Ceturtdiena, 20.06.2024 11:36
Maira, Rasa, Rasma
Trešdiena, 28. septembris, 2022 10:08

Sociālo dienestu speciālisti piedalās Rīgas plānošanas reģiona apmaiņas braucienā

Rīgas plānošanas reģions
Sociālo dienestu speciālisti piedalās Rīgas plānošanas reģiona apmaiņas braucienā
Trešdiena, 28. septembris, 2022 10:08

Sociālo dienestu speciālisti piedalās Rīgas plānošanas reģiona apmaiņas braucienā

Rīgas plānošanas reģions

Rīgas plānošanas reģions projekta  Nr.9.2.2.1./15/I/002  „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” satvarā 7. septembrī rīkoja pieredzes apmaiņas pasākumu Cēsu novadā.

Apmaiņas braucienā Rīgas reģiona pašvaldību sociālo dienestu speciālisti un “VSAC” darbinieki Amatā apmeklēja Dienas aprūpes centru, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokli “Spāre”, apskatīja Cēsu grupu dzīvokli un daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru “Pērle”.

Pasākuma ietvaros dalībnieki devās uz Cēsu novada pašvaldības izveidoto Dienas aprūpes centru, specializētajām darbnīcām un grupu dzīvokli “Spāre”, kur pakalpojumus sniedz biedrība “Cerību spārni”, kas iestājas par cilvēkcienīgu dzīvi cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, kā arī risina nodarbinātības jautājumus. Izveidotajā grupu mājā “Spāre” dzīvo jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem.

“Spāres” vadītāja Evija Grava: “Pirmie jaunieši pie mums ieradās 2021. gada jūlijā. Mūsu pakalpojumiem raksturīgi ir tas, ka mēs visus mūsu klientus saucam par jauniešiem neatkarīgi no viņu vecuma. Manuprāt, tā ir cieņpilnāk pret viņiem. “Spāres” grupu mājā dzīvo un dienas aprūpes centru apmeklē 17, tajā skaitā 7 no Cēsu grupu mājas, kurā mēs arī saimniekojam”.

“Spārē” ir daudz dažādu iespēju un piedāvājumu gan nodarbinātībai, gan citām aktivitātēm, lai laiks tiktu pavadīts jēgpilni. Amatas Dienas aprūpes centrā ir integrētas arī specializētās darbnīcas.

Dienas aprūpes centrā “Spāre” strādā seši pedagogi, viens pedagogs ir katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00. Šis pedagogs vairāk atbild par rokdarbnīcas telpu, sveču liešanu. Otrdienās un piektdienās brauc rokdarbu skolotājs, kurš padziļināti māca, piemēram, filcēšanu, apgleznošanu, mezglošanu, dekupāžu, adīšanu un tamborēšanu. Vienreiz nedēļā ceturtdienās brauc ādas amatnieks – meistars, kas māca jauniešiem darboties ar ādu un kokdarbnīcas meistars, kurš māca grebšanu – šķīvju, paplāšu, karošu izstrādājumus. Specializētajās darbnīcās arī darbojas keramikas, māla, flīžu mozaīkas tehnikas pedagogi.

Pie dienas aprūpes centra atrodas arī liela siltumnīca, kurā jauniešiem tiek dota iespēja mācīties rūpēties par augiem un dabas veltēm.

Pēc “Spāres” apmeklējām Cēsīs pašvaldības izveidoto grupu māju, kur pakalpojumu arī sniedz biedrība “Cerību spārni”. Ēkā ir izbūvētas 16 grupu dzīvokļu vietas, un tajā tiek nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi tādām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot pastāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu dzīvokļos izmitinātās personas speciālistu uzraudzībā apgūs prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai kļūtu neatkarīgāki un uzsāktu patstāvīgu dzīvi.

Apmaiņas brauciena noslēgumā viesojāmies Cēsu novada pašvaldības izveidotajā daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā “Pērle”, kur pakalpojumus nodrošina biedrība “Rūpju bērns”. Centra vadītāja Dita Trapenciere pastāstīja: “ēka ir celta Cēsu novada pašvaldības deinstitucionalizācijas projekta ietvaros un no 2021. gada septembra pašvaldība ar deliģējuma līgumu pilnvaroja tajā darboties biedrību “Rūpju bērns” no šā gada janvāra. Šobrīd pie mums ir pieejami 11 pakalpojumi. Tie lielākie un galvenie ir dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, dienas aprūpes centrs pieaugušajiem, specializētās darbnīcas, rehabilitācijas pakalpojumi, proti, fizioterapeita, masiera, psihologa, audiologopēda un drāmas terapeita pakalpojumi. Mums ir arī atbalsta grupas pieaugušajiem, kurās viņi darbojas ar psihologu, un drāmas terapijas grupu nodarbības. Drīzumā ir plānots ieviest arī “atelpas brīža” pakalpojumu  bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Tas ir īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums, kas piedāvā vecākiem iespēju uz vienu vai vairākām diennaktīm atstāt bērnu speciālistu aprūpē.”

“Pērles” īstenotā pieeja ir individualizēta, jo dienas aprūpes centrā vairums dalībnieku nāk un darbojas katru dienu. Dita Trapenciere pastāstīja, ka specializētajās darbnīcās ir datordarbnīca, un tās apmeklētāji ir cilvēki, kuri prasmes apgūst pilnīgi no jauna. Ir arī tādi dalībnieki, kuriem datorprasmes jau ir labas. Piemēram, bukletus par “Pērles” darbību pamatā ir izstrādājis viens no centra dalībniekiem. Otra darbnīca ir tekstilapstrādes darbnīca, tajā notiek veļas mazgāšana, darbojas stelles un tiek veidoti pārstrādāto audumu paklāji. Trešā ir keramikas darbnīca, kur strādā ar mālu. Ceturtā sākotnēji ir veidota kā sietspiedes darbnīca, un piektā ir rokdarbu darbnīca – šūšana, adīšana, tamborēšana. Centrā “Pērle” ir pieejamas arī mūzikas un sporta nodarbības gan bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, gan pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Pieredzes apmaiņas braucienā pašvaldību sociālo dienestu speciālistiem bija iespēja iepazīties ar Vidzemes plānošanas reģionā jaunizveidotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Publikācija tapusi ESF projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” satvarā.