Ceturtdiena, 18.04.2024 05:17
Jadviga, Laura
Pirmdiena, 3. aprīlis, 2023 09:22

Pļaviņu HES atver ūdens pārgāznes aizvarus

Ogresnovads.lv
Pļaviņu HES atver ūdens pārgāznes aizvarus
LETA
Pirmdiena, 3. aprīlis, 2023 09:22

Pļaviņu HES atver ūdens pārgāznes aizvarus

Ogresnovads.lv

Nedēļas nogalē, Pļaviņu hidroelektrostacijā ūdens pietecei pārsniedzot elektroenerģijas ražošanā izmantojamo ūdens daudzumu, tiek atvērti ūdens pārgāznes aizvari. Aicinām izmantot iespēju aplūkot šo reto skatu un vēršam uzmanību uz drošības prasībām.

Šobrīd palu laikā Pļaviņu HES ar pilnu jaudu strādā visi 10 hidroagregāti. Tomēr ūdens daudzums, kas caur tiem var izplūst, lai arī liels, tomēr ir ierobežots. Tādēļ, kad pietece pārsniedz elektroenerģijas ražošanai izmantojamo, tiek atvērti stacijas aizvari, elektroenerģijas ražošanā neizmantoto ūdeni no ūdenskrātuves pārvadot pār pārgāzni.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju un aplūkot skatu, kāds Pļaviņu HES iepriekšējo reizi īslaicīgi bija redzams pirms 6 gadiem, kad pavasara periodā Daugavā bija liels ūdens pieplūdums.

Pļaviņu HES ir stratēģiskas nozīmes būve, tādēļ, lai apskate būtu netraucēta, aicinām pievērst uzmanību drošības prasībām:

Lūdzam ievērot stacijas teritorijas brīdinājuma zīmes un nepārkāpt teritoriju. Pārgāzni visērtāk vērot no apskates laukuma pie Pļaviņu HES Daugavas labajā krastā;

Stingri aizliegts izmantot dronus HES filmēšanai un fotografēšanai, taču būsim priecīgi, ja skatus fotografēsiet un arī dalīsieties ar saviem iespaidiem.

Nav iespējams prognozēt, cik ilgi aizvari būs atvērti – tas ir atkarīgs no ūdens pieteces upē, ko savukārt galvenokārt nosaka tās lielākais sateces baseins 70 % apmērā, kas ir ārpus Latvijas teritorijas. Ik reizi palu laikā vai kad applūst teritorijas Daugavas augštecē, atskan nekompetenti viedokļi, ka to ir iespējams mazināt ar PHES darbību vai arī, ka aizvari tiek atvērti tieši tādēļ, lai mazinātu plūdus. Tie ir mīti. Pļaviņu HES ūdenskrātuves ietekmes zona nevar būt augstāka par vietu, kur upes gultnes reljefs kļūst augstāks par ūdenskrātuvē uzturēto līmeni. Otrs mīts – aizvari tiek pacelti tādēļ, ka ūdens masas apdraud stacijas drošumu. Tiesa, elektroenerģijas ražošanai jābūt drošai un tas ir faktors, kas tiek ņemts vērā, tomēr primāri aizvari tiek pacelti tādēļ, ka pietece pārsniedz hidroagregātu caurplūdes iespējas un ūdens, kas to pārsniedz un ko nevar izmantot elektroenerģijas ražošanai, tiek pārvadīts pār pārgāzni, lai novērstu hidromezgla pārplūšanas riskus.