Ceturtdiena, 25.07.2024 05:50
Jēkabs, Žaklīna
Piektdiena, 19. augusts, 2022 09:16

Sāks kursēt jauns autobusu maršruts Ogre–Turkalne–Tīnūži–Ikšķile–Ogre

ogresnovads.lv
Sāks kursēt jauns autobusu maršruts Ogre–Turkalne–Tīnūži–Ikšķile–Ogre
Piektdiena, 19. augusts, 2022 09:16

Sāks kursēt jauns autobusu maršruts Ogre–Turkalne–Tīnūži–Ikšķile–Ogre

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība ir panākusi, ka ar šī gada 1. septembri tiks atklāts jauns reģionālās nozīmes autobusu maršruts Nr.5386 Ogre–Turkalne–Tīnūži–Ikšķile–Ogre.

Skolēnu pārvadājumu maršrutu izvērtēšanai izveido darba grupu

Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informē, ka Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, apvienojot Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadus, būtiski mainījās Ogres novada administratīvā teritorija. Lai noteiktu izglītojamo pārvadājumu maršrutus jaunajā teritorijā un lemtu par pasākumiem teritoriālajās vienībās, kurās sabiedriskais transports nenodrošina izglītojamo nokļūšanu līdz izglītības iestādēm, ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 9. augusta rīkojumu tika izveidota darba grupa.

Darba grupa apzināja pašvaldības autotransporta resursus, maršrutus, to noslodzes un secināja, ka pašvaldības rīcībā esošie transportlīdzekļi, kas piemēroti izglītojamo pārvadāšanai, ir saglabājami esošajos maršrutos un ka pašvaldībai nav brīvi pieejami resursi, lai no jaunajām teritoriālajām vienībām ar pašvaldības transportu nodrošinātu izglītojamo nokļūšanu izglītības iestādē Ogrē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Tika sākts izvērtēt iespēju iegādāties transporta līdzekli izglītojamo pārvadājumiem vai izveidot jaunu sabiedriskā transporta maršruta tīklu ar kustību Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Jaunais maršruts aptver Ikšķiles, Tīnūžu un Turkalnes apdzīvotās vietas

Veicot izpēti, darba grupas speciālisti secināja, ka lietderīgi būtu izveidot jaunu sabiedriskā transporta maršruta tīklu, kas aptver Ikšķiles, Tīnūžu un Turkalnes apdzīvotās vietas un nodrošinātu bērnu nokļūšanu uz Ogres pilsētas izglītības iestādēm, interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ dzīvesvietā; iedzīvotāju nokļūšanu uz Ogres novada administratīvo centru svarīgu pakalpojumu saņemšanai (veselības aprūpe, valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumi Ogrē, tādi kā VSAA, PMLP, Zemesgrāmata, pasts, banka, autoosta, dzelzceļa stacija un citi, arī kultūras pakalpojumi, bibliotēka, tūrisma iespējas) un atpakaļ dzīvesvietā; kas veicina teritoriālo vienību ārpus Ogres pilsētas attīstību, kas ir viens no administratīvi teritoriālās reformas mērķiem. 2021. gada 30. novembrī Ogres novada pašvaldības pārstāvji tikās ar VSIA "Autotransporta direkcija” pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar projekta ieceri par jauna sabiedriskā transporta maršruta tīkla izveidi Ogres novadā. 2021. gada 9. decembrī domes Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komiteja un 16. decembrī Ogres novada pašvaldības dome atbalstīja šo priekšlikumu.

Pieturvietas tuvāk nozīmīgiem pakalpojumiem, iedzīvotājiem izdevīgās vietās

Sākotnēji sabiedriskā transporta maršruts tika izstrādāts virzienā no Ogres uz Ikšķili caur Elkšņiem, tad uz Tīnūžiem, Turkalni, ar gala punktu Ogrē pie Ogres Mūzikas un mākslas skolas Brīvības ielā 50, ar kopējo tīkla garumu 36 km, pieturvietas nosakot pēc iespējas tuvāk nozīmīgiem pakalpojumu atrašanās punktiem, bet ārpus pilsētas robežām – pēc iespējas iedzīvotājiem izdevīgās vietās, kas saistītas gan ar ceļa izvietojumu, apdzīvotas vietas blīvuma rādītājiem un iedzīvotāju vajadzībām. Šajā maršrutā kustībā no Ogres uz Ikšķili bija plānots kreisais pagrieziens no autoceļa A6 autoceļa uz Elkšņiem, nodrošinot sabiedriskā transporta kustību gar Ikšķiles Brīvo skolu, Ikšķiles plaši apdzīvoto dzīvojamo māju rajonu gar Daugavas upi, Ikšķiles pludmali, Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldi. D.Bārbale norāda, ka 2022. gada 6. maijā maršruta apsekošanas komisija, kuras sastāvā ir Satiksmes ministrijas, plānošanas reģiona, Latvijas valsts ceļi, Autotransporta direkcijas, dzelzceļa infrastruktūras, pašvaldības un sabiedrisko pārvadājumu pārstāvji, kopumā atbalstīja pašvaldības ierosinājumu par jauna reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršruta izveidi Ogres, Ikšķiles, Tīnūžu un Turkalnes teritorijā, tomēr noraidīja ieceri transportu virzīt caur Elkšņiem, veicot kreiso pagriezienu no autoceļa A6. Lai maršrutā saglabātu skolēniem un citiem iedzīvotājiem svarīgās pieturvietas pie Ikšķiles Brīvās skolas, Meinarda salas un Ikšķiles administrācijas, Ogres novada pašvaldības ieskatā pieturvietas minētajā reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutā ir svarīgas un saglabājamas, tāpēc pašvaldība ierosināja maršrutu mainīt pretējā virzienā: Ogre – Turkalne – Tīnūži – Ikšķile – Ogre, papildus iekļaujot pieturvietu Dobelniekos. Atkārtoti veicot maršruta apsekošanu, maršruta apsekošanas komisija sniedza pozitīvu atzinumu iecerei par jauna reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršruta izveidi: Ogre – Turkalne – Dobelnieki – Tīnūži – Ikšķile – Ogre.

Gala lēmumu par Ogres novada pašvaldības ierosinājumu atklāt jaunu pilsētas nozīmes sabiedriskā transporta maršrutu pieņēma Sabiedriskā transporta padome.

Pašvaldība apņemas segt zaudējumus, ierīkot pieturvietas

Sabiedriskā transporta padomes sēde notika šī gada 5. augustā, piedaloties Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim un D. Bārbalei. Padome apstiprināja jauno maršrutu, nosakot tam četrus reisus darba dienās:

-rīta reiss plkst.6.20 – galvenokārt nodrošinot bērnu nogādāšanu uz izglītības iestādēm Ikšķilē un Ogrē uz mācību sākumu;

-dienas reiss plkst.13.30 – galvenokārt nodrošinot iedzīvotāju nokļūšanu uz valsts, pašvaldības u.c. iestādēm sabiedriskā transporta maršruta posmā un jaunāko klašu (1.-.4.klase), kurām stundas beidzas dienas vidū, nokļūšanu no izglītības iestādēm atpakaļ uz dzīvesvietu;

-pēcpusdienas reiss plkst.15.30 – galvenokārt nodrošinot bērnu nokļūšanu no izglītības iestādēm uz interešu izglītības iestādēm Ogrē un Ikšķilē, kā arī pārējo iedzīvotāju nokļūšanu uz/no valsts, pašvaldību un citām iestādēm un savu dzīvesvietu;

-vakara reiss plkst.18.30 – galvenokārt nodrošinot bērnu nokļūšanu no interešu izglītības iestādēm uz savu dzīvesvietu un pārējo iedzīvotāju nokļūšanu no Ikšķiles un Ogres pilsētām uz savu dzīvesvietu,

-un trīs reisus brīvdienās plkst.12.00, 15.30 un 18.30.

D.Bārbale skaidro, ka darba dienās rīta reiss veidots tā, lai bērni varētu nokļūt uz izglītības iestādēm Tīnūžos, Ikšķilē un Ogrē līdz plkst.8.00.

Egils Helmanis norāda, ka vienošanās panākta, pašvaldībai apņemoties ierīkot autobusa pieturvietas jaunajā maršruta tīklā, kā arī apņemoties veikt ceļa virsmas uzlabošanas pasākumus Dobelnieku ceļam Tīnūžu pagastā, lai tas būtu piemērots sabiedriskajam transportam. VSIA “Autotransporta direkcija” veikusi aprēķinus, ka jaunam maršrutam valsts budžetā nepieciešami papildu vairāk kā 13 000 eiro. Vienojoties par jaunā maršruta ieviešanu, Ogres novada pašvaldība apņēmusies līdzfinansēt jauno reģionālās nozīmes sabiedrisko maršrutu, sedzot zaudējumus, kas saistīti ar jaunā sabiedriskā maršruta transporta nodrošināšanu, autobusam kursējot brīvdienās.

Sabiedriskais transports nav kursējis vairākus gadu desmitus

Ogres novada pašvaldības domes Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Indulis Trapiņš atgādina, ka no šī gada 1. jūlija Ogres novada teritorijā esošajos autobusu maršrutos pasažieru pārvadājumus veic AS “Liepājas autobusu parks”, kas uzvarēja VSIA “Autotransporta direkcija” rīkotajā iepirkumā. Arī jauno maršrutu nodrošinās “Liepājas autobusu parks”. Tomēr ar 2024. gadu šajā sistēmā plānotas izmaiņas, ļaujot pašvaldībām izvēlēties pakalpojumu sniedzēju pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos. I.Trapiņš norāda, ka Ikšķilē tiks saglabāts skolēnu autobuss, kas skolēnus turpinās nogādāt uz izglītības iestādēm, kur to nenodrošina sabiedriskais transports. Viņš atzinīgi vērtē jaunā maršruta ieviešanu, īpaši tāpēc, ka Turkalnes un Tīnūžu apkaimē sabiedriskais transports nav kursējis kopš 90. gadu sākuma, bet šīs teritorijas kļūst aizvien blīvāk apdzīvotas un šāds pakalpojums – nepieciešamāks.

Reģionālās nozīmes maršruta Nr.5386 Ogre-Turkalne-Tīnūži-Ikšķile-Ogre autobusu kustības saraksta pieturvietas: Mūzikas skola – Slimnīca – Kapi – Turkalne – Kursieši – Monētas – Pērles – Kranciema krustojums – Ceplīši – Dobelnieki – Ķepaiņi – Kalnakumpēni – Skola – Tīnūži – Lazdukalna kapi – Skolas iela – Ikšķiles administrācija – Sv.Meinarda sala – Ikšķiles Brīvā skola – A/S Ogre – Raiņa prospekts – Stadions – Mūzikas skola.

Izpildes laiki

Darba dienās plānoti 4 reisi: reiss Nr.1 plkst.6.20 no pieturas “Mūzikas skola” (izpilde-no pirmdienas līdz piektdienai); reiss Nr.3 plkst. 13.30 no pieturas “Mūzikas skola” (izpilde-no pirmdienas līdz piektdienai);  reiss Nr.5 plkst.15.30 no pieturas “Mūzikas skola” (izpilde-no pirmdienas līdz piektdienai); reiss Nr.7 plkst.18.30 no pieturas “Mūzikas skola” (izpilde-no pirmdienas līdz piektdienai).

Brīvdienās plānoti trīs reisi: reiss Nr.9 plkst.12.00 no pieturas “Mūzikas skola” (izpilde-sestdienās, svētdienās); reiss Nr.11 plkst.15.30 no pieturas “Mūzikas skola” (izpilde-sestdienās, svētdienās); reiss Nr.13 plkst.18.30 no pieturas “Mūzikas skola” (izpilde-sestdienās, svētdienās).

Precīzi jaunā maršruta laiki pieturvietās tiks publicēti augusta beigās.