Svētdiena, 21.07.2024 21:43
Meldra, Meldris, Melisa
Otrdiena, 26. jūlijs, 2022 12:31

Skaidrojums par karstā ūdens izmaksu kāpumu

ogressnovads.lv
Skaidrojums par karstā ūdens izmaksu kāpumu
Otrdiena, 26. jūlijs, 2022 12:31

Skaidrojums par karstā ūdens izmaksu kāpumu

ogressnovads.lv

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, jūlijā saņemot komunālo pakalpojumu rēķinus, konstatējuši, ka ir pieaugusi maksa par karstā ūdens sildīšanu, kā arī karstā ūdens cirkulāciju. Sadārdzinājums ir tiešā veidā saistīts ar energoresursu cenu kāpumu un izmaiņām siltumenerģijas tarifā, kā arī ar siltumenerģijas sadalījuma metodiku, kas vasaras un ziemas periodos ir atšķirīga.

Siltumenerģijas tarifa izmaiņas ietekmē maksu par karsto ūdeni

Pieaugot šķeldas cenai, sākot ar šī gada1. jūniju, siltumenerģijas tarifa mainīgā maksa palielinājās par nepilniem 50% – šis sadārdzinājums ir redzams arī komunālo pakalpojumu rēķinos par iepriekšējo mēnesi, kurus iedzīvotāji saņēma jūlijā.

Jūnijā beidzās termiņš iepriekš noslēgtajam ilgtermiņa līgumam par dabasgāzi. Šobrīd SIA “Ogres Namsaimnieks” par dabasgāzi ir noslēdzis jaunu līgumu, un tās cena tirgū ir pieaugusi gandrīz 11 (!) reizes. Iepirktās dabasgāzes sadārdzinājums atspoguļosies rēķinos par jūliju, kurus iedzīvotāji saņems augustā (tarifa mainīgās maksas pieaugums no jūnija uz jūliju – 74%).

Apstiprinātā siltumenerģijas tarifa izmaiņas pa mēnešiem:

2022.gada mēnesis      Mainīgā maksa,EUR/MWh      Pastāvīgā maksa, EUR/MW
Maijs                          35,4                                     21 700
Jūnijs                         53,06                                   21 700
Jūlijs                          92,36                                   21 700 

Vasarā karstais ūdens maksā dārgāk nekā ziemā

Maksas aprēķins par siltumenerģiju (karstā ūdens sildīšanu, apkuri) vasarā un ziemā atšķiras (saskaņā ar siltumenerģijas sadalījuma ēkās metodiku, kas noteikta Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”). Atbilstoši siltumenerģijas sadalījuma metodikai vasarā maksa par karsto ūdeni ir lielāka nekā ziemā.

Kādēļ dažādās dzīvojamās mājas atšķiras maksa par karsto ūdeni (par kubikmetru)?

Katrā dzīvojamā mājā atšķiras iekšējās sistēmas: tīklu garumi, to izvietojums, cirkulācijas cilpu skaits, izolācijas kvalitāte, kā arī atšķiras tas, cik korekti tiek nolasīti karstā ūdens skaitītāju rādījumi mēneša beigās – visi šie faktori ietekmē karstā ūdens izmaksas.

Vasaras periodā karstā ūdens izmaksas veidojas no dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas, kas tiek uzskaitīta ar siltumenerģijas skaitītāju ēkas siltummezglā. Atbilstoši ēkas kopējam karstā ūdens patēriņam tiek noteikts, kāds siltumenerģijas apjoms tiek patērēts 1 m3 ūdens uzsildīšanai. Šo vērtību sareizinot ar tarifu, iegūst 1 m3 karstā ūdens izmaksas konkrētā dzīvojamā mājā.

Jāgatavojas apkures sezonai, veidojot uzkrājumus

Šobrīd tiek prognozēts, ka Ogrē par apkuri ziemas periodā būs jāmaksā vismaz divas reizes vairāk nekā iepriekšējā apkures sezonā. Precīza siltumenerģijas maksa apkures sezonai šobrīd nav zināma, jo tarifs vēl var mainīties atkarībā no šķeldas izmaksu izmaiņām, kā arī tad, ja valsts pilnībā vai daļēji kompensēs iedzīvotājiem siltumenerģijas cenu kāpumu.

Aicinām iedzīvotājus jau tagad sākt gatavoties apkures sezonai, veidojot uzkrājumus.