Svētdiena, 16.06.2024 20:43
Justīne, Juta
Trešdiena, 2. novembris, 2022 10:00

SPRK atgādina: elektroenerģijas un dabasgāzes skaitītāju rādījumi jānodod savlaicīgi

SPRK
SPRK atgādina: elektroenerģijas un dabasgāzes skaitītāju rādījumi jānodod savlaicīgi
Trešdiena, 2. novembris, 2022 10:00

SPRK atgādina: elektroenerģijas un dabasgāzes skaitītāju rādījumi jānodod savlaicīgi

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina lietotājus rūpīgi sekot savam elektroenerģijas un dabasgāzes patēriņam, īpaši valsts atbalsta perioda laikā (līdz 2023.gada 30.aprīlim), kad lietotāju interesēs ir saņemt pareizi aprēķinātu kompensāciju.

Regulāra skaitītāju rādījumu nodošana palīdz lietotājiem izvairīties arī no pārpratumiem periodā, kad elektroenerģijas cenas ir ļoti svārstīgas, vai brīdī, kad notiek parasto elektroenerģijas skaitītāju nomaiņa uz viedo skaitītāju.

Kā notiek elektroenerģijas un dabasgāzes patēriņa uzskaite?
Lietotāja patērēto elektroenerģiju uzskaita sadales sistēmas operators (Latvijā lielākais no tiem ir AS “Sadales tīkls”). Elektroenerģijas patēriņu nolasa divu veidu skaitītāji – viedais vai parastais skaitītājs. Lietotājiem, kuriem ir viedais skaitītājs, patēriņa uzskaite notiek attālināti reālā laikā, un skaitītāja rādījumi nav jānolasa un jāiesniedz savam tirgotājam vai sistēmas operatoram. Lietotājiem, kuri izmanto parasto skaitītāju, ir svarīgi regulāri un laikus iesniegt elektroenerģijas skaitītāja rādījumus vai nu tirgotājam, vai AS “Sadales tīkls”. Rādījumi ir iesniedzami ik mēnesi no 27. līdz 3.datumam.


Neatkarīgi no uzstādītā skaitītāja veida lietotājiem būtu vēlams periodiski sekot līdzi patēriņa datiem (dati pieejami AS “Sadales tīkls” klientu portālā e-st.lv vai attiecīgā elektroenerģijas tirgotāja portālā). Tas ļaus savlaicīgi identificēt iespējamu patēriņa palielināšanos, piemēram, dzīvoklī bojātas elektroierīces dēļ. Attiecībā uz mājsaimniecību segmentu, visiem dabasgāzes lietotājiem rādījumi jānodod pašiem un attālināta rādījumu nolase nav pieejama.

Valsts atbalsta perioda laikā seko savam patēriņam un ziņo par rādījumiem
Atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumam, mājsaimniecībām tiek piemēroti vairāki atbalsta pasākumi elektroenerģijas un dabasgāzes cenas pieauguma kompensēšanai. Veicot kompensācijas aprēķinu, tiek ņemti vērā lietotāja faktiskie patēriņa dati un noteiktie patēriņa sliekšņi.


Piemēram, lietotāji, kuri patērē elektroenerģiju ikdienas vajadzībām (ne apkurei), par 100 kWh maksā tarifu, kas nepārsniedz 0,160 eiro/kWh, bet par patēriņa daļu, kas ir virs 100 kWh maksā atbilstoši līgumā noteiktajai cenai. Savukārt mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto dabasgāzi, un tās patēriņš pārsniedz 21 m3 mēnesī, kompensē 0,030 EUR/kWh. Vienlaikus visām mājsaimniecībām tiek noteikts vienots dabasgāzes cenas slieksnis 108,7 eiro/MWh, kas ir identiska regulētai dabasgāzes cenai. Starpību starp tirgus cenu un 108,7 eiro/MWh sedz valsts kompensācija.


SPRK atgādina – gadījumā, ja patēriņa dati netiek sniegti korekti, dabasgāzes patērētājiem saskaņā ar Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumiem valsts atbalstu var nepiešķirt. Plašāk ar visiem valsts atbalsta pasākumiem energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai iespējams iepazīties šeit.
Līdz ar to jo īpaši būtiski ikvienam lietotājam neatkarīgi no uzstādītā skaitītāja, sekot līdzi savam ikmēneša elektroenerģijas un dabasgāzes patēriņam, bet tiem lietotājiem, kuriem joprojām objektā ir parastais skaitītājs, regulāri nodot skaitītāja rādījumus.Konstatējot patēriņa uzskaites neatbilstības, lietotājs saņem uzrēķinu
Lai uzlabotu elektroenerģijas patēriņa uzskaites iespējas, AS “Sadales tīkls” turpina aktīvi veikt parasto skaitītāju nomaiņu pret viedajiem. Operators viedo skaitītāju programmu plāno pabeigt līdz š.g. beigām.


“Veicot skaitītāja nomaiņu, AS “Sadales tīkls”, fiksē arī tā brīža faktiskos skaitītāja rādījumus. Gadījumos, kad lietotājs ilgstošā periodā nav nodevis skaitītāju rādījumus, var izveidoties būtiska nesakritība rādījumos. Arī mēs esam informēti par gadījumiem, kad lietotājs savas kļūdas dēļ ilgākā laika periodā uzkrājis lielu faktiski patērēto, bet neuzskaitīto elektroenerģijas apjomu, rezultātā, saņemot no tirgotāja uzrēķinu,” stāsta SPRK vecākais tirgus uzraudzības eksperts Reinis Āboltiņš.


Ņemot vērā šī brīža augstās elektroenerģijas cenas, lielas konstatētās patēriņa starpības gadījumā uzrēķins par lietotāja patērēto elektroenerģiju var būt būtisks. SPRK aicina lietotājus rūpīgi sekot līdzi rādījumu iesniegšanas termiņiem un apzinīgi, pildot Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos noteikto, iesniegt tos regulāri.

Uzrēķina gadījumā jāvēršas pie sava tirgotāja
Saistībā ar uzrēķiniem par neuzskaitītu patērēto elektroenerģiju, situācijas mēdz būt ļoti dažādas. Kādam šī atšķirība var būt neliela, bet citam – būtiska. Pēc skaitītāja nomaiņas AS “Sadales tīkls” veic patērētās elektroenerģijas pārrēķinu un nodod to tālāk tirgotājam, ar kuru lietotājs noslēdzis līgumu par elektroenerģijas piegādi.


“Ja uzrēķins ir neliels un atbilstoši mājsaimniecības budžeta iespējām tas apmaksājams tūlītēji, aicinām ar apmaksas termiņiem nekavēties. Tomēr var būt gadījumi, kad uzrēķins būtiski ietekmē iedzīvotāju finansiālās iespējas, un tā apmaksa ir apgrūtināta. Šajā gadījumā aicinām lietotāju sazināties ar tirgotāju, lai vienotos par uzrēķina apmaksas kārtību,” skaidro Āboltiņš.


Svarīgi atcerēties – tirgotājs neveic ne kontrolapgaitu, ne skaitītāja rādījumu nolasīšanu, un informāciju par patēriņu saņem no sistēmas operatora. Attiecīgi parasto skaitītāju gadījumā tirgotāji rēķinus sagatavo, balstoties vai uz paša lietotāja sniegto informāciju, vai uz operatora sniegto aprēķinu, pamatojoties uz lietotāja vēsturisko vidējo mēneša elektroenerģijas patēriņu. Parasto skaitītāju gadījumā, ja lietotājs nav iesniedzis informāciju, uzminēt patieso patēriņu ir teju neiespējami, tamdēļ, regulāra skatījumu nodošana ir ļoti svarīga.


Veicot tirgus dalībnieku aptauju, SPRK konstatējusi, ka lielākā daļa elektroenerģijas tirgotāju, kuri pārdod elektroenerģiju mājsaimniecībām, nodrošina iespēju apmaksāt uzrēķinu, izmantojot dalīto maksājumu grafiku. Tiesa, katrs šāds gadījums tiek izvērtēts individuāli, tai skaitā, ņemot vērā lietotāja rēķinu apmaksas un skaitītāja rādījumu iesniegšanas disciplīnu.


SPRK atgādina, ka dalītā maksājuma grafika piedāvāšana nav tirgotāja pienākums, ja vien šāda iespēja nav paredzēta tirgotāja un lietotāja savstarpēji noslēgtajā līgumā par elektroenerģijas piegādi.

Cita mājsaimniecībām noderīga informācija:
- Par atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam, tostarp mājokļa pabalstiem, plašāk Labklājības ministrijas publicētajās infografikās.
- Par papildu atbalsta mehānismiem, kas stājas spēkā ar š.g. 1.oktobri, plašāk Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.
- Padomi, kā izvēlēties patēriņa paradumiem atbilstošāko elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu, meklējami SPRK tīmekļvietnē.