Pirmdiena, 17.06.2024 15:49
Artis, Artūrs
Trešdiena, 11. janvāris, 2023 14:06

Skolā jāspēj runāt un sarunāties par visu

Ogres novada Izglītības pārvalde
Skolā jāspēj runāt un sarunāties par visu
Trešdiena, 11. janvāris, 2023 14:06

Skolā jāspēj runāt un sarunāties par visu

Ogres novada Izglītības pārvalde

Interneta sociālajos tīklos raisījusies plaša un vētraina diskusija par Ogres Centra pamatskolas 9. janvāra 7. klašu paneļdiskusiju “Notikums, ar kuru iesākās mūsu ēra”, kuras dalībnieki bija trīs Ogres draudžu mācītāji. Paneļdiskusiju veidoja un to moderēja Ogres Centra pamatskolas pedagogi. Nodarbība notika kārtējo audzināšanas stundu ietvaros, tās mērķis bija “atklāt Kristus dzimšanas nozīmi pasaules vēsturē, kultūrā un cilvēku dzīvēs”.

Skolā jāspēj sarunāties par jebkuru jautājumu, arī reliģiju

Ogres novada Izglītības pārvalde uzsver, ka skolai ir jābūt drošai videi, lai vērtējoši sarunātos par jebkuru jautājumu. Arī par reliģiju un tās nozīmi Latvijas kultūrvēsturē. Pamatizglītības standarts kā vienu no sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, beidzot 9. klasi, nosaka skolēnu prasmi “analizēt reliģiskos priekšstatus dažādos vēstures laikmetos, noteikt līdzīgo un atšķirīgo. Spriest par reliģiju vietu un nozīmi sabiedrības dzīvē, skaidrot kristietības lomu Latvijas kultūrā. Spriest par eksistenciāliem jautājumiem un kristīgām ētiskām vērtībām pagātnē un mūsdienās”. Tādējādi paneļdiskusija par kristietību un tās nozīmi vēsturē un mūsdienās ir iederīga skolas pieredzes daļa.

Skolā jāvairās no aģitācijas

Skola ir vieta, kurā izkopt vērtējošu attieksmi pret dažādām idejām. Kritiskās domāšanas ceļabiedrs ir skolotājs, kurš palīdz kritiski izvērtēt dažādās idejas. Izglītības iestādēm jāvairās no aģitācijas - vienpusējas ideju paušanas - jebkurā formā. Izglītības iestāde ir droša vide, kurā analizēt aģitācijas materiālus, bet ne aģitēt. Jauniešiem vēl ir nepieciešams pieredzējuša pieaugušā atbalsts, lai uzdotu kritiskus jautājumus un konstatētu pretrunas un nepilnības idejās. Izglītības pārvaldes vērtējumā Ogres Centra pamatskolas paneļdiskusijas ietvaros izdalītie izdales materiāli - viedkartes - vērtējami kā aģitācijas materiāli un neatbilst iecerētajam 7. klašu paneļdiskusijas mērķim. Mūsu ieskatā līdzīgos pasākumos turpmāk izglītības iestādēm jāpievērš sevišķa uzmanība izdales materiālu kvalitāte.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā vecākiem jāvēršas izglītības iestādē

Jautājumi, pretrunas un viedokļu dažādība ir normāla un vēlama demokrātiskas sabiedrības iezīme. Katrā izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā vecāki var saņemt atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem par skolas dzīvi un iesaistās diskusijā ar skolas darbiniekiem. Bieži vien vecāku un skolas saziņas un problēmu risināšanas kārtība ir noteikta izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos. Šie noteikumi saistoši arī vecākiem. Šīs kārtības ievērošana nodrošina cieņpilnu pretrunu un problēmu risināšanu. Ja vecāku sadarbība ar izglītības iestādi nav bijusi auglīga, vecāki secīgi iesaista Ogres novada Izglītības pārvaldi, Ogres novada pašvaldību un valsts iestādes.

Tāpat kā bērniem savstarpējos konfliktus mācām sākotnēji risināt savā starpā, arī mums - pieaugušajiem - pretrunu risināšana jāsāk, runājot ar mums tuvākajiem - audzinātāju, skolotāju, izglītības iestādes vadītāju. Mācību gada 2. semestrī aicinām problēmas pirmkārt risināt tur, kur tās radušās. Lai veiksmīgs 2022./23. mācību gada 2. semestris!