Trešdiena, 24.04.2024 16:26
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Sestdiena, 25. novembris, 2023 11:34

Sociālais projekts "Satikt!" Jaunogrē

Ogres Vēstis Visiem
Sociālais projekts "Satikt!" Jaunogrē
Sestdiena, 25. novembris, 2023 11:34

Sociālais projekts "Satikt!" Jaunogrē

Ogres Vēstis Visiem

Jaunogres vidusskola ir viena no deviņām Latvijas skolām, kurā kopš šā gada janvāra tiek īstenots projekts «Satikt». Tā mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību. Paaugstināt pedagogu un jauniešu izpratni, īstenot iekļaujošas aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu.

10.novembrī Jaunogres vidusskolā notika reģionālā tikšanās projekta «Satikt!» ietvaros, kurā trīs skolu – Jaunogres vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Valmieras 5. vidusskolas – komandas prezentēja paveikto dažādu mazāk iekļauto grupu problēmu risināšanā.

Projekta ietvaros katras skolas komandas uzdevums bija identificēt mazāk pamanītās grupas, apzināt potenciālos sadarbības partnerus, lai šo grupu pārstāvji tiktu iesaistīti sabiedrības dzīvē, kā arī meklēt risinājumus viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Jaunogres vidusskolas izvēlētā mērķgrupa ir bērni un jaunieši ar kustību un redzes traucējumiem. Tika veikta izvēlētās mērķgrupas pārstāvju un viņu līdzcilvēku apzināšana un intervēšana, noskaidrojot galvenās problēmas, ar kurām viņiem ikdienā jāsaskaras. Jaunogres vidusskolas direktora vietniece un skolas komandas koordinatore Vija Ziemele norāda, ka galvenās akcentētās problēmas ir informācijas trūkums un nepietiekama savstarpējā komunikācija. Savukārt mērķgrupas dalībnieki pozitīvi ir novērtējuši sabiedrisko iestāžu pieejamību, piemēram, Ogres Centrālās bibliotēkas, Ogres novada Kultūras centra u. c., kā arī jaunās ietves, kas ir pielāgotas atbilstoši cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Arī Jaunogres vidusskolā mācās divi bērni ar kustību traucējumiem, skolā ir izbūvēts lifts, tomēr padomju laikos būvēto ēku nav iespējams pilnībā pielāgot tā, lai šiem bērniem būtu pieejamas visas nepieciešamās telpas.

Projekta ietvaros citās skolās ir izvēlētas tādas mazāk pamanītās sabiedrības grupas kā izstumtie bērni un jaunieši, kam grūti iekļauties sabiedrības dzīvē, bērni ar uzvedības traucējumiem, cilvēki ar atkarības problēmām. Komandu pārstāvji norādīja, ka aptauju un interviju rezultāti parādīja arī tādus iemeslus, par kuriem ikdienā nemaz neaizdomājamies.