Svētdiena, 21.07.2024 23:15
Meldra, Meldris, Melisa
Trešdiena, 12. oktobris, 2022 09:02

Plānotas izmaiņas SIA "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas tarifa projektā

ogresnovads.lv
Plānotas izmaiņas SIA "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas tarifa projektā
Trešdiena, 12. oktobris, 2022 09:02

Plānotas izmaiņas SIA "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas tarifa projektā

ogresnovads.lv

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 30. septembrī iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas tarifa projektu, kurā aktualizētas izmaksas siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai. Plānotais sadārdzinājums tarifa mainīgajai maksai no 108,95 uz 110,00 (ar neparedzētajām izmaksām) EUR/MWh (bez PVN); pastāvīgajai maksai no 21,70 uz 24,54 tūkst. EUR/MW gadā (bez PVN). Tiek plānots, ka jaunais tarifs stāsies spēkā š. g. 1. novembrī.

Paziņojums par SIA “Ogres Namsaimnieks” tarifu projektu

SIA “Ogres Namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 40103941081, Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2022. gada 30. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/7 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez PVN) šeit:

Tarifu projekts varētu stāties spēkā 2022. gada 1. novembrī vai citā administratīvajos aktos noteiktā laikā.

Izmaiņas tarifu projektā ir saistītas ar izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var SIA “Ogres Namsaimnieks” administrācijas telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, vai rakstot e-pastu uz , vai zvanot uz tālruņa numuru 65049100, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai sūtīt arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Ūnijas ielā 45, Rīgā, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: , 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Informāciju sagatavoja SIA “Ogres Namsaimnieks”