinot jauniešu patriotisko audzināšanu.

ERNESTAM GREIZIM, Ogres teātra aktierim;

E.Greizi, Ogres teātra aktieri, apbalvojumam izvirza biedrība “Ogres teātris” – par izcilu aktierisko sniegumu Ogres teātra izrādēs “Skroderdienas Silmačos” un “Olivers”, veicinot Ogres teātra māksliniecisko attīstību un atpazīstamību gan Ogres novada, gan Latvijas mērogā.

Ikdienā E.Greizis darbojas kokapstrādes, mežizstrādes un mēbeļu ražošanas jomā, veic dizaina pakalpojumus un produktu izstrādi, brīvajā laikā aizraujas ar medniecību, taču jau kopš agras jaunības ir saistīts ar kultūru. Ogres teātrī ienācis 2013. gadā, Ernests Greizis deviņu gadu laikā kļuvis par vienu no vadošajiem trupas aktieriem, kuram pa spēkam ir vissarežģītākie skatuviskie uzdevumi.

Teātra zinātniece Ieva Rodiņa, vērtējot E.Greiža aktierdarbu 2021./2022. gada sezonā, īpaši izceļ aktiera devumu, atveidojot Alekša  tēlu  Blaumaņa lugā  “Skroderdienās Silmačos”. “Savukārt 2022. gadā top viens no sarežģītākajiem un daudzslāņainākajiem darbiem aktiera lomugrāfijā – titulloma Harija Gulbja lugas “Olivers” iestudējumā,” norāda teātra zinātniece.

“E.Greizis pēdējo sezonu laikā saņēmis gan skatītāju mīlestību, gan augstu kritiķu atzinību, veicinot Ogres teātra māksliniecisko izaugsmi un noturot nemainīgi augstu kvalitātes latiņu kā individuālajā tēlojumā, tā saspēlē ar skatuves partneriem,” savā iesniegumā raksta Ogres teātra biedrības pārstāvji.

DIDZIM AVIŠĀNAM, ilggadējam Latvijas basketbola izlašu un BK “Ogre” spēļu komentētājam.

D.Avišānu apbalvojumam izvirza Ogres Basketbola skolas direktore Ilga Neimane – par entuziasmu, atsaucību un aktīvu dalību Ogres basketbola popularizēšanā, īpaši 2021./2022. gada sezonā.

Ikdienā  D.Avišāns strādā par pasniedzēju Rīgas Tehniskajā universitātē. Viens no hobijiem Didzim ir sports – sporto gan pats, gan aizrauj to darīt arī citiem. “Ir Ogres Fanu kluba “Spektras” aktīvs dalībnieks, ilggadējs un pieredzējis Latvijas basketbola izlašu un BK “Ogre” spēļu komentētājs. Spēj iedvesmot cilvēkus sev apkārt, lai tie tiektos uz sportiskām aktivitātēm, ļoti augstu vērtē ģimeni, tās spēku un atbalstu. Nesavtīgi sniedz palīdzību Ogres Basketbola skolā dažādu līmeņa sacensību  organizēšanā,” piesakot apbalvojumam D.Avišānu, iesniegumā norāda basketbola skolas direktore.

Ogres novada pašvaldības Apbalvojumu un atbalsta svētkos piešķiršanas komisija kopumā saņēmusi 3 iesniegumus par personu izvirzīšanu apbalvojumam “Ogres Goda novadnieks” un 5 iesniegumus par personu izvirzīšanu apbalvojumam “Ogres Gada novadnieks”.

Titula “Ogres Goda novadnieks” saņēmējiem tiks izmaksāta naudas balva trīs minimālo mēnešalgu apmērā (pirms nodokļu nomaksas), savukārt titula “Ogres Gada novadnieks” saņēmējiem - naudas balva vienas minimālās mēnešalga apmērā (pirms nodokļu nomaksas).