Sestdiena, 20.07.2024 03:22
Ramona, Ritma
Trešdiena, 29. jūnijs, 2022 07:28

Pieteikumus konkursam „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva” vēl var iesniegt līdz 4. jūlijam

Ekonomikas ministrija
Pieteikumus konkursam  „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva”  vēl var iesniegt līdz 4. jūlijam
Trešdiena, 29. jūnijs, 2022 07:28

Pieteikumus konkursam „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva” vēl var iesniegt līdz 4. jūlijam

Ekonomikas ministrija

 
Ekonomikas ministrija atgādina, ka uzņēmējus pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālās vai pašvaldību iestādes un organizācijas, kā arī publiskā un privātā sektora partnerībasorganizācijas, kas nodibinātas starp valsts iestādēm un uzņēmumiem, izglītības programmām un uzņēmējdarbības organizācijām, un īstenojušas pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai Latvijā, līdz š.g. 4. jūlijam vēl var iesniegt projektus Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā “Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva 2022”.

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par
uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī iedvesmot potenciālos uzņēmējus. Konkurss “Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas” no 2006. gada apbalvo izcilas iniciatīvas,
kas valsts, pašvaldību un reģionālā līmenī atbalsta uzņēmējdarbību. Šajos gados konkursā kopumā piedalījušies vairāk nekā 4000 projekti, kā rezultātā izveidojušies vairāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu.


Uzņēmējdarbības veicināšanas projektus var pieteikt sešās kategorijās:
 Uzņēmējdarbības gara veicināšana, kurā tiek vērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū;
 Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs, kurā tiek vērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbību, vadību un darbinieku prasmes;
 Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kurā tiek vērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa inovatīva politika, kas veicina uzņēmumu veidošanu un attīstību, vienkāršo
uzņēmumiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, tādējādi rūpējoties par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
 Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai, kurā tiek vērtēta politika, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas;
 Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai, kurā tiek vērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pamatnostādnes un iniciatīvas, kas sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot iegūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un nodrošinot finansējumu;
 Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība, kurā tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību mazāk aizsargātajās grupās, piemēram, bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

Nacionālā līmeņa atlases laikā pretendentiem līdz š.g. 4. jūlijam jāaizpilda Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē pieejamā pieteikuma veidlapa (latviešu un, vēlams, angļu
valodā) un jānosūta Ekonomikas ministrijai. Papildu informācija par konkursu un pieteikuma anketa pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.


Konkursam ir divas atlases kārtas – sākotnēji nacionālā līmeņa atlases kārta, kuru Latvijā organizē Ekonomikas ministrija, un Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa žūrija
izvēlēsies piecus uzvarētājus. Līdz š.g. 25. jūlijam tiks paziņoti ne vairāk kā divi nacionālā līmeņa uzvarētāji, kurus Ekonomikas ministrija tālāk pieteiks konkursa “Eiropas
Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva” finālam Eiropas mērogā. Konkursa uzvarētājus pasludinās apbalvošanas ceremonijā 2022. gada novembrī. Žūrijas galveno balvu var piešķirt
jebkurā kategorijā, un to pasniedz pretendentam, ko uzskata par uzņēmējdarbībai visradošāko un iedvesmojošāko Eiropā.


Plašāka informācija par konkursu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, savukārt konkursa jaunumiem var sekot  Promoting Enterprise News,  Twitter ,  Facebook  un  Instagram.


Ar visiem 2021. gada “Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva” kategoriju laureātiem var iepazīties Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē publicētajā konkursa kopsavilkumā.


2021. gada konkursa “Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva” finālam no Latvijas tika izvirzīts Banku augstskolas projekts “Entrepreneurship development competition
Bizness24h”.