Piektdiena, 24.05.2024 19:51
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Trešdiena, 1. jūnijs, 2022 08:31

Pirms vasaras brīvlaika atgādina elektrodrošības principus

ogrenet.lv
Pirms vasaras brīvlaika atgādina elektrodrošības principus
Trešdiena, 1. jūnijs, 2022 08:31

Pirms vasaras brīvlaika atgādina elektrodrošības principus

ogrenet.lv

Sākoties vasaras brīvlaikam un atvaļinājumu laikam, kad cilvēki mēdz kļūt izklaidīgāki, AS "Sadales tīkls" atgādina elektrodrošības noteikumus, kas jāievēro gan telpās, gan ārā. Vasara ikgadēji ir elektrotraumām bagātākais laiks– pērn šajā gadalaikā Latvijā reģistrētas 19 elektrotraumas, kas ir trešdaļa no kopumā 57 gūtajām elektrotraumām 2021. gadā. No visām vasaras laikā gūtajām elektrotraumām četros gadījumos cieta bērni, bet pārējos – pieaugušie, turklāt četri pieaugušie gūto traumu rezultātā gāja bojā.

Vasarā varam kļūt neuzmanīgāki, vairāk laika pavadīt pie ūdens, kas ir izcils elektriskās strāvas vadītājs.Tāpat brīvlaikā bērni biežāk pavada laiku bez pieaugušo uzraudzības, tostarp pilsētvidē un dabā, kur sastopama elektroapgādes infrastruktūra. "Labā ziņa, ka Latvijā novērojam kopējā elektrotraumu skaita samazināšanos, tomēr jāņem vērā, ka elektrotraumu apjoms ikgadēji visstraujāk pieaug tieši siltākajos mēnešos. Tāpēc vasaras brīvlaiks ir periods, kurā aicinām visrūpīgāk piedomāt par elektrodrošību ikdienā. Tostarp pieaugušos aicinām bez uzraudzības neatstāt bērnus, jo īpaši vecumā līdz 5 gadiem. Savukārt ar skolas vecuma bērniem un pusaudžiem svarīgi pārrunāt elektrodrošības pamatprincipus, pirms viņi devušies vasaras brīvlaikā. Atsvaidzinātas zināšanas un piesardzība liktenīgā mirklī var izglābt dzīvību,"uzsver "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Pusaudžu pārdrošība var beigties ar letālu elektrotraumu
2020. gada vasarā Latviju satricināja traģisks negadījums, kad pusaudzis zaudēja dzīvību, jo bija guvis elektrotraumu, neatļauti iekļūstot privātā teritorijā, kur atradušās vidējā sprieguma elektroietaises. Visticamāk pusaudža nodoms bija uzņemt foto bīstamā teritorijā.Vecāki un arī skolotāji tiek aicināti atgādināt bērniem nekad nemēģināt piekļūt pilsētvidē vai dabā esošai elektroapgādes infrastruktūrai – neiet bīstamās teritorijās, nemēģināt atvērt vai atlauzt elektrosadales skapjus un transformatoru apakšstacijas, nekāpt elektrolīniju balstos, nemēģināt aizskart gaisvadu elektrolīnijas ar dažādiem priekšmetiem. Jāuzmanās arī, piemēram, rotaļājoties ar gaisa pūķi, lidinot dronu vai makšķerējot gaisvadu elektrolīniju tuvumā.

Savukārt, uzturoties telpās, jāatceras, ka nedrīkst izmantot bojātu elektrotehniku, lietot vai novietot elektroierīces šķidrumu vai ūdens tuvumā, atvienot elektroiekārtu no kontaktligzdas, raujot aiz vada.Tāpat ir bīstami ilgstoši atstāt elektrotīklam pieslēgtus dažādu ierīču lādētājus – īssavienojuma gadījumā tie var sakarst un uzliesmot. Svarīgi atcerēties arī to, ka ārā nedrīkst lietot tikai iekštelpām paredzētās elektroiekārtas (piemēram,sadzīves elektronika, iekštelpu pagarinātāji, gaismas virtenes u.c.), jo, ierīcei nonākot saskarē ar mitru vidi, var notikt īssavienojums. Būtiskākie elektrodrošības principi ir apkopoti informatīvā plakātā, kas pieejams šeit.Vecāki un skolotāji tiek aicināti šo materiālu izdrukāt un novietot bērniem labi redzamā vietā. Vērtīgs un uzmanību noturošs materiāls par elektrodrošību bērnu un jauniešu izglītošanai ir arī "Sadales tīkla" mācību īsfilma, kas pieejama uzņēmuma sociālajos tīklos, kā arī "Sadales tīkla" elektrodrošības resursu vietne https://arelektribuneriske.lv/.

Neaizmirst par elektrodrošu vidi mazuļiem
Šogad laika periodā no janvāra līdz aprīlim lietotāju elektroietaisēs reģistrētas septiņas elektrotraumas, tai skaitā četros gadījumos cieta bērni. Visi cietušie bērni bijuši mazuļi vecumā no nepilna līdz diviem gadiem. "Sadales tīkls" uzrunā vecākus bez uzraudzības neatstāt mazus bērnus un pārliecināties, ka mājoklī ir elektrodroša vide. Bērni līdz piecu gadu vecumam visbiežāk elektrotraumas gūst, ievietojot smalkus priekšmetus (naglas, adatas, skrūves u.c.)kontaktligzdās, pieskaroties neizolētiem, bojātiem vadiem vai bojātām elektroierīcēm. Latvijā ir reģistrētas arī vairākas smagas elektrotraumas bērniem, kas bija ielikuši mutē elektrotīklam pieslēgtas viedierīces lādētāja vadu. Tāpēc, ja īpašumā uzturas mazi bērni, ieteicams uzstādīt kontaktligzdu aizliktņus, kā arībērnam sasniedzamā vietā nekad neatstāt pie elektrotīkla pieslēgtas elektroierīces vai brīvi pieejamus vadus.

Lai riskus pašu un bērnu veselībai un dzīvībai neradītu nekvalitatīva vai bojāta elektroinstalācija, sagaidot vasaru, rekomendējams veikt mājokļa iekšējā elektrotīkla pārbaudi – atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem īpašuma elektroinstalācijas pārbaude ir jāveic vismaz reizi 10 gados. Tā jāveic, piesaistot sertificētu elektrospeciālistu.

Pareiza rīcība, ja gūta elektrotrauma
Ja elektrotrauma gūta telpās, vispirms nekavējoties jāpārtrauc elektrības padeve, atslēdzot elektrības drošības slēdžus (drošinātājus)vai atvienojot elektroierīci no rozetes. Vecākiem laikus jāparāda skolas vecuma bērniem, kur mājoklī atrodas galvenais elektrības drošības slēdzis un kā to atslēgt. Neatslēdzot strāvas padevi un metoties glābt cietušo, traumu var gūt arī pats glābējs. Kad elektropadeve ir atslēgta, obligāti jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), zvanot 113! Ja cietušais ir bez samaņas, pēc NMPD izsaukšanas, ja iespējams, jāsniedz pirmā palīdzība. Jāatceras, ka cietušais pats nevar novērtēt gūtās traumas smagumu, tāpēc elektrotraumas gadījumā vienmēr ir jākonsultējas ar mediķiem.

Ja elektrotrauma ir gūta ārā esošu elektrolīniju tuvumā, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties vai pieļaut citu personu tuvošanos cietušajam un notikuma vietai. Nekavējoties ir jāziņo par notikumu operatīvajiem dienestiem, zvanot 112, kā arī "Sadales tīklam", zvanot uz numuru 8404. Tikai pēc operatīvo dienestu ierašanās var sniegt pirmo palīdzību cietušajam.

Lai regulāri stāstītu un atgādinātu iedzīvotājiem par elektrodrošību un līdzdarbotos elektrotraumu novēršanā, "Sadales tīkls" ik gadu organizē informatīvas elektrodrošības kampaņas. Tāpat uzņēmuma darbinieki brīvprātīgi uzņemas elektrodrošības vēstnešu pienākumus, gan ar klātienes, gan attālinātajām lekcijām par elektrodrošību viesojoties izglītības iestādēs visā Latvijā. Šogad ar vieslekciju palīdzību izglītoti jau teju 1900 bērni un jaunieši, daļa no tiem – "Sadales tīklam" iesaistoties skolu programmā Dzīvei gatavs.

Informāciju sagatavoja Alīna Kozlovska, AS "Sadales tīkls" ārējās komunikācijas vadītāja