Ceturtdiena, 20.06.2024 12:35
Maira, Rasa, Rasma
Pirmdiena, 11. marts, 2024 11:58

Sākusies pieteikšanās atpazīstamības zīmei “Viedais ciems 2024”

Autors: biedrība “Latvijas Lauku forums”
Sākusies pieteikšanās atpazīstamības zīmei “Viedais ciems 2024”
Foto: Ziemeļlatgales partnerība
Pirmdiena, 11. marts, 2024 11:58

Sākusies pieteikšanās atpazīstamības zīmei “Viedais ciems 2024”

Autors: biedrība “Latvijas Lauku forums”

Biedrība "Latvijas Lauku forums" līdz 2024. gada 28. martam aicina Latvijas ciemus un kopienas lauku apvidos pieteikties atpazīstamības zīmei "VIEDAIS CIEMS 2024". Viedā ciema kopiena negaida, kad pārmaiņas notiks ar viņiem, bet rīkojas!

Līdz šim Viedo ciemu kustībā ir iesaistījušies vairāki Ogres novadi pagasti un ciemi – 2021. gadā Krapes muiža, Madlienas, Meņģeles un Rembates pagasts saņēma atpazīstamības zīmi “Ceļā uz VIEDAIS CIEMS 2021”, 2022. gadā atpazīstamības zīmi “VIEDAIS CIEMS 2022” saņēma Krapes muiža, savukārt pagājušajā gadā atpazīstamības zīmi “Ceļā uz VIEDAIS CIEMS 2023” ieguva Meņģeles pagasts.

Iniciatīva tiek īstenota ar mērķi izcelt un spēcināt lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus aktīvākas un iesaistošākas kopienas dzīves veidošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanā esošajiem izaicinājumiem.

Pretendēt uz atpazīstamības zīmi "VIEDAIS CIEMS 2024" ir aicināta ikviena Latvijas lauku aktīvā kopiena un ciems, aizpildot pieteikumu līdz 2024. gada 28. martam šeit: ej.uz/VIEDAISCIEMS2024.

Lai iegūtu atpazīstamības zīmi “VIEDAIS CIEMS 2024”, kopienai jābūt vienotam mērķim un nākotnes redzējumam, kopīgi jāveido un jāievieš risinājumi, kas balstīti kopienas vajadzībās un resursos, radot ilgtspējīgas sociālās, ekonomiskās vai tehnoloģiskās inovācijas, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti kopienas teritorijā. Kopienu pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, kuru veido vides ilgtspējas, līdzdalības, mārketinga un citu jomu eksperti, kā arī praktiķi no kopienām un vietējām rīcības grupām.

Atpazīstamas zīme “VIEDAIS CIEMS 2024” tiks pasniegta Latvijas Lauku foruma rīkotajā kopienu salidojumā “Kopienu persilādē” 2024. gada 28. jūnijā. Atpazīstamības zīmes ieguvēji un kandidāti kļūs par daļu no Latvijas viedo ciemu tīkla, iegūstot plašākas atpazīstamības un sadarbības iespējas, kā arī atbalstu no mentoriem savas kopienas darbības attīstībai. 

Ar Viedo ciemu pieredzes katalogu var iepazīties: ŠEIT

Pilna informācija par atpazīstamības zīmes “VIEDAIS CIEMS 2024” kritērijiem un piešķiršanas kārtību ir biedrības “Latvijas Lauku forums” mājas lapā (www.laukuforums.lv) un sociālo tīklu kontos.