Trešdiena, 24.04.2024 03:37
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Trešdiena, 6. decembris, 2023 12:19

Siltumenerģijas tarifs Ogres novadā samazinās

Ogresnovads.lv
Siltumenerģijas tarifs Ogres novadā samazinās
Trešdiena, 6. decembris, 2023 12:19

Siltumenerģijas tarifs Ogres novadā samazinās

Ogresnovads.lv

Ogres novadā centralizētās siltumapgādes tarifi šajā apkures sezonā ir krietni zemāki, nekā tie bija iepriekšējā apkures sezonā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) mājaslapā lasāma informācija, ka kopumā siltumapgādē izmantojamo energoresursu cenas Latvijā ir stabilizējušās. Redzamas īstermiņa svārstības tirgū, tomēr ilgtermiņa cenu un siltumapgādes tarifus tas ietekmē nedaudz. SPRK arī atklāj, ka vairāki siltumapgādes komersanti turpmākajiem mēnešiem noslēguši kurināmā piegādes līgumus par fiksētām cenām, kas samazina vairumtirgus svārstību iespaidu.  

Siltumapgādes tarifi lielākoties samazinās kurināmā cenu izmaiņu dēļ, un cenu svārstības lielā mērā ir atkarīgas no izvēlētā kurināmā veida un brīža, kurā komersants slēdzis līgumu par kurināmā piegādi, tostarp līguma darbības ilguma. Pēc SPRK novērojumiem, ir komersanti, kas slēdz līgumus par kurināmā iegādi uz pusgadu, lai kurināmā iegādes cenu nofiksētu ilgākam laikam. Ir tādi komersanti, kas slēdz kurināmā iegādes līgumus pa mēnešiem un vērtē, vai kurināmā cenas varētu vēl samazināties, tādējādi tarifi mainās katru mēnesi. SPRK atklāj, ka joprojām ir arī komersanti, kuriem vairākus gadus tarifi nav bijuši pārskatīti, un attiecīgi tie ir salīdzinoši zemi, taču šādiem komersantiem līdz ar jaunu kurināmā piegāžu līgumu noslēgšanu tarifi pieaug, jo iepriekš tarifā ietvertā kurināmā cena bija būtiski zemāka par jaunajā līgumā noteikto.

SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs strauji samazinājies

SPRK mājaslapā ir arī atrodama informācija, ka  zemākais tarifs no 1. novembra ir Ogrē – 69,14 EUR/MWh  (iepriekšējā apkures sezonā, līdz pat šī gada 30. septembrim tas bija 117,42 EUR/MWh, šī gada oktobrī tarifs jau zemāks – 98,84 EUR/MWh). Periodam no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. oktobrim SPRK SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifu ir noteikusi 69,14 EUR/MWh, piešķirot SIA “Ogres Namsaimnieks” atļauju noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu gadījumā un gadījumā, ja iepriekšējā gadā ir izveidojušās neparedzētas izmaksas vai ieņēmumi.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir apstiprināts divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, tas nozīmē, ka patērētājiem par siltumenerģiju ir noteikta pastāvīgā maksa, kas tiek iekasēta visu gadu, un mainīgā maksa, kas papildus pastāvīgajai tiek piemērota apkures sezonas mēnešos. Augstāk minētie skaitļi raksturo tarifa mainīgo maksu, savukārt pastāvīgā maksa līdz  šī gada 31. oktobrim nemainīgi bija 24,54 EUR/MWh. Periodam no šī gada 1. novembra līdz nākamā gadā 31. oktobrim pastāvīgā maksa ir apstiprināta nedaudz lielāka – 26,77 EUR/MWh. Tas nozīmē, ka, pārvēršot viendaļīgā tarifā, SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs ir 82,53 EUR/MWh, kas ir ievērojami zemāks salīdzinājumā ar citu komersantu siltumenerģijas tarifiem.  

Mazāk jāmaksā arī SIA “Lielvārdes Remte”

SIA “Lielvārdes Remte” nodrošina centralizēto siltumapgādi Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē.

Jumpravā šoruden siltumenerģijas tarifam ir tendence samazināties – ja septembrī tarifs bija 91,36 EUR/MWh, tad no 1. oktobra tas ir samazinājies par 26,74% un veido  69,08 EUR/MWh.

Lēdmanē no 1. oktobra siltumenerģijas tarifs samazinājies par 27,64% – no 164,71 EUR/MWh uz 119,19 EUR/MWh.

Lielvārdē siltumenerģija tiek ražota, tikai izmantojot dabasgāzi, kas tiek pirkta par biržas cenu, kas katru mēnesi mainās. Šī gada septembrī siltumenerģijas tarifs bija 107,83 EUR/MWh, oktobrī – 129,11 EUR/MWh, savukārt novembrī – 116,21 EUR/MWh, decembrī – 129,11 EUR/MWh.  Tarifs Lielvārdē mainās katru mēnesi, SIA “Lielvārdes Remte” līdz katra mēneša 10. datumam paziņo SPRK un ievieto savā mājaslapā aktuālā mēneša siltumenerģijas tarifu.

Siltumenerģijas tarifs Madlienas, Suntažu, Ķeipenes un Lauberes pagastā

SIA “MS siltums” siltumenerģijas tarifs Madlienas, Suntažus, Ķeipenes un Lauberes pagastā no 1. oktobra samazinājās par 15,2% un ir 84,34 EUR/MWh.

Ikšķilē viens no lielākajiem siltumenerģijas tarifa samazinājumiem valstī

Noslēdzoties šī gada apkures sezonai, pēc SPRK datiem, siltumenerģijas tarifi ir samazinājušies 42% apdzīvotās vietās, savukārt 28% teritorijās tie ir palielinājušies, bet palikuši nemainīgi 30% apdzīvotās vietās, salīdzinot ar pagājušā gada apkures sezonas sākumu. Lielākais siltumenerģijas tarifu samazinājums ir minēts tieši Ikšķilē. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazināšanos biržā. SIA “Ikšķiles māja” gadījumā šis ir septītais tarifa samazinājums kopš tirgū vērojamas salīdzinoši straujas dabasgāzes cenu izmaiņas. Salīdzinājumam: ja pagājušā gada oktobrī SIA “Ikšķiles māja” tarifs bija 324 EUR/MWh, tad šogad tas ir 90,56 EUR/MWh.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa Ķegumā un Birzgalē

Ķegumā un Birzgalē centralizēto siltumapgādi nodrošina pašvaldības SIA “Ķeguma stars”, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu apstiprina Ogres novada pašvaldības dome, un 2023./2024. gada apkures sezonai (no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 30. septembrim) šī maksa ir noteikta 109,58 EUR/MWh – tieši tāda tā bija arī iepriekšējā apkures sezonā.