Otrdiena, 25.06.2024 15:50
Maiga, Milija
Otrdiena, 9. augusts, 2022 15:44

Saņemti pirmie pieteikumi sociālajām stipendijām vidusskolēniem

ogresnovads.lv
Saņemti pirmie pieteikumi sociālajām stipendijām vidusskolēniem
Otrdiena, 9. augusts, 2022 15:44

Saņemti pirmie pieteikumi sociālajām stipendijām vidusskolēniem

ogresnovads.lv

Ogres novada Izglītības pārvalde informē par pirmo iesniegumu saņemšanu sociālajām stipendijām vidusskolēniem. Pieteikšanās sociālajai stipendijai notiek laika posmā no 1. līdz 31. augustam.

Ogres novada pašvaldība sociālās stipendijas piešķirs Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. - 12. klašu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

-izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā;

-izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;

-izglītojamā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

-izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti;

-izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar smagām veselības problēmām, kuras ir apstiprinājis ģimenes ārsts;

-izglītojamā mājsaimniecībā ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums;

-izglītojamā mājsaimniecībai ir sociāli un materiāli apgrūtināti apstākļi, ko apliecinājis Ogres novada Sociālais dienests.

Skolēns stipendiju varēs saņemt, ja sekmīgi apgūs izglītības programmu (nav nesekmīgu vērtējumu nevienā mācību priekšmetā), ja nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu, ja vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 7 ballēm.

Stipendijas piešķirs konkursa kārtībā 10 skolēniem ar augstāko vidējo aritmētisko vērtējumu mācību priekšmetos 100 eiro apmērā ik mēnesi mācību gada laikā. Stipendijas plānots piešķirt jau 2022./2023.mācību gadā.

2022./2023. mācību gada sociālajai stipendijai var pieteikties arī 9. klašu absolventi, kuri uzsāks mācības Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs 10. klasē.

Pieteikšanās anketa ir pieejama pielikumā un Ogres novada Izglītības pārvaldē.

IESNIEGUMS PAR SOCIĀLĀS STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANU

Līdztekus pieteikuma anketai stipendijas pieteicējam jāiesniedz arī izglītības iestādes apliecinājumu, ka izglītojamajam nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu un izglītības iestādes izsniegtu sekmju izrakstu. 

Pieteikšanās anketu un izglītības iestādes apliecinājumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu , vai papīra formātā Ogres novada Izglītības pārvaldē.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi, rakstot e-pastu  vai zvanot +371 65030340.