Svētdiena, 23.06.2024 18:53
Līga
Piektdiena, 30. decembris, 2023 10:00

Rīgas domes pārstāvjus pārsteidz Ogres novada attīstības tempi

ogresnovads.lv
Rīgas domes pārstāvjus pārsteidz Ogres novada attīstības tempi
Piektdiena, 30. decembris, 2023 10:00

Rīgas domes pārstāvjus pārsteidz Ogres novada attīstības tempi

ogresnovads.lv

28. decembrī Ogres novada pašvaldībā domes vadība – priekšsēdētājs Egils Helmanis un priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš - un pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale un speciālisti tikās ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Edvardu Ratnieku un Rīgas domes deputātu Eināru Cilinski, lai dalītos ar zināšanām un pieredzi attīstības veicināšanā Ogres novadā.

Sarunas laikā Rīgas domes pārstāvji interesējās par Ogres novada pieredzi saistībā ar infrastruktūras objektu attīstību, nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, izglītības kvalitātes veicināšanu, atbalsta sniegšanu Ukrainai, Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti un pašvaldības budžeta sadali, sadarbību ar Latvijas augstskolu studentiem un citiem jautājumiem. Pēc tikšanās pašvaldībā Ogres novada viesi devās apskatīt jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas un Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas, kā arī bijušo sanatoriju "Ogre".

Ieraugot pasaules attīstības virzienus, ieguvēji ir visi

Egils Helmanis tikšanās laikā pateicās bijušajam Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram E.Cilinskim par sniegto ieteikumu jau 2014. gadā - atteikties no fosilajiem kurināmajiem enerģijas avotiem – gāzes – un ar steigu izvēlēties ilgtspējīgākus enerģijas resursus. Ņemot to vērā, 2016. gadā Ogrē tika atklāts jauns siltumenerģijas ražošanas objekts  – šķeldas katlu māja, un tas bija vērtīgs ieguldījums. Šobrīd, kad energoresursu cenu kāpums ir milzīgs, ogrēnieši par siltumenerģiju maksā mazāk. “Politiķu uzdevums ir spēt paredzēt nākotnes tendences, attīstības virzienus un rīkoties atbilstoši tiem. Ja tas izdodas, ieguvēji ir visi,” savu nostāju pauda E.Helmanis.

Novada attīstībā iesaista Latvijas augstskolu studentus

Rīgas domes viesiem E.Helmanis uzsvēra, ka Ogres novada straujas attīstības pamatā ir vairāki faktori, kuriem mijiedarbojoties rezultātus var sasniegt vieglāk un ātrāk. “Viens no šiem faktoriem ir tas, ka Ogres novada domes vadība koncentrējas darbam, sadarbībai un ārējiem sasniegumiem, netērējot lieku enerģiju savstarpējās domstarpībās. Tāpat mēs esam sapratuši, ka, lai iegūtu jaunu un mūsdienīgu skatījumu uz lietām un nākotnes perspektīvu, jāizmanto jauniešu redzējums. Ogres novada pašvaldība sadarbojas ar Latvijas augstskolām un piesaista studentus un mācībspēkus pilsētas un novada attīstības procesos. Sadarbību stiprinām arī ārpus valsts robežām,” atklāja priekšsēdētājs.

Spilgts piemērs studentu iesaistei Ogres novada attīstībā ir modernas un inovatīvas Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas būvniecība Ogrē, kuras projekta pamatā ir studenta diplomdarbs. Jaunā bibliotēkas ēka būvēta, domājot par dažādām iedzīvotāju grupām pieejamu vidi, izmantojot modernas pasaules tendences, izstrādājot jaunu konceptu šai vietai. Būvējot jauno bibliotēkas ēku, mērķis bija dubultot apmeklētāju skaitu, bet rezultāts ir vēl labāks – apmeklētāju skaits ir trīskāršojies.

Studentu un viņu mācībspēku idejas izmantotas arī atbilstoša apgaismojuma ierīkošanā Ogres bijušajā sanatorijā “Ogre” un Lielvārdes parka attīstības vīzijas izveidē. “Protams, daudzas jauniešu idejas ir nerealizējamas. Sadarbība ar studentiem un viņu pienesums palīdz izgaismot to, ko vēlamies, kas nepieciešams konkrētajai vietai un iedzīvotājiem. Projektēšanas uzdevumam jābūt precīzam, jo to, kas tiks pasūtīts, arī saņemsim,” sacīja E.Helmanis.

Novada prioritāte – bērni un jaunieši

E.Ratnieks atklāja, ka Rīgā šobrīd ir aktuāla kultūras iestāžu atjaunošana un skolu būvniecība, tāpēc interesējās par izglītības jomas attīstību Ogres novadā.

G. Sīviņš uzsvēra, ka Ogres novada prioritāte ir bērni un jaunieši. Šobrīd tiek būvēta jauna un mūsdienīga Ogres Valsts ģimnāzijas ēka, kas būs vienīgā vidusskola Ogrē, veidojot konkurētspējīgu vietu, kur skolēni vēlas turpināt savu izglītību pēc pamatskolas. Pārējās pilsētas skolas tiek reorganizētas par spēcīgām pamatskolām. G.Sīviņš norādīja, ka, lai arī jaunā skolas ēka vēl nav pabeigta, šogad Ogrē 10. klasē skolēni tika uzņemti tikai Ogres Valsts ģimnāzijā, nokomplektējot 8 klases. Jaunajā Ogres Valsts ģimnāzijas ēkā būs arī moderna sporta halle. “Lai veicinātu veselu sabiedrību, jāattīsta sports un tā infrastruktūra,” uzsvēra E.Helmanis, piebilstot, ka Ogres novada pašvaldība ir saglabājusi izglītības iestādi katrā pagastā, ļaujot izglītību saņemt tuvāk dzīvesvietai.

G.Sīviņš pastāstīja par Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātes piedāvāto iespēju Ogrē, Ogres 1.vidusskolā, jau no 2. klases skolēniem apgūt vairākas aizraujošas interešu izglītības programmas - "Ievads inženierzinātnēs skolēniem", "Koka dizains", "Modes un tekstila tehnoloģijas" un "Programmēšanas un videospēļu pamati".

Domājot par aktīvu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iepriekšējos gados izveidots moderns bērnu laukums Čakstes prospektā, šajā vasarā atklāta pārbūvētā Ogres novada Jauniešu māja un klinšu kāpšanas siena “Tornis Ogre”.

Ogres novada domes vadība uzsvēra, ka Ogres novadam paveicies ar Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāju Igoru Grigorjevu, kuram ir skaidrs un perspektīvs redzējums par Ogres novada izglītības jomas virzību.

Ogres novada budžets vērsts un attīstību

E.Cilinskis bija patīkami pārsteigts par Ogres novada iespējām būvēt jaunu vidusskolu, jo Rīgā nav finansiālas iespējas jaunas skolas būvniecībai, un vēlējās noskaidrot Ogres novada veiksmes atslēgu finansējuma piesaistīšanā.

Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga uzsvēra, ka Ogres novada pašvaldībā situācija neko daudz neatšķiras no citām: “Mums nav nekādu priekšrocību, līdz ar to brīvie līdzekļi nav lieli. Lai veicinātu novada attīstību, piedalāmies dažādos investīciju projektos, kur vien tas iespējams. Aizņemties līdz šim bijis ļoti izdevīgi, jo aizdevumu procenta likme bija nulle, un tas, ko darām šodien, vēlāk maksātu daudz dārgāk.”

Ogres novada pašvaldība iegulda lielus finanšu līdzekļus ceļu, gājēju un velo infrastruktūras uzlabošanā un sakārtošanā, rūpējoties par visu satiksmes dalībnieku drošību. E.Helmanis atklāja, ka šobrīd tiek domāts par veloceliņa izbūves turpināšanu, kas savienotu novada pilsētas no Ikšķiles līdz pat Lielvārdei.

Spēj redzēt kopējo novada attīstības virzienu un iespējas

Rīgas domes pārstāvji interesējās arī par nekustamo īpašumu stāvokli novadā un to apsaimniekošanu. Pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja, ka pašvaldība katrā pagastā saglabājusi pagasta pārvaldi efektīvākai teritorijas pārvaldīšanai, šobrīd pagastu un pilsētu pārvaldes un pašvaldība apzina savus īpašumus. Liela interese novadā ir arī par pašvaldības dzīvokļu īri.

“Šobrīd lielākās problēmas ir ar valsts īpašumiem novadā, kas netiek pienācīgi uzturēti. Ogres novads var lepoties, ka, saredzot valsts kultūras nozīmes objektu attīstības iespējas, pašvaldība savā īpašumā ir pārņēmusi vairākus objektus, piemēram, bijušo sanatorijas “Ogre” ēku un bijušo bērnudārza “Bitīte” ēku. Mēs neaprobežojamies ar to, kas ir pašvaldības vai valsts īpašums, bet mēs spējam redzēt kopējo novada attīstības virzienu un iespējas un nepieciešamības gadījumā rīkoties,” sacīja D.Bārbale. E.Helmanis, piekrītot šim viedoklim, uzsvēra, ka bieži vien ne tikai īpašumi tiek atstāti novārtā, bet arī uzdotās funkcijas, piemēram, nodrošināt iespēju ēkā iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Turpinās atbalsta sniegšana Ukrainai

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī palīdzības sniegšana Ukrainai. E.Helmanis informēja, ka Černihiva, Ukrainā, ir novada sadraudzības pilsēta, kurai atbalstu pašvaldība sniedz jau no 2014. gada. Savukārt no 2019. gada Ogres novada sadraudzības pilsēta ir arī Popasna. Kā zināms, decembra sākumā E. Helmanis un deputi Jānis Iklāvs, Valentīns Špēlis, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls devās uz Černihivu un Slovjansku, lai nogādātu Ogres novada iedzīvotāju, uzņēmēju un “Ogres rajona slimnīcas” personāla sagādāto kārtējo ziedojumu Ukrainas iedzīvotājiem, kravas automašīnu ieroču transportēšanai karadarbības zonā un autobusu, kas nepieciešams, lai no kara lauka varētu izvest ievainotos. Šajā gadā Ogres novada pašvaldība un iedzīvotāji ir vairākkārt sarūpējuši humāno palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Tāpat Ogres novads uzņēmis arī Ukrainas civiliedzīvotājus.

E.Ratnieks informēja, ka Rīgas dome lēmusi ziedot vēl 10 pašvaldības uzņēmuma “Rīgas satiksme” “Mercedes-Benz” markas autobusus, lai palīdzētu atjaunot Ukrainas galvaspilsētas sabiedriskā transporta parku. Uzsverot Ogres novada spēcīgo sadarbību un vērtīgo atbalstu Ukrainai, Rīgas domes vicemērs vēlējās uzzināt par sadarbības iespējām Ukrainas pilsētu atjaunošanā, kad karš būs noslēdzies. E.Helmanis ieceri vērtēja pozitīvi, turklāt arī valstiski šobrīd tiek domāts par atbalstu Černihivas atjaunošanai.