Otrdiena, 23.04.2024 14:15
Georgs, Jurģis, Juris
Otrdiena, 29. novembris, 2022 10:15

Rīkos metu konkursu sanatorijas "Ogre" ēkas un teritorijas attīstībai

ogresnovads.lv
Rīkos metu konkursu sanatorijas "Ogre" ēkas un teritorijas attīstībai
Otrdiena, 29. novembris, 2022 10:15

Rīkos metu konkursu sanatorijas "Ogre" ēkas un teritorijas attīstībai

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 24. novembrī pieņemts lēmums par metu konkursa “Sanatorijas “Ogre” ēkas un teritorijas attīstība” žūrijas komisijas nolikuma un šīs komisijas sastāva apstiprināšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra rīkojumu Nr. 736 Latvijas Republikas Veselības ministrija nodeva bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā nekustamo Gaismas prospektā 2/6, Ogrē, kas sabiedrībā pazīstams kā sanatorija “Ogre”. Atbilstoši rīkojumā noteiktajam, nekustamais īpašums nodots šādu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pašvaldībai noteikto autonomo funkciju īstenošanai: kultūras dzīves sekmēšanai, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai, tautas jaunrades attīstībai (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai); iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai; nekustamā īpašuma sastāvā esošo meža zemi izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – mežaparka ierīkošanai un uzturēšanai.

Ar Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 2. jūnija lēmumu apstiprināta “Sanatorijas “Ogre” ilgtermiņa darbības stratēģija 2017.–2037. gadam (turpmāk – Stratēģija), savukārt Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam Investīciju plāna 6.3.5. punktā iekļauts projekts “Veselības veicināšanas un rehabilitācijas centra izveide sanatorijā “Ogre””.

Lai realizētu minētajos attīstības plānošanas dokumentos noteikto, ir lietderīgi rīkot metu konkursu “Sanatorijas “Ogre” ēkas un teritorijas attīstība”, plānojot arī Eiropas Savienības Struktūrfondu un investoru līdzekļu piesaisti.

Metu konkursa komisijas nolikums izstrādāts un šīs komisijas sastāvs izveidots, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” noteiktās prasības.

Metu konkursa “Sanatorijas “Ogre” ēkas un teritorijas attīstība” žūrijas komisiju dome apstiprināja septiņu cilvēku sastāvā. Komisiju vadīs Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumi uzticēti novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei Danai Bārbalei, savukārt komisijas locekļu statusā darbosies: Aija Romanovska, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja; Ilze Staļģe, Ogres novada būvvaldes vadītāja vietniece, arhitekte; Agnese Pivore-Bokta, Ogres novada būvvaldes vadītāja vietniece, arhitekte; Liena Rone, Ogres novada būvvaldes arhitekte un Kristīne Upmane, projekta vadītāja.

Par metu konkursa atbildīgo sekretāri iecelta Lelde Pencele, Juridiskās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju.

Metu konkursa komisijas funkcijas ir: apstiprināt metu konkursa nolikumu; organizēt metu konkursu; izvērtēt metu konkursā iesniegtos metus; noteikt labākos metus, un noteikt godalgu sadalījumu; sagatavot un iesniegt iepirkumu komisijai žūrijas komisijas ziņojumu.

Ar domes lēmumu ir noteikts metu konkursa “Sanatorijas “Ogre” ēkas un teritorijas attīstība” godalgu fonds 6000 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Pirmās vietas ieguvējs godalgā saņems 3000 eiro un iespēju tikt aicinātam uz sarunu procedūru par būvprojekta izstrādi, otrās vietas ieguvējam godalga paredzēta 2000 eiro apmērā, kā arī iespēja tikt aicinātam uz sarunu procedūru par būvprojekta izstrādi, savukārt  trešās vietas ieguvējs godalgā saņems 1000 eiro.

Budžeta nodaļai uzdots iekļaut Ogres novada pašvaldības budžetā 2023. gadam finanšu līdzekļus lēmumā noteiktajām godalgām.