Ceturtdiena, 18.04.2024 05:15
Jadviga, Laura
Otrdiena, 20. septembris, 2022 10:21

Sociālā stipendija piešķirta 10 novada jauniešiem

ogresnovads.lv
Sociālā stipendija piešķirta 10 novada jauniešiem
Otrdiena, 20. septembris, 2022 10:21

Sociālā stipendija piešķirta 10 novada jauniešiem

ogresnovads.lv

Lai veicinātu izglītojamo no mājsaimniecībām ar sociāli un materiāli apgrūtinātiem apstākļiem iekļaušanos un veiksmīgu izglītošanos Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs, Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2022. gada 28. jūlijā tika apstiprināts nolikums par sociālo stipendiju piešķiršanu 10. – 12. klašu skolēniem.

14. septembrī Ogres novada pašvaldībā notika tikšanās ar jauniešiem, kuriem sociālā stipendija ir piešķirta. Jauniešus uzrunāja Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, kurš pastāstīja par sociālajām stipendijām, pienākumiem, kas stipendiātiem jāievēro, lai stipendiju izmaksa pēc pirmā semestra netiktu pārtraukta, par stipendiju tradīcijām Latvijā.

I.Grigorjevs vēlēja jauniešiem veiksmi mācībās un turpmākajā dzīvē, kā arī iedrošināja par pašvaldības sociālo stipendiju pastāstīt saviem draugiem vai skolasbiedriem, kuru ģimenēs ir grūtāki finansiālie apstākļi un kuri tās saņemšanai var pieteikties nākamgad.

Savukārt Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš atgādināja, ka izglītības pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldība ir izvirzījusi kā vienu no prioritātēm Ogres novadā. Priekšsēdētāja vietnieks ir pārliecināts, ka izglītība ir viena no lielākajām vērtībām, ko cilvēks var iegūt. G.Sīviņš pateicās jauniešiem par to, ka viņi ir izvēlējušies vidējo izglītību iegūt Ogres novada izglītības iestādēs un pauda prieku, ka pašvaldība, piešķirot šādas stipendijas, var kaut nedaudz, tomēr palīdzēt un atbalstīt jauniešus ceļā uz izvēlētās izglītības iegūšanu, uz izvirzīto mērķu sasniegšanu.

“Novēlu veiksmīgu mācību gadu un ceru, ka šis pašvaldības atbalsts būs kā mazs palīgs, lai jūs sasniegtu savus mērķus ne tikai skolā, bet savā turpmākajā dzīvē,” vēlēja G.Sīviņš.

Sociālajai stipendijai varēja pieteikties no 1. līdz 31. augustam. Ogres novada pašvaldībā tika saņemti 11 pieteikumi. Novada pašvaldības izpilddirektora izveidotā komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus un, ievērojot nolikumā izvirzītos nosacījumus, nolēma piešķirt stipendiju desmit izglītojamajiem – astoņi no tiem mācās Ogres Valsts ģimnāzijā un divi Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 10., 11. un 12. klasē.

Visu stipendiātu sekmes iepriekšējā mācību gadā ir bijušas teicamas un ļoti labas – vidējais vērtējums ir diapazonā no 7,24 līdz 9,35 ballēm.

Stipendijas apmērs ir 100 eiro mēnesī, ko jaunieši saņem no septembra līdz maijam. Semestra beigās stipendiāta sekmes un uzvedība tiek pārskatīta un stipendija pārtraukta, ja kādu no pienākumiem jaunietis nav pildījis.