Svētdiena, 23.06.2024 18:34
Līga
Sestdiena, 8. jūlijs, 2023 09:51

Saeimā iesniedz pilsoņu iniciatīvu par Stambulas konvencijas neratificēšanu

Biedrība "Vecāku Alianse"
Saeimā iesniedz pilsoņu iniciatīvu par Stambulas konvencijas neratificēšanu
Unsplash.com
Sestdiena, 8. jūlijs, 2023 09:51

Saeimā iesniedz pilsoņu iniciatīvu par Stambulas konvencijas neratificēšanu

Biedrība "Vecāku Alianse"

Piektdien Saeimā iesniegta pilsoņu iniciatīva "Par Latvijas nepievienošanos "Stambulas konvencijai"". Tās autori uzsver, ka pilsoņu iniciatīvas mērķis nav noliegt vai mazināt vardarbības postu sabiedrībā, bet gan pasargāt mūsu valsts un tās iedzīvotājus no aizskarošas ideoloģijas, kas ir pretrunā ar tautas pamatvērtībām.

"Atzīstot un apzinoties, ka vardarbība sabiedrībā un ģimenē ir nopietna un risināma problēma, jāatzīst, ka Stambulas konvencija nepiedāvā kvalitatīvi būtiskus pasākumus vardarbības novēršanai sabiedrībā papildus tiem, ko Latvijā jau nodrošina esošā likumdošana, toties papildus uzliek valstij smagu finansiālu, organizatorisku un ideoloģisku apgrūtinājumu, pieprasot pamatos pārveidot sabiedrības struktūru visās tās dzīves jomās – kultūrā, izglītībā, sociālajās normās, paradumos un tradīcijās, tai skaitā pārņemot kontroli pār cilvēku privātās dzīves telpu un ģimenes dzīvi," teikts iniciatīvā.

Iniciatīvas autors, biedrības "Vecāku Alianse" biedrs Andris Šimfs uzsver, ka izšķirties par iniciatīvas iesniegšanu Saeimā šobrīd likuši vairāki iemesli. Viens no tiem ir atsevišķu politisko spēku nepamatotais arguments, ka, papildinot Konvenciju ar deklaratīvu atrunu, Latvija varētu izvairīties no dalībvalstīm izvirzītajām ideoloģiskajām prasībām, tostarp attiecībā uz skolu mācību programmu saturu, veicinot greizu izpratni par dzimumu lomām sabiedrībā:


Šobrīd sabiedrības iniciatīvas platformā "ManaBalss" atbalstu ierosmei ir pauduši vairāk nekā 12 500 parakstītāju, taču joprojām ir iespējams vēl parakstīties par to, lai Latvijā netiktu ratificēts dokuments, kas pieļauj sociālus eksperimentus ar Latvijas sabiedrību un īpaši – bērniem.

“Fakts, ka atsevišķi politiķi šobrīd mēģina Stambulas konvencijas ratifikāciju sasniegt ar "piekabinātām" atrunām, neiztur kritiku. Tās ir deklaratīvas un juridiski nesaistošas. Turklāt ir nepieņemami, ka šie politiķi maldina sabiedrību, nebrīdinot par tām Eiropas institūciju (GREVIO) detalizētajām pārbaudēm, kurām mūsu valsts tiks pakļauta Stambulas konvencijas ratifikācijas gadījumā, proti, sabiedrība netiek informēta par sekām, kas radīsies visu jomu un līmeņa pārstāvjiem, ratificējot Stambulas konvenciju, jo Latvijai nebūs izvēles izvairīties no tajā paredzēto normu un izmaiņu ieviešanas valsts likumdošanas un izpildes līmenī,” uzsver A.Šimfs.


Vardarbības mazināšana sabiedrībā, skolās un ģimenēs ir mērķis, kura dēļ ir jāapvieno spēki visās nozarēs un pret kuru ir jāvēršas visai sabiedrībai, taču Stambulas konvencijas ratifikācija, kā to pierāda prakse vairākās valstīs, kur tā ir ieviesta, nepalīdz šo mērķi sasniegt.

“Stambulas konvencijā ir iekļauti instrumenti, kas paver ceļu pārāk plašām jēdziena “gender” jeb "sociālais dzimums" interpretācijām, apdraudot ne tikai Latvijas tradicionālo kultūru un ģimeniskās vērtības, bet arī veselīgas sabiedrības pastāvēšanu ilgtermiņā. Tas nedrīkst būt plānotais sasniedzamais mērķis, Latvijai pievienojoties kādam starptautiskam dokumentam,” teikts iniciatīvā.