Pirmdiena, 22.04.2024 15:04
Armanda, Armands
Pirmdiena, 21. augusts, 2023 14:12

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek nodota rotaļu laukuma izbūves iecere

Ogresnovads.lv
Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek nodota rotaļu laukuma izbūves iecere
Pirmdiena, 21. augusts, 2023 14:12

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek nodota rotaļu laukuma izbūves iecere

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība Ogrē, laukumā aiz Ogres novada Kultūras centra, iecerējusi ierīkot interaktīvu bērnu rotaļu laukumu apmēram 1700 m2 platībā senā latviešu koka pils stilizētā veidolā. Ar šo rotaļu laukumu un tā saturu ir paredzēts jau no mazotnes bērniem veidot priekšstatu un izpratni par viņu piederību zemei, kurā dzīvo, mīlestību pret savu novadu un kultūru, ar kuru nākotnē lepoties.

Piemērotākā vieta – pļava aiz kultūras centra

Izvērtējot Ogres novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības Ogres pilsētas teritorijā, kuras būtu piemērotas šāda daudzfunkcionālā bērnu rotaļu laukuma izveidei, par piemērotāko atzīta zemes vienība Ogres centrā - Brīvības ielā 15 (pļava aiz Ogres novada Kultūras centra). Saskaņā ar lokālplānojumu šai zemes vienībai funkcionālā zona noteikta Dabas un apstādījumu teritorija un Publiskās apbūves teritorija, kurā viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir labiekārtota publiskā ārtelpa.

Informācija par rotaļu laukuma tehniskajiem datiem

Rotaļu laukuma segums pamatā: vienā variantā mulča, tomēr dažās vietās zem rotaļu laukuma aprīkojuma, šaha laukums utml. ir plānots ar dažādu krāsu gumijas segumu; otrā variantā viscaur gumijas segums.

Rotaļu laukumu apjož koka aizsargsiena (izmēri ap 52 m x 50 (Austrumi) x ap 20 x 50 (Rietumi)), kurā iebūvēti aizsargtorņi.

Pils pagalmā/rotaļu laukumā ieeja paredzēta no 3 pusēm: Ziemeļu, Austrumu un Dienvidu. Esošie koki (ozoli, bērzi) būvniecības un rotaļu laukuma izveides laikā un izmantošanā tiks saglabāti.

Rotaļlaukums tiks aprīkots ar apgaismojumu. Rotaļlaukuma apmeklētāju ērtībai vienā no pils torņiem tiks ierīkotas labierīcības. Gar sienu plānota rekreācijas zona ar soliņiem un nojumēm atpūtai.

Koka skulptūras, šaha laukums, interaktīvs ekrāns un informatīvie stendi

Rotaļlaukuma teritorijā paredzēts izvietot ne tikai atpūtas un izklaides instalācijas (koka pils, slīdkalniņi, kāpšanas tīkls, šūpoles u.c.), bet arī āra šaha laukumu ar stilizētām senlatviešu un seno laiku koka figūrām – ķēniņš, ķēniņiene, karavadoņi, jātnieki, torņi, karavīri u.c., simbolizējot latviskumu, diženumu un spēku un izglītojot jauno paaudzi par Latvijas vēstures sākumposmu. Latvija ir bagāta ar savu interesanto vēsturi, un viens no šīs pagātnes leģendārajiem lieciniekiem Latvijas kultūrainavā ir pilskalni, kuru skaits Latvijā ir aptuveni 500. Pilskalni sevī iemieso daļu no mūsu identitātes un pastāv jau aptuveni 3000 gadus. Rotaļlaukumā paredzēts uzstādīt interaktīvu ekrānu ar filmu, kurā bērniem un jauniešiem saprotamā veidā pasniegt Ogres novada senvēsturi, stāstīt par Ogres novadā esošajiem pilskalniem un novada vēsturi kopumā, kas kalpos kā izziņas avots ne vien novada bērniem, bet arī Ogres viesiem.

Laukumā plānots uzstādīt koka skulptūras ar seno virsaišu, iedzīvotāju atveidojumiem, aizsargsienā - informatīvos stendus ar informāciju par Ogres novada un Latvijas senvēsturi – pilskalniem, virsaišiem.

Lai bērni iepazīst senču kultūru

Rotaļu laukuma izbūves iecere tika izskatīta Ogres novada pašvaldība ārkārtas sēdē 16. augustā, kurā deputāti lēma ieceri nodot sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, organizējot Ogres novada iedzīvotāju aptauju.

Domes sēdē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis vērsa uzmanību uz to, ka, ceļojot pa dažādām valstīm, īpaši Somijā, Zviedrijā un Francijā, viņš ievērojis centienus cīnīties pret globalizāciju un bērnu, jauniešu atpūtas vietās iedzīvināt vietējās kultūras vērtības un varoņus. “Bieži vien nofotografējoties kādā bērnu rotaļlaukumā jebkurā valstī, nav nosakāms, kur fotogrāfija uzņemta, jo visi laukumi ir ļoti līdzīgi. Bet daudzviet pret to sāk cīnīties. Manuprāt, ir svarīgi, lai bērns jau no mazotnes, tikko sācis izzināt pasauli, iepazīst savu senču kultūru un sajūt sasaisti ar savu valsti, ar latvisko kodu. Mēs varam būt celmlauži un veidot pirmo šādu rotaļu laukumu Latvijā. Izveidot nevis standarta laukumu, kādi ir visur, bet ietvert tajā nozīmīgu saturu, ieinteresējot un izglītojot bērnus par mūsu kultūru un vēsturi,” skaidro E.Helmanis.

Iecere tiek nodota sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

Aptauja ilgs no 21. augusta līdz 30. augusta plkst.13.00. Aptaujā var piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, kuri aptaujas norises laikā ir sasnieguši 16 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kuriem pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums Ogres novada administratīvajā teritorijā. Aptaujas anketa pieejama elektroniski visidati.lv un drukātā veidā Ogres novada pilsētu un pagastu pārvaldēs un klientu apkalpošanas centros. Pēc aptaujas anketas aizpildīšanas tā ir ievietojama slēgtā aploksnē, bet slēgtā aploksne ar tajā ievietotu aptaujas anketu ievietojama aptaujai speciāli paredzētā, slēgtā kastē šādās vietās (šo vietu darba laikā):

Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē;

Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC): Ikšķilē, Peldu ielā 22, Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, Birzgalē, Lindes ielā 2, Rembatē, Lielvārdes ielā 3, Tīnūžos, “Kraujās”;

Ogres novada pagastu pārvaldēs.

Aptaujā iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrības viedokļa noskaidrošanu atbilstoši šajā lēmumā noteiktajai kārtībai. Personas datu apstrādes pārzinis atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas) nosacījumiem ir Ogres novada pašvaldība, adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV – 5001, reģistrācijas Nr. 90000024455, tālrunis +371 65071164. Ar papildus informāciju par veikto personas datu apstrādi varat iepazīties Ogres novada pašvaldības tīmekļvietnē https://www.ogresnovads.lv/lv/personas-datu-aizsardziba-ogres-novada.

Pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanas aptaujas rezultāti tiks iesniegti Ogres novada pašvaldības domei lēmuma pieņemšanai par ieceres rotaļu laukums Brīvības ielā 15, Ogrē – apstiprināšanu, noraidīšanu vai uzdevuma precizēšanu.

Aptaujas anketa (visidati.lv)

{gallery}Rotalu laukums{/gallery}