Piektdiena, 12.04.2024 21:00
Ainis, Jūlijs
Trešdiena, 13. decembris, 2023 11:42

Projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” iedzīvotāji īstenojuši daudzas vērtīgas ieceres

Ogresnovads.lv
Projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” iedzīvotāji īstenojuši daudzas vērtīgas ieceres
Trešdiena, 13. decembris, 2023 11:42

Projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” iedzīvotāji īstenojuši daudzas vērtīgas ieceres

Ogresnovads.lv

Janvāra sākumā Ogres novada pašvaldība izsludināja ikgadējo projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Tā ietvaros aktīvie Ogres novada iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas varēja pieteikt un apstiprināšanas gadījumā realizēt projektus, kas saistīti ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu visā novada teritorijā. Iedzīvotāju interese šogad bija ļoti liela, un konkursam tika iesniegts negaidīti daudz projektu pieteikumu – 116. Pašvaldības finansējuma saņemšanai tika apstiprināti 43 projekti, no kuriem uz šo brīdi pilnībā realizēti 42, – to īstenošana palīdzējusi veidot Ogres novadu sakārtotāku un skaistāku. 

Ogrē

Ogres pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” teritorijā izveidota āra klase bērnudārznieku nodarbībām svaigā gaisā, uzstādot brīvdabas apstākļiem piemērotas tāfeles un novietojot galdus un soliņus.

Jau no mācību gada sākuma Ogres Centra pamatskolas audzēkņi aktīvi izmanto jauno Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrības sagādāto sporta aprīkojumu – četrus pārvietojamus galda tenisa galdus, no kuriem divi piemēroti arī ārtelpām, un pārējo spēlei nepieciešamo inventāru – raketes un bumbiņas.

Ogres 1. vidusskolas brīvdabas zaļā klase papildināta ar jaunu, ārtelpām piemērotu mūzikas instrumentu, kas tiek izmantots mūzikas nodarbību organizēšanai svaigā gaisā.

Ogres Mūzikas un mākslas skolā uzstādīta jauna, mūsdienīga gleznu piekares sistēma, kas ļauj ērti izvietot audzēkņu darbus skolas izstāžu zālē, gaiteņos un kabinetos.

Ogres Jauniešu mājas Mazajā namiņā iekārtota podkāstu studija – vieta, kurā jaunieši var veikt audiālus un vizuālus sarunu ierakstus, kas vēlāk tiek ievietoti Spotify un YouTube platformās; uz studijas sienas tapis arī jaunieša radīts skaists, Ogres novadu simbolizējošs priežu attēls.

Biedrība “Lazdukalni 2000” turpinājusi skatu torņa iekštelpas kosmētiskos remontdarbus Špakovska parkā Ogrē, veicot sienu apdari un izolācijas uzklāšanu un tādejādi sagatavojot iekšējo telpu nākotnē plānotajai ekspozīcijai.

Projekta ietvaros veikta foto kluba “Ogre” telpu labiekārtošana, radot mūsdienīgu vietu, kur Ogres novada fotogrāfi var sanākt kopā un kopīgi skatīties uzņemtās fotogrāfijas.

Birzgalē

Pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” Zaļajā klasē izveidota Dabas vides estētikas studija, labiekārtojot telpu un sagādājot nepieciešamos materiālus dabas vides estētikas nodarbību organizēšanai Birzgales bērniem.

Birzgales pamatskolā veikts pagarinātās dienas grupas telpas remonts un labiekārtošana, iegādājoties jaunas mēbeles un izveidojot vairākas darba zonas, kurās bērni var mācīties, lasīt un radoši darboties.

Ikšķilē

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādē “Ķiparu nams” veikti uzlabojumi bērnu rotaļu laukumā, novecojušās atsperu šūpoles nomainot pret jaunām un ieklājot mākslīgās zāles segumu, kas dod vairāk iespēju saturīgai un aktīvai laika pavadīšanai āra vidē.

Arī Ikšķiles Brīvās skolas teritorijā izveidotais rotaļu laukums papildināts ar jaunām spēļu iekārtām – koka mājiņu, spēļu kubu un “ģeodomu” jeb kāpšanas kupolu.

Jumpravā

Jumpravas pamatskolā iegādātas galda un kustību spēles, kā arī novusa galdi, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēniem.

Valdemāra pamatskolā, kurā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, līdzās Zaļajai klasei tapis pašu rokām veidots neparasta dizaina sols, kurā uzzied pat puķes; iegādāti arī galdi āra nodarbībām un uzstādīts karoga masts pie skolas ēkas.

Jumpravas peldvietā izveidota piknika vieta, uzstādot no akmens un metāla veidotu piknika galdu un solus, kā arī metāla pakaramo statīvu peldvietas apmeklētāju dvieļu un apģērba novietošanai un žāvēšanai.

Krapē

Biedrībai “Nāc kopā” ieguldot lielu darbu vēsturisko liecību un faktu apkopošanā, Krapes muižas parkā uzstādīti divi informācijas stendi, kas vēsta par Krapes muižas parku un tā zudušo vērtību – bijušo muižas Kungu namu.

“Skaņumājas” teritorijā uzstādīta bērnu rotaļu mājiņa ar terasīti, virtuvīti un kastēm garšaugu stādīšanai, kā arī novietoti atpūtas soli un galdiņi, radot jaunu atpūtas vietu Krapes muižas viedā ciema apmeklētājiem.

Ķegumā

Ķeguma vidusskolas atpūtas zonās, vestibilos, skolas pašpārvaldes telpās un periodiski arī skolas aktu zālē izvietoti dažāda veida sēžammaisi, daļa no kuriem apdrukāti ar skolas logo un saliekami kā puzle.

Ieguldot milzīgu darbu visas sezonas garumā, biedrība “SIEVIEŠU KLUBS “ĶEGUMA SAULESPUĶES”” sakopusi un atjaunojusi lielās apstādījumu dobes Ķeguma pilsētas parkā, kā arī sakārtojusi atpūtas vietu, salabojot izdrupušo sienu un atjaunojot soliņus.

Ķeguma novada pensionāru biedrība projekta ietvaros iegādājusies senioru vajadzībām piemērotu ārstnieciskās vingrošanas inventāru – hanteles, vingrošanas gumijas, bumbas un paklājus.

Ķeipenē

Ķeipenes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” teritorijā izveidota dabas vērošanas platforma un baskāju taka, savukārt bērnudārza iekštelpās izveidoti atbilstoši aprīkoti dabaszinību un astronomijas kabineti; nokrāsoti arī vairāki rotaļu laukuma objekti un īstenotas radošas aktivitātes, akcentējot dabu kā vērtību.

Ķeipenes pensionāru biedrība “Avotkreses” atjaunojusi Ķeipenes pamatskolas teritorijā esošo, savu laiku nokalpojušo un nedrošo laipu, veidojot to kā jaunu vides objektu ar dažādiem skaņu veidojošiem elementiem – māla zvaniem, atslēgām un citām skanošām instalācijām.

Lauberē

Lauberes parkā atjaunoti soliņi pie estrādes, veicot betona detaļu labošanu un veco koka virsmu nomaiņu pret jaunām.

Lēdmanē

Lēdmanes pamatskolā, veicot telpas remontu un labiekārtošanu, izveidota multifunkcionāla vieta, kur tiekas skolēnu pašpārvalde, notiek dažādas nodarbības, kā arī skolas audzēkņi var pavadīt laiku neformālā gaisotnē, piemēram, spēlējot iegādātās galda spēles.

Lielvārdē

Lielvārdes pamatskolā ierīkota atpūtas vieta un tematiskais lasīšanas stūrītis, dodot skolēniem iespēju brīvo laiku pavadīt ērti, saturīgi un jēgpilni.

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas dārzā ierīkots apgaismojums, uzstādot trīs apgaismes ķermeņus, kā arī iegādājoties pārvietojamu āra prožektoru skatuves apgaismošanai un dekoratīvas saules bateriju lampas izvietošanai krāšņumaugu dobēs.

Lielvārdē, Lāčplēša rajonā, dzīvokļu īpašnieku biedrība “Lāčplēša nams 9” veikusi bērnu rotaļu laukumiņa atjaunošanu, demontējot esošās konstrukcijas un uzstādot jaunu rotaļu kompleksu.

Sporta jomai veltīta projekta ietvaros iegādātas viedās tehnoloģijas – pulsa mērīšanas jostas un rezultātu pārraidīšanai paredzēts ekrāns sirds veselības pārbaužu un citu mērījumu veikšanai Lielvārdes Sporta centra audzēkņiem un citiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Madlienā

Projekta ietvaros veikti labiekārtošanas darbi pie Madlienas evaņģēliski luteriskās baznīcas, vecos, nolietotos soliņus nomainot pret jauniem, nobruģējot laukumiņus zem tiem un uzstādot dekoratīvus puķu podus.

Veikti labiekārtošanas darbi Plāteres pilskalna estrādē – te uzstādīti koka soli vasaras Saulgriežu un citu pasākumu apmeklētājiem.

Madlienas vidusskolā, kur aktīvi darbojas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola, izveidota jauniešu darba un atpūtas telpa, kā arī labiekārtots 3. stāva gaitenis, uzstādot pufus un izgatavojot informatīvas planšetes par Eiropas Parlamentu, Vēstnieku skolas darbību un ERASMUS+ projektiem.

Mazozolos

Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāles 5.-9. klašu deju kolektīvs “Ozoliņi” piepildījis seno sapni par jauniem tautastērpiem – svārkiem, biksēm un rakstainām zeķēm; iegādāti arī vienādi krekliņi mēģinājumiem.

Meņģelē

Biedrības “MĒS attīstībai” un Meņģeles iedzīvotāju kopīga darba rezultātā izveidoti krāšņumaugu stādījumi pie Sudrabu Edžus pieminekļa, uzstādīta atkritumu urna un soliņi ar pārdomas rosinošiem citātiem no grāmatas “Dullais Dauka”, izvietotas spuldzīšu virtenes estrādē un noorganizēts atklāšanas pasākums.

Ogresgalā

Projekta ietvaros labiekārtots Ogresgala pamatskolas pirmo trīs klašu gaitenis – veikti sienu un durvju krāsošanas darbi, uzstādītas stikla magnētiskās tāfeles un dažādi izglītojoši elementi, bet vislielākais prieks skolēniem ir par  lielizmēra Lego sienu.

Ciemupē par godu Latvijas Valsts svētkiem un nākamgad paredzētajai Ciemupes 100 gadu jubilejai izveidots pārvietojams vides objekts – izgaismoti burti “CIEMUPE”, ko iespējams izmantot pasākumu organizēšanai gan iekštelpās, gan ārtelpā.

Rembatē

Rembates pagasta centrā uzstādīti trīs karogu masti – tie tika atklāti svinīgā pasākumā Rembates pagasta svētku ietvaros, paceļot tajos Latvijas, Ogres novada un Rembates pagasta karogus.

Suntažos

Suntažu vidusskolas 2. un 3. stāva vestibilos radīti jauni sienu gleznojumi un iekārtotas ar elektrības rozetēm un īpaši veidotiem soliem aprīkotas atpūtas vietas; ērta atpūtas zona tapusi arī 1. stāva gaitenī.

Projekta ietvaros pabeigta Suntažu evaņģēliski luteriskās baznīcas centrālo ieejas durvju restaurācija – tai skaitā atjaunots virs durvīm esošais logs, sakārtota aizdares sistēma un restaurēti durvju aizvērējmehānismi.

Taurupē

Turpinot Taurupes stacijas pārveidošanu par publisku pasākumu – izstāžu, semināru, koncertu – norises vietu, biedrība “Taisnais” veikusi bijušās stacijas ēkas un telpu remontdarbus – lieveņa atjaunošanu, grīdas ieklāšanu, plīts mūrēšanu u.c.

Tīnūžos

Tīnūžos labiekārtota represēto piemiņas vieta – te ierīkota apjomīga skujeņu un ziemciešu dobe un uzstādīti dekoratīvi akmeņi svecīšu novietošanai piemiņas brīžos.

Netālu no Tautas nama veikta pie Mazās Juglas upes esošo pludmales volejbola laukumu atjaunošana, izlīdzinot un uzfrēzējot to segumu un iegādājoties jaunus volejbola tīklus, laukuma līnijas un bumbas.

Ogres Valsts ģimnāzijas jauniešu īstenotā projekta ietvaros Ogres Zilo kalnu dabas parkā teritorijā pie Dubkalnu ūdenskrātuves uzstādīti vairāki jauni labiekārtojuma elementi – trīs soliņi un ģērbtuve.

Tomē

Tomē labiekārtota sporta laukumam piegulošā teritorija, uzstādot metāla ugunskura vietu ar ugunskura katla paliktni un septiņas mazās ugunskura vietas – lāpas.


Arī šogad projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” tika piešķirtas naudas balvas projektiem, kas vērtēšanas komisijas skatījumā atzīti par visveiksmīgāk īstenotajiem.

  • Visaugstāko novērtējumu – titulu “Gada projekts” un naudas balvu 300 eiro apmērā – ieguva Jumpravas iedzīvotāju grupas “Kopā varam!” projekts “Zaļā klase – mācībām un atpūtai un karoga masta nomaiņa Valdemāra pamatskolā”.
  • Naudas balva 200 eiro nominācijā “Oriģinalitāte” tika piešķirta Ķeipenes pensionāru biedrībai “Avotkreses” par projektu “Ķeipenes skaņu laipa”.
  • Nominācijā “Ilgtspējība” naudas balvu 200 eiro apmērā saņēma vēl viens Jumpravā realizēts projekts – “Piknika vietas ierīkošana pie Jumpravas peldvietas” (iedzīvotāju grupa “Zaļie pirkstiņi”).
  • Diviem projektu īstenotājiem tika piešķirtas naudas balvas 150 eiro vērtībā – iedzīvotāju grupai “Lai top gaisma!” par projektu “Mūzikas un mākslas dārza apgaismojums” (nominācija “Harmoniskas vides veidošana”) un iedzīvotāju grupai “Saulrieta tomieši” par projektu “Ugunskura vietas labiekārtošana Tomes sporta laukumā” (nominācija “Vietējās kopienas saliedēšanas vieta”).


Paldies visiem projektu īstenotājiem par lielo darbu, kas ieguldīts projektu pieteikumu sagatavošanā un apstiprināto projektu realizēšanā!

{gallery}Ogres projekti{/gallery}